MATEWU 10

1Ngako a di dhani vagondiswa va digumi ni vambidi, Jesu a to va ninga mtamo wa kutovela mimoya ya nzambwa ni kuhanyisa vathu ka yotshe mitungu ni otshe malwati. 2Matina a Vapostoli va Digumi ni Vambidi ngu awa: Wo khata i Simoni, a dhanwako ku i Pedro, ni Andrewu, mwanawe; Jakobe, mwanana wa Zebhedhewu, ni Johane, mwanawe; 3Filipi ni Bhartolomewu; Tomasi ni Matewu, i nga ti mkhupisi; Jakobe, mwanana wa Alfewu, ni Tadhewu; 4Simoni wa Mukanana ni Judhasi Iskariyoti, awu a nga ningela Jesu. 5Se Jesu a to va ruma vona va digumi ni vambidi, msana ka kuva a di va layile a txi khene: “Mi nga tsimbileni ngu tinzila ta vamatiko, hambi ku wulela madhoropani ka Vasamariya. 6Kukhata tsulani ka tinvuta ti ti nga hangalaka ta Nyumba ya ka Israyeli. 7Mi txi tsimbila, nuwelani mi txi khanu: ‘Mfumo wa nzumani wu hafuhi.’ 8Hanyisani valwali, wusani vakufa, basisani vatshekela, tovelani mimoya yo biha. Mi to ningwa mahala, nananu va ningeni mahala. 9Mi nga kungeleni male ya nzalama ni silivela ni kobre amu ka tibhande tanu, 10hambi kuva ni mkwama wa nzila, hambi mabhaji mambidi, hambi masandazi, hambi ndonga; nguko txithumi txi fanetwe ngu muholo wa txona. 11“Ni ka dihi didhoropa mwendo txidhoropana mi na kuwulela kona, lavani kuziva awu a fanelako ku mi amukela, mi na zumba koneho kala mi txi khukha. 12Ngako mi txi wulela nyumbani, yi loseni. 13Ngako nyumba yi di ni fanelo, kudikha kwanu ku na zumba ka yona, aniko ngako yi singa ni fanelo, kudikha kwanu ku na tshumelele kwanu. 14Senikoko, ngako va si mi amukeli mwendo ngako va si engisi mapswi anu, humani ka nyumbeyo mwendo ka didhoropedo, mi txi huphuta lithule mikondoni kwanu. 15Kha ditshuri ni khani kwanu: Ngu ditshiku da kulamulwa ditiko da Sodhoma ni da Gomora di na ta hehukiselwa kupinda didhoropa donedo.” 16“Wonani, ni mi ruma nga tinvuta hagari ka maxolwa; ngu toneto, txharihani nga minyoka, mi txi va vo mbi na wukhuxu kufana ni situvane. 17Ti woneleni ka vathu, nguko va na mi mangalela ha banza, va na mi kwapa masinagogani kwawe, 18se va na mi yisa masoni ka tinduna ni ka vakoma ngu mhaka yangu, kasi mi va tifakazi masoni kwawe ni ka vamatiko. 19Aniko ditshiku di va mi ningelako kwawe, mi nga karatekeni ngu kulava kuziva ati mi no womba tona ni mawombawombelo a kona. 20Nguko hi nga anu mi no wombawomba, aniko i Moya wa Tate wanu wu no wombawomba ngu nganu. 21“Mkoma a na ningela mnanda wakwe; a txi dawa, ni tate a na ningela mwanana wakwe; vanana va na wukela vaveleki vawe, va txi va daya. 22Nananu mi na vengelwa ngu votshelele ngu mhaka ya ditina dangu. Aniko awu a no timisela kala magwito, ngene a no hanyiswa. 23Ngako va txi mi xanisa ka didhoropa do kari, thavelani ka dimwanyane. Nguko kha ditshuri ni khani kwanu: Mi si nzi kuheta kutsimbilatsimbila ka otshe madhoropa a ka Israyeli, Mwanana wa Mthu a na va a di bwakile. 24“Mgondiswa hi nga wa hombe kupinda mgondisi wakwe, hambi txithumi hi nga txa hombe kupinda nyamne wa txona. 25Ta enela ka mgondiswa ku a txi dingana ni mgondisi wakwe, ni ka txithumi ku txi txi dingana ni nyamne wa txona. Ngako va di dhani nyamne wa nyumba va txi i Bhelzebhule va ha mwayani kwakwe va na dhanwa ngu kupindisa. 26“Ngu toneto, mi nga va thaveni, nguko kha txi nga ho txo sisala, txi no mbi nga va ni kutumbulwa; futsi kha txi nga ho txo siswa, txi no mbi nga va ni kuziwa 27Ati ni mi gelako txidemani, ti wombeni kuwonekelani ka mtshikari; ani ti mi lengelwako tinzeveni kwanu, ti nuweleni txitimwi ka siroro sa tinyumba. 28“Mi nga thaveni ava va dayako mmidi, va si si kotiko kudaya moya. Aniko thavani Txizimu txi ku ni mtamo wa kulovisa mmidi ni moya Gehena. 29Sindile simbidi ina kha si xaviswi ngu male ya peni yimweyo kani? Ni txa tximwetxo ka sona kha txi si koti kuwa hahatshi, i singa ngu kuranda ka Tate wanu. 30Kasi anu, hambi ni misisi ya ha msungo kwanu yi batwe yotshe. 31Ngu toneto, mi nga thaveni txilo, nguko anu ma si pinda sindile. 32“Mthu ni mthu a no ni tumela masoni ka vathu nanani ni na mu tumela masoni ka Tate wangu a ku nzumani. 33Aniko awule a no ni lamba masoni ka vathu, nanani ni na mu lamba masoni ka Tate wangu a ku nzumani. 34Mi nga alakanyeni ti to ni tete kuneha kudikha ha mafuni; kha na tela kuneha kudikha, aniko ditxhari. 35Nguko ni tete ku ta hambanisa mthu ni tate wakwe, muhorana ni mame wakwe, ni mamanyane ni masale wakwe. 36Senikoko, valala va mthu va na va i di va nyumbani kwakwe. 37“Awule a randako ngutu tate mwendo mame wakwe kupinda ani, kha ni faneli. Awule a dhundako ngutu mwanana wakwe wa mfana mwendo wa txihoranana kupinda ani, kha ni faneli. 38Awule a si rwaliko txihambano txakwe, a txi ni londeta, kha ni faneli. 39Awule a zamako kuxayisa wutomi wakwe a na luzekelwa ngu wona, ani wule a luzekelwako ngu wutomi wakwe ngu mhaka ya lirando ni nani, a na tshumela e wu mana. SS 40“Awule a mi amukelako, a amukela ani, se awule a ni amukelako, a amukela awule a nga ni ruma. 41Awule a amukelako mprofeti, ngu kuva ene i di mprofeti, a na ningwa hakhelo ya mprofeti; se awule a amukelako mthu wo lulama, ngu kuva ene i di mthu wo lulama, a na amukela hakhelo ya mlulami. 42Ani wule a ningako ka mmweyo wa vale vavadotho, hambi i di muhindo wumwewo wa mati o titila, ngu mhaka ya kuva i di mgondiswa wangu, kha ditshuri na mi gela ti to kha na mbi luzekelwa ngu ditshungulo dakwe.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\