MATEWU 11

1Ngako Jesu a di gwitile kuleletela timhaka tiya ka vagondiswa vakwe va digumi ni vambidi, a to khukha konaho e tsula a txi ya gondisa ni kutxhumayela mitini ka ditiko dawe. 2Se ngako Johane a di engisile mu kukhotelwani kwakwe, ta mithumo ya Kristu, a to rumela vagondiswa vakwe kuya wotisa kwakwe va txi: 3“Ngawe, kani, awu a no ta, mwendo hi ngadi hi txi na verela mmwane?” 4Jesu a txi angula, a ti khene kwawe: “Tsulani mi ya gela Johane ati mi ti engisako ni ti mi ti wonako: 5Mabhofu ma wona; sidiya sa tsimbila; vatshekela va basiswa; maphanzeve ma engisa; vakufa va wuswa ve hanya; sisiwana sa txhumayelwa Evhangeli. 6Futsi a katekile awule a no mbi mana txikhuvekiso kwangu.” 7Senikoko, ngako vona va di tsute, Jesu a khatile kuwombawomba ngu Johane ka vathu, a txi khene: “Nji txani mi nga ya txi wona txiwulani kani? Litshava li li dekadekiswako ngu moya kani? 8Se nji txani mi nga ya txi wona kani? Mthu wo ambala tinguwo to tshura ngutu kani? Aniko ava va ambalako tinguwo to tshura ngutu va zumba tinyumbani ka vafumeli. 9Se mi ti ya wona txani kani? Mprofeti kani? Inna! Ani na mi gela, futsi awu a pindako mprofeti. 10Inkusa awu ngene a wombwako ngu Mibhalo yi yi ku: ‘Wona, na rumela mtumi wangu masoni kwako, awu wu fanelako ku ku lungisela nzila masoni kwako.’ 11“Kha ditshuri na mi gela: Hagari ka vanana va va nga velekwa ngu wamsikati, kha ka maneka wahombe wo pinda Johane Mubhabhatisi. Aniko awule i ku wamdotho ngutu Mfumoni ka nzumani, mbwa hombe ngutu kupinda ene. 12Kukhukhela ka masiku a Johane Mubhabhatisi kala konakuwa, Mfumoni ka nzumani ku wulelwa ngu mtamo, se va mtamo ngu vona va wu manako. 13Ngukuva vaprofeti votshe ni Mlayo va to profeta kala Johane e ta. 14Ngako mi txi lava kutumela, Johane ngene Elija, awu va nga txi khona a na ta. 15Awu a ku ni tinzeve to engisa a na engise! 16“Vathu va liveleko liya ni na va fananisa ni txani kani? Va fana ni vanana va nga khalahatsha ha mtendelani, va txi vangelana diguwa va txi: 17‘Hi mi vetete misengele, aniko kha ma sinya; hi embelete tindando ta masaluko, aniko kha ma dila.’ 18“Nguko a tile Johane, a si dyi, a si seli, va txi khona: ‘Ana ni madhimoni.’ 19A tile Mwanana wa Mthu, wa dya, wa sela, se va khona: ‘Wonani nyalimitoyo ni didevi, mngana wa vakhupisi ni vawonhi.’ Aniko wuzivi wa Txizimu wu kombisile kululama ka wona ngu mithumo ya wona.” 20Senikoko, Jesu a to khata kusola madhoropa awa a nga ti mahile ka ona sidiwukiso sakwe so tala, ngukuva ma sa hunduluka, a txi: 21“Dikhombo dako, Korazini! Dikhombo dako, Bhetsayidha! Nguko sidiwukiso si si nga mahwa kwanu, idiku si ti mahilwe madhoropani ka Tiri ni Sidhoni, nga va di kombile kale kuhunduluka kwawe, ngu kuambala masaka ni kutola dikhuma. 22Ngu konaho, na mi gela ku khani: Ti na ta hehuka ngutu ka Tiri ni Sidhoni kupinda anu, ka ditshiku da kulamulwa. 23Se awe Kapernawume, u na guletwa u txi hokiswa nzumani kani? Lambi! U na txhikiswa diphalani ka vafi. Nguko sidiwukiso si si nga mahwa kwako, idiku si ti ko mahwa Sodhoma, didhoropa donedo nga di ti ngadi ho kala nyamsi. 24Ngu konaho, ni khani: Ti na hehukela ditiko da Sodhoma, kupinda awe, ka ditshiku da kulamulwa.” 25Ka yoneyo mbimo, Jesu a txi khene: “Na ku bonga, awe Tata, Mkoma wa nzuma ni mafu, nguko u sisile timhaka tiya ka vazivi ni ka titxhari u txi ti wonekisa ka vavadotho. 26Inna, awe Tata, nguko eto ti mahekile ngu kuranda kwako. 27Sotshe simaha ni ningilwe ngu Tate wangu; se ku walo mthu wu a zivako Mwanana, hahanze ka Tate; ngu toneto, ku walo mthu wu a zivako Tate, hahanze ka Mwanana ni wule ene Mwanana a ti lavako ku mu tulela. 28Ngonani kwangu, motshenu mi nga karala, mi nemelwako ngu mrwalo, ani ni na mi humuta. 29Tekani mpakato wangu, mi txi gonda ngu ngani, ani ni ku wo thutha ni wa mbilu ya ku ti veka hahatshi, mi na mana kuhumula mihefemuloni kwanu. 30Nguko mpakato wu ni mi ningako wa hehuka, ani mrwalo wa kona wa rwaleka.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\