MARKU 9

1A to engeta a txi khene kwawe: “Kha ditshuri na mi gela, ni khani: Vamwane va va ku ho konahawa kha va na mbi pfa lifo, va si nzi kuwona Mfumo wa Txizimu, wu txi ta ngu mtamo.” 2Ku di pindile mtxhanu wa masiku ni dimwedo, Jesu a to teka Pedro ni Jakobe ni Johane, e tsula navo, vona vokha, ka mmango wa kulapha ngutu, se a txi hinduka mmidi wakwe masoni kwawe. 3Tinguwo takwe ti hinduka ti txi phatima, ti txi basa ngutu, ti to kha nga ho ha ditikoni awu a si kotako ku ti kuwula, ti txi basisa ku nga toneto. 4Se ku to woneka masoni kwawe Elija ni Mosi na va txi wombawomba ni Jesu. 5Pedro a to womba ka Jesu a txi khene: “Mgondisi, ndinene ti to hi nzumba konahawa; hi na aka midhute miraru: Wumwewo mbwako, wumwane mbwa Mosi ni wumwane mbwa Elija.” 6Nguko ene a si ti zivi ti a nga txi womba tona, nguko va ti ni dizowa da hombe. 7Senikoko, ku to humelela direfu, adi di nga ta va fenengeta ngu mtsudi wa dona, se ngu ka dona ku to pfala dipswi di txi: “Awuwa i Mwanana wangu ni mu randako. Mu engiseni.” 8Se kunukunuko, mbimo yi va nga rumaruma, kha va wona mmwane mthu hahanze ka Jesu ekha, a nga ti navo. 9Mbimo yi va nga txi relela ngu mmangoni, a to va tsimba ti to va si geli mthu ati va nga ti wona kala Mwanana wa Mthu e wuka ka vakufa. 10Vona va to yi veketa mhaka yiya, kambe va txi kanetisana ngu txawe ngu kulava kuziva ti to ti womba txani kuwuka ngu ka vakufa. 11Se ve mu wotisa, va txi: “Vabhali va womba ngu txani ti to Elija a fanete kuthanga e ta kani?” 12A to va angula a txi khene: “Kha ditshuri Elija a na ta kuthanga, a ta wuseta sotshe; kambe ti bhalisilwe ku txani ngu mhaka ya Mwanana wa Mthu, ti ta ku a fanete kuxaniseka ngutu ni kunyenywa kani? 13Kambe na mi gela ti ta ku Elija a tile, se va mu mahile totshe ti va nga ti lava, kota nga ti ti nga bhalwa ngu mhaka yakwe.” 14Kutingako va di hokile ka vagondiswa, va to wona dibutho da hombe di di va randete, ni vabhali, va txi kanetisana navo. 15Ngako dibutho di txi wona Jesu, di to xamala ngutu, se ve mu tutumela kuya mu losa. 16Ene a to va wotisa a txi khene: “Mi kanetisana navo ngu txani?” 17Mmweyo hagari ka dibutho a to xamula a txi khene: “Mgondisi, ni tisile mwanana wangu kwako; ana ni moya wa wuduma. 18Hani ni hani wu mu ñolako, wo mu ginyalata hahatshi, se ene e pupumela diphutu, e gegeresela makwasa se a txi woma sihango. Ni kombete vagondiswa ti to ve wu tovela, kambe va tandekile!” 19Jesu a to xamula a txi khene: “Anu, lixaka liya li si kholwiko, ni na va ni nanu kala mbimo muni? Ni na timisela ngu nganu kala txikhati muni kani? Mu neheni kwangu.” 20Se va to mu yisa ka Jesu. Se ngako moya wu txi wona Jesu, wu to txherukisa ngutu mfana, a txi wa hahatshi e puluwunda ni kupupuma diphutu. 21Jesu a to wotisa tate wakwe, a txi khene: “Ti mu khatile mbimo muni tiya kani?” A txi khene: “Kukhukhela ha wananani kwakwe. 22Se sikhati sa singi wu mu tshotshile mndiloni ni matini kasi ku mu lovisa. Kambe ngako u txi si kota, hi vhune, hi pfele wusiwana.” 23Jesu a ti khene kwakwe: “Ngako u txi si kota! Totshe ta koteka ka wu a kholwako.” 24Se tate wa mwanana a to kwangula, a txi khene: “Na kholwa! Aniko ni vhune ku ambi kholwa kwangu.” 25Jesu ngako a txi wona dibutho di txi mu tutumela, a to kawuka moya wa nzambwa a txi khene: “Awe moya wa wuduma ni wa wuphanzeve, na ku ruma: Huma, u nga swe u txi wulela kwakwe.” 