MARKU 3

1Jesu a to tshumela e wulela disinagogani. Konemo ku ti ni mthu wa kukhwanyela dianza. 2Se vona va ti mu wonetela ngu kulava kuziva ti to mwendo a na mu hanyisa, kufela ku ve si kota ku mu mangalela. 3Jesu a to khene ka wu wa kukhwanyela dianza: “Khukha u txi ema hawa hagari.” 4Se a txi khene kwawe: “Ta tumelelwa ngu ditshiku da Sabbata kumaha tatinene mwendo kumaha to biha, kuponisa wutomi mwendo ku wu lovisa, kani?” Vona va to malala. 5Ene a to rumaruma ngu maso, ngu kuhenya na a di pandisekile ngu mhaka ya kubanga ka timbilu tawe, se a txi gela mthu wule a txi khene: “Nawuluta dianza dako.” Ene a to di nawuluta, se dianza dakwe di hanya. 6Kutingako vafarisi va di humile hahanze, kunukunuko va to maha txikungo ni va ka Herodha, kasi kuwona ti va no mu dayisa tona. 7Kambe Jesu a to khukha ni vagondiswa vakwe ve ya phuho, hafuhi ni digova, se dibutho da hombe da vathu ve mu londisa, va txi huma Galileya. Vamwane va kuhuma Judheya, 8ni Jerusalema, ni Idumeya ni kheya mtxhatuko ka Jordhani, ni matikoni ka Tiri ni Sidhoni, va to gudhuka ve ta kwakwe, i di vavangi ngutu, ngu kupfa totshe ti ene a nga ti maha. 9Se e gela vagondiswa vakwe ti to ve mu vekela ngalava, kasiku dibutho di si mu kamareti. 10Ngukuva a di hanyisile vathu vo tala, votshe va va nga ti ni wulwati, va ti ti rinza kwakwe, kufela ku mu gwesa. 11Ni mimoya ya nzambwa, ngako yi txi mu wona, yi titi khizama masoni kwakwe, yi huwelela yi txi: “Awe u Mwanana wa Txizimu.” 12Kambe ene a to yi gela ngu kutsanisa ti to yi si thuki yi mu nuwela. 13Se ene a to kwela mmangoni, a txi va dhana kwakwe ava a nga va lava, se vona ve tsula kwakwe. 14A to veka digumi ni vambidi ti to ve zumba nayo, ni ku va ruma kuya txhumayela; 15va di ni mtamo wa kutovela madhimoni. 16A vekile ava va digumi ni vambidi: Simoni, awu a nga raywa ditina da ku i Pedro; 17ni Jakobe, mwana Zebhedhewu, ni Johane, mwanawe Jakobe; vonavo a va rayile ditina da Bhowanergesi, ati ti wombako ku “Vanana va Txingwalangwanda;” 18ni Andrewu, ni Filipi, ni Bhartolomewu, ni Matewu, ni Tomasi, ni Jakobe mwana Alfewu, ni Tadhewu, ni Simoni Mukanana, 19ni Judhasi Iskariyoti, i ku ene wu a nga mu ningela. 20Jesu a to wuya mtini, se dibutho di tshumela di ta sengeletana konaho, ahawa ka kuza ve tandeka ni kudya sakudya. 21Va ka kwawe, ngako va txi pfa toneto, va to ta kuta mu ñola, ngukuva va titi kha vona: “A hambanekile msungo.” 22Kambe vabhali va va nga ti relete va txi ta ngu Jerusalema, va to womba va txi: “Ana ni Bhelzebhule, se a tovela madhimoni ngu mkoma wa madhimoni.” 23Kutingako ene a di va dhani kwakwe, a to va gela ngu txifaniso a txi khene: “Sathane a nga si kotisa ku txani kutovela Sathane kani? 24Ngako mfumo wu txi ti abanisa ngu hagari, ewo mfumo kha wu na kutsana. 25Mwaya niwona, ngako wu txi ti abanisa ngu hagari, ewo mwaya kha wu na kutsana. 26Sathane nene, ngako a txi ti lwisa, a ti abanisile ngu hagari, kha na kutsana: ku na va kuguma kwakwe. 27Kha ku na mthu wu a si kotako kuwulela nyumbani ka ndena e ya handa txuma txa yona, a sa thanga ngu ku yi sunga. Ngu kona a no handa nyumbani ka yona. 28Kha ditshuri na mi gela ku khani: vanana va vathu va na divalelwa siwonho sotshe ni siruko sotshe si va no si womba. 29Aniko awu a rukako Moya wo Sawuleka, txima kha na mbi divalelwa. Ana ni txiwonho txo mbi na magwito.” 30Jesu a wombile tiya nguko va titi: “Ana ni moya wa nzambwa.” 31Se mame wa Jesu ni vanawe va to bwaka ve ema ngu hahanze, ve rumela ku mu dhana. 32Kambe dibutho da vathu, va ti khalahatshile ve mu ranganyeta. Se va to mu gela ku khona: “Wona, mame wako ni vananu va ho hahanze kheya, va ku lava.” 33Ene a va xamute a txi khene: “Mame wangu ni vanathu, ngu vamani?” 34Se e wonetela va va nga ti mu randete, a txi khene: “Wonani, mame wangu ni vanathu ngu vava. 35Nguko awu a mahako kuranda ka Txizimu, ngene i ku mwanathu ni ndiyangu ni mame wangu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\