MARKU 6

1Jesu a to khukha konaho e tshumelela ditikoni kwawe, se vagondiswa vakwe ve mu londisa. 2Ngako di di hokile ditshiku da Sabbata, a to khata kugondisa disinagogani, se vathu vo tala, va nga mu engisa, va to xamala va txi kha vona: “Timhaka tiya a ti mana hani? Mbuzivi muni wona wuwa a nga ningwa ni sixamaliso si si mahwako ngu manza akwe, kani? 3Ina hi nga ene wuwa muvati, mwanana wa Maria, mwanawe Jakobe, ni Josi, ni Judhasi, ni Simoni, kani? Ina tindiyakwe kha ti nga ho hagari kwathu kani?” Se ve khuveka ngu ngene. 4Kambe Jesu a ti khene kwawe: “Mprofeti kha kanyiswi, ngako i singa ditikoni kwawe ni maxakani kwawe, ni nyumbani kwawe.” 5Konaho kha si kota kumaha txidiwukiso ni txa tximwetxo, hahanze ka valwali vo kari, a nga va sanzeka manza, a txi va hanyisa. 6A to xamala ngu kuwona ti to vona kha va na likholo. Se a to tsimbilatsimbila a txi gondisa ka miti ya hafuhi. 7Ene a to dhana vapostoli va digumi ni vambidi, a txi khata ku va ruma, ngu vambidivambidi, a txi va ninga mtamo wa kuxula mimoya ya nzambwa. 8A txi va leleta ti to va si longi txilo txa nzila, hahanze ka ndonga dwe, hambi mbuva, hambi msava, hambi male ya kusungelelwa txiwununi. 9Aniko va na ambale masandazi mikondoni kwawe, kambe va si teki mabhaji mambidi. 10A txi va gela ku khene: “Ka nyumba yihi ni yihi mi no wulela, zumbani koneho, kala kuza mi huma. 11Ngako ka wukhalo wo kari, va si mi amukeli, mwendo va si mi engisi, mbimo yi mi humako, huphutani lithule la mikondo yanu ngu wufakazi wa ku va sola.” 12Se va di khukhile ve tsula, va to txhumayela ti to vathu va na hunduluke, 13se va txi tovela madhimoni o tala, va txi tota mafura valwali vo tala, va txi va hanyisa. 14Kutingako mkoma Herodha a di pfite timhaka ta Jesu, nguko ditina dakwe di ti ni nduma ngutu, a to khene: “I Johane Mubhabhatisi a nga wuka ngu ka vakufa, ngu konaho mitamo yi thuma ngu ngene.” 15Vamwane va txi khona: “I Elija.” Vamwane va txi khona: “I mprofeti wa kufanana ni vamwane vaprofeti.” 16Kambe Herodha, ngako a txi ti engisa a to khene: “I Johane wu ni nga mu wila msungo, a nga wuka ngu ka vakufa.” 17Nguko ene Herodha a ti rumile vathu ve ya ñola Johane ve mu sekela mkorani, ngu mhaka ya Herodhiya, msikati wa Filipi, mwanawe, nguko a ti mu tekile. 18Se ka yoneyo mbimo, Johane a ti khene ka Herodha: “Kha ta lulama kuteka msikati wa mwananu.” 19Herodhiya a to wukela Johane, e lava ni ku mu daya, aniko a si si koti. 20Nguko Herodha a ti thava Johane, ngu kuziva ti to ene i mthu wo lulama ni wo sawuleka, kambe a titi mu vhikela. Mbimo yi a nga txi mu engisa, a ti thelwa mphume, aniko a ti mu engisa ngu kutsaka. 21Kambe di to hoka ditshiku da dinene, ahawa Herodha a nga mahela tinganakana takwe ni tinduna ta yimbi, ni va hombe va Galileya, m'buso wa kualakanya ditshiku da kuvelekwa kwakwe. 22Mwanana wa muhorana wa Herodhiya, a to wulela, a txi sinya e tsakisa Herodha ni va va nga ti khate nayo ha sakudyani. Se mfumeli a txi khene ka wule wa muhorana: “Ni kombele sotshe si u si lavako, ni na ku ninga.” 23A to xambanya a txi khene: “Atxi u no kombela txona, ni na ku ninga, hambi i di ku kubhandela mfumo wangu ngu hagari.” 24Se awu wa txihoranana a to huma, a txi ya khene ka mame wakwe: “Ni na kombela txani kani?” Ene a to xamula a txi khene: “Kombela msungo wa Johane Mubhabhatisi.” 25Konako a to tshumela ngu kukuluveta, a txi ta ka mfumeli, a txi ta kombela a txi khene: “Ni randa ku u txi ni ninga konakuwa, mbiyani muwa, msungo wa Johane Mubhabhatisi.” 26Mkoma a to karateka ngutu, kambe e tandeka ku mu lambela ngu mhaka ya kuxambanya kwakwe, ni mhaka ya va a nga ti zumbile navo ha sakudyani. 27Se kunukunuko, a to ruma nduna e yi leleta ku yi na nehe msungo wa Johane. 28Se nduna yiya yi to tsula yi ya wila msungo wa Johane mkorani, yi txi neha msungo wakwe mbiyani, yi txi wu ningela ka txihoranana; se txona txi wu ningela ka mame wa txona. 