26Wona wu to peka huwa, wu txi mu zuzazuza ngutu, wu txi huma; se mfana a to tsivala, se vavangi ve pimisa ti to a fite. 27Kambe Jesu a to mu ñola ngu diwoko, a txi mu wusa, se ene a txi ema. 28Kutingako Jesu a di wulete nyumbani, vagondiswa vakwe va to mu wotisa va di vokha, va txi khona: “Athu hi tandekisile ku txani ku wu tovela kani?” 29Jesu a ti khene kwawe: “Lixaka liya kha li humiswi ngu tximwane txilo, hahanze ka kukhongela.” 30Ngako va di khukhile haleya, va to tshawunyeta ngu Galileya. Ene Jesu a si ti lavi ti to ti txi ziwa ngu mthu, 31nguko a ti lava kugondisa vagondiswa vakwe. A txi va gela ku khene: “Mwanana wa Mthu a na ningelwa manzani ka vathu. Vona va na mu daya, kambe ma di pindile masiku mararu msana ka kufa kwakwe, ene a na wuka.” 32Vona va si ma manisisi mapswi awa, kambe va ti thava ku mu wotisa. 33Se ve hoka Kapernawume. Jesu, ngako va di tshanganile nyumbani a to va wotisa a txi khene: “I mhaka muni mi nga txi kanetisana ngu yona ha nzila kani?” 34Vona va to malala, nguko mhaka yi va nga txi kanetisana ngu yona i ti yo lava kuziva ti to, hagari kwawe, wahombe ngu mani. 35Ti di mahile eto, Jesu a to khalahatsha, ngu msana e dhana va digumi ni vambidi, a txi va gela ku khene: “Awu a lavako kumaha wo khata, a na ti mahe wo gwitisa ka votshelele ni txithumi txa votshelele.” 36Msana keto, a to teka mwanana wa mdotho, a txi mu veka hagari kwawe, a txi mu singarela, a txi va gela a txi khene: 37“Awu a no amukela tximwananana txo nga tiya ngu ditina dangu, ngani a ni amukelako. Se awu a ni amukelako, kha amukeli ani, aniko a amukela awule a nga ni ruma.” 38Johane a ti khene kwakwe: “Mgondisi, hi woni mthu a txi tovela madhimoni ngu ditina dako. Ngako a si tsimbiliko kumweko ni nathu, hi mu tsimbile.” 39Jesu a to angula a txi khene: “Mi nga mu tsimbeni, nguko kha nga ho mthu a si kotako kumaha txixamaliso ngu mtamo wa ditina dangu, e tshumela ngu msana a txi wombawomba kubiha ngu ngani. 40Awule a si lwiko ni nathu, a ema ni nathu. 41Awule a no mi ninga muhindo wa mati o sela ngu kota ya kuva mi di vagondiswa va Kristu, kha ditshuri na mi gela ti to kha na mbi mwalalelwa ngu dihelo yakwe. 42“Wuhi ni wuhi a khuvekisako mmweyo wa sivananana siya si kholwako kwangu, ti nga va i di tshuko kwakwe, ngako va txi mu sunga dirigwi da txigayo mkoloni, se ngu msana va txi mu rinza digovani. 43Ngako dianza dako di txi ku mahisa txiwonho, di wile, nguko ta vhuna ngutu kwako, kuwulela kuhanyiswani u di txilema, kupinda kuyiswa, u di ni otshe manza ako a mambidi Gehena ka mndilo wo mbi timeka, 44[ahawa mbungu yawe yi si fiko, ni mndilo wu si timekiko.] 45Ngako mkondo wako wu txi ku mahisa txiwonho, wu wile; ta vhuna ngutu kwako kuwulela kuhanyiswani na u txi khwita, kupinda kuyiswa Gehena u di ni yotshe mikondo yako, 46[ahawa mbungu yawe yi si fiko, ni mndilo wu si timekiko.] 47Se ngako diso dako di txi ku yisa txiwonhoni, di thavise; ta vhuna ngutu kwako kuwulela Mfumoni ka Txizimu ni diso dimwedo, kupinda kuyiswa Gehena u di ni maso ako a mambidi; 48ahawa mbungu yawe yi si fiko, ni mndilo wu si timekiko. 49“Ngukuva mmwane ni mmwane a na lungwa ngu mndilo, kufana ni mhamba yi lungwako ngu mnyu. 50M'nyu njilo txo tshamba, aniko ngako m'nyu wu txi guma mtamo, mi na wu lunga ngu txani wona kani? Zumbani ni m'nyu mndani kwanu, mi txi va ni kudikha mmweyo ni mmweyo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\