MATEWU 12

1Ngu yonenyo mbimo, Jesu a to tshawunyeta ngu hagari ka tithembwe ta fulaho, ngu ditshiku da Sabbata; se vagondiswa vakwe va ti ni nzala, veza ve khata kufunya maphumbu ve dya. 2Aniko mbimo yi vafarisi va nga ti wona, va to mu gela va txi: “Hinga wona, vagondiswa vako va maha ti ti si dinganiko kumahwa ngu Sabbata.” 3Ene a to khene kwawe: “Kasi kha ma gonda ati ti nga mahwa ngu Dhavhidha ditshiku di a nga pfa nzala, ene ni va a nga ti navo kani? 4Ti to ene a wulelisite ku txani nyumbani ka Txizimu, e dya mapawu a mphaxo, aawa ma nga ti si faneli kudyiwa ngu ngene ni va a nga ti navo, kambe ma ti fanela kudyiwa ngu vaphaxeli vokha, kani? 5Mwendo kha ma gonda mu ka Mlayo ti to ngu ditshiku da Sabbata vaphaxeli va ndaka Mlayo wa Sabbata amu Dithepeleni, va si mani mnandu kani? 6Senikoko, ni khani kwanu: wa ho konahawa awu i ku wa hombe kupinda Dithepele. 7Idiku ma di ziva dipswi di di wombako ti to: Mi ni dhunda wuxinji, i singa magandelo, nga mi sa ninga mnandu ava va nga mbi wonha. 8Nguko Mwanana wa Mthu i Mkoma kambe wa yona Sabbata.” 9Se ngako a di khukhile nguho, a to ya wulela disinagogani kwawe. 10Konemo ku ti ni mthu wo khwanyela dianza. Va to wotisa Jesu, ngu ku mu duka va txi: “Ina ta tumetiswa kuhanyisa ngu ditshiku da Sabbata kani?” 11Ene a ti khene kwawe: “I mani hagari kwanu, awu a ku a di ni nvuta, yi txi bela diphalani ngu ditshiku da Sabbata, a si yi ñoliko a txi yi humisa kani? 12Lisima muni li ku ni nvuta kupinda mthu kani? Ngu toneto, ta tumetiswa ku maha ta tinene ngu ditshiku da Sabbata.” 13Se a to gela mthu wule a txi khene: “Nawuluta dianza.” Ene a to di nawuluta, di so hanya kufana ni dimwane. 14Aniko vafarisi va to huma ve ya txikungoni kasi kuya langana ti to va na mu dayisa ku txani. 15Jesu a di ti zivile, a to khukha ka wukhalo wule. Vavangi va to mu londetela, se ene e va hanyisa votshe, 16na a txi va laya ti to va si mu nuweli. 17Kasi kutatiseka ati Txizimu txi nga womba ngu mprofeti Isaya, txi txi: 18“Atxiya ngu txona Txithumi txangu, ni nga txi sawula, i ku txo randeka kwangu, atxiya mbilu yangu yi txi tsakelako.Ni na veka Moya wangu txitimwi kwakwe, a na txhumayela kulamula kwangu ko lulama ka otshe matiko. 19Kha na mbi henya ni kukwangula.Dipswi dakwe kha di na mbi pfiwa mu mitendelani. 20Litshava li li nga thidyaka, kha na mbi li funya.Kha na mbi tima ngoti ya dilambu, ayi yi tuvikako, kala e ninga mtamo wa kuxula ka wululami. 21Matiko ma na themba ditina dakwe.” 22Senikoko, va to neha kwakwe mthu wa madhimoni, i nga ti dibhofu ni txiduma. Ene a to mu hanyisa, se awu wa txiduma e khata kuwombawomba ni kuwona. 23Dibutho dotshe di to xamala di txi: “Ina awu hi nga ene Mwanana wa Dhavhidha?” 24Aniko vafarisi, ngako va txi pfa eto, va to khona: “Awuwa kha toveli madhimoni i singa ngu mtamo wa Bhelzebhule, i ku mkoma wa mimoya yo biha.” 25Kambe Jesu, ngu kuziva mialakanyo yawe, a to khene kwawe: “Mfumo wuhi ni wuhi wu ti bhandako ngu hagari wu txi ti lwisa wu na hasuka; ni didhoropa dihi ni dihi di ti bhandako ngu hagari di ti lwisa, mwendo mwaya wuhi ni wuhi wu ti bhandako ngu hagari wu ti lwisa kha wu na kutsana. 