29Se vagondiswa va Johane, ngako va di ti zivile, va to ya teka txirumbi txakwe, ve ya txi tshotsha diyini. 30Vapostoli va to ya tshangana masoni ka Jesu, va txi mu xawutela totshe ti va nga thuma ni ti va nga gondisa. 31Se ene a nje khene kwawe: “Ngonani kheno anu mokha, he tsuleni txiwulani, mi na ya humula kudotho.” Nguko i ti vathu va vangi, ava va nga txi tsulela ni va va nga txi ta, ahawa ka kuza vagondiswa va txi pwata ni mbimo ya kudya sakudya. 32Va to khukha ve tsula ngu ngalava ka wukhalo wa txiwula, vona vokha. 33Se ngako vavangi va txi va wona ni kukhukha, va to tekela ku kuziva amu va nga txi ya kona; ve huma ngu ka otshe madhoropa ve tsimbila ngu minenge, va txi ya ka wukhalo wule, ve va thangela kuhoka. 34Ngako a di humile ngu ngalavani, Jesu a to wona dibutho da vathu va vangi, a txi va pfela wusiwana, inkusa va titi fana ni tinvuta to mbi na mdyisi. Se e khata ku va gondisa timhaka to tala. 35Ngako ditambo di txi ya kuswani, vagondiswa vakwe va to tshuketela kwakwe va txi: “Wukhalo wuwa njiwula, ditambo nidona di ya kuswani. 36Va tshumete ve ya tithembweni ni mitini, ayi ya hafuhi, ve ya ti xavela sakudya.” 37Jesu a to va xamula a txi khene: “Va heni anu sakudya.” Vona va ti khona kwakwe: “Ina hi nga tsula hi txi ya xava mapawu a mazana mambidi a madhenari, hi ta va ninga va txi dya kani?” 38Ene a to wotisa a txi khene kwawe: “Mina ni mapawu mangahi kani? Tsulani mi ya wona.” Kutingako va di ma woni, va to khona kwakwe: “I mtxhanu wa mapawu ni sihaka simbidi.” 39A to ruma ku va txi khalahatshisa vathu votshe ngu ka mwasi wo hanya. 40Vona va to khalahatshela ngu mitxawa ya dizana ni ya mtxhanu wa makumi. 41Jesu, ngako a di tekile mapawu a mtxhanu ni sihaka sa simbidi, a to gula maso e wona nzumani e si katekisa e bhandela mapawu e ninga vagondiswa vakwe, ti to vona va txi ma avela ka vathu. Ni sihaka sa simbidi kambe a si avete ka votshe. 42Votshe va to dya va txi khura. 43Se va to rolela ve tata digumi da sirundu ni simbidi ngu wururu wa mapawu ni wa sihaka. 44Ava va nga dya mapawu i ti mtxhanu wa makumi a mazana a vavamna. 45Se Jesu kunukunuko a to kurumeta vagondiswa vakwe ti to ve bela ngalavani ve thangela ve ya ka phuho ya mtxhatuko, ka kugwatama ni Bhetsayidha, na ene a di ngadi e tshumeta dibutho. 46Msana ka kuva a di va tshumetile, a to tsula e ya khongela mmangoni. 47Ngako di di swite, ngalava yi ti hagari ka digova, se ene a ti sate ekha mabambe. 48Se e va wona va txi karateka ngutu ngu kutxungela, nguko moya wu ti va lambela. Kutingako ku txi lava kumaha mbimo ya kuwonelela ka wumune ka wusiku, ato ta kwawe, na a txi tsimbila txitimwi ka digova a txi nga wo va pinda e ya masoni. 49Kambe ngako va txi mu wona a txi tsimbila txitimwi ka digova va to pimisa ku njigono, se ve peka huwa, 50ngukuva votshe, mbimo yi va nga mu wona, va to dhuka; kambe ene a to kuluveta e wombawomba navo, a txi khene kwawe: “Tsanani misana. Ngani!” 51Se a to bela ngalavani kwawe, konako moya wu renga, se ve xamala ka kupindisa. 52Ngukuva va ti sa nzi ku ti engisisa ta txixamaliso txa mapawu, ngukusa timbilu tawe i ti to banga. 53Kutingako va di txhatukile linene, va to konama ditiko da Genezareta, se ve hoka wubambe. 54Ngako va di humile ngalavani vathu va kona va to kuluveta ve mu ziva. 55Va to tsimbila ka dotshe ditiko dile ve khata kurwalela valwali ngu mataho awe ve va yisa hayi ni hayi va engisako ti to Jesu wa ho. 56Kambe kotshe hawa a wulelako kona, mikhokholani ni madhoropani mwendo mu tithembweni, va titi veka va va lwalako, mitendelani, se ve mu kombela ti to e va tumelela kugwesa, hambi i di wuziva wa nguwo yakwe. Se votshe va va nga txi mu gwesa, va ti hanyiswa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\