26Ngu toneto, ngako Sathane a txi tovela Sathane, a ti bhandile ngu hagari, se mfumo wakwe wu na tsanisa ku txani? 27Senikoko, ngako ni txi tovela madhimoni ngu mtamo wa Bhelzebhule, valondeteli vanu va ma tovela ngu mtamo wa mani kani? Ngu toneto, vona va na va i di valamuli vanu. 28Aniko ngako ni txi tovela madhimoni ngu Moya wa Txizimu, kha ditshuri Mfumo wa Txizimu wu hokile kwanu. 29Mthu a nga wulelisa ku txani nyumbani ka ndena, e tekela simaha sa yona, a sa thanga ngu ku yi sunga kani? Ngu kona a no si kota kutekela sotshe nyumbani. 30Awu a si emiko ni nani, wa lwa ni nani; ani wu a si sengeletiko ni nani, wa hangalasa. 31“Ngu konaho ni khani kwanu: Vathu va na divalelwa sotshe siwonho ni sotshe siruko, kambe kuruka Moya wo Sawuleka kha ku na mbi divalelwa. 32Wuhi ni wuhi a wombawombako kubiha ngu Mwanana wa Mthu, a na divalelwa; aniko wuhi ni wuhi a wukelako Moya wo Sawuleka, kha na mbi divalelwa, hambi ka yiya mbimo, hambi ka mbimo yi yi tako.” 33“Mi txi womba ti to mndonga wuwa mbunene, mihando ya wona niyona njinene, mwendo kambe mi txi womba ti to mndonga wuwa wu bihile, mihando ya wona niyona yi bihile; nguko mndonga wu ziwa ngu mihando ya wona. 34Lixaka la timamba, mi nga si kotisa ku txani kuwomba ditshuri, na mi di vabihi kani? Nguko txisofu txi wombawomba ti ti nga tala mbiluni. 35Mthu wa mnene a humisa sasinene ngu ka thomba yakwe ya yinene; kasi mthu wa tshofu, a humisa sobiha ngu ka thomba yakwe yo biha. 36Ngu toneto na mi gela ku khani: Totshe timhaka ta walo, ati va wombawombako vathu, va na ya ti xamulela ngu tona ka ditshiku da kuthethisa. 37Nguko ngu ditshiku da kuthethiswa, Txizimu txi na lamula ti to u wamnene mwendo u wobiha madingano ni mapswi ako.” 38Konaho vabhali vo kari ni vafarisi va to khona kwakwe: “Mgondisi, hi lava kuwona txikombiso txo mahwa ngu ngawe.” 39Se ene a to va xamula a txi khene: “Liveleko la tshofu ni la wugango li lava txikombiso, aniko kha li na mbi ningwa tximwane txikombiso, hahanze ka txikombiso txa mprofeti Jona. 40Kufana ni Jona a nga zumba mndani ka txihaka masiku mararu ni wusiku wa kona, nene Mwanana wa Mthu a na zumba mndani ka mafu masiku mararu ni wusiku wa kona. 41Vathu va liveleko liya va na ta abaniswa ngu kuwuka ka vathu va Niniva, ka ditshiku da kuthethiswa, nguko vona va hundulukile ngu kuengisa kutxhumayela ka Jona. Kasi wa ho kona hawa wa hombe kupinda Jona. 42Mfumeli wa wamsikati wa kuta ngu wulambwe, a na ta ngu distsiku da kuthethiswa kumweko ni lihunzu liya, a txi li kambula, nguko ene a tile ngu magemetamitshi ka mafu kuta pfa wuzivi wa Solomoni. Kasi wa ho kona hawa, wa hombe kupinda Solomoni. 43“Ngako moya wa nzambwa wu txi huma ngu ka mthu, wu tutumela txiwulani kuya lava wukhalo wo humula, aniko kha wu wu mani. 44Senikoko, wutxi: ‘Ni na tshumela ni txi ya nyumbani kwangu, amu ni nga huma ngu kona.’ Mbimo yi wu nga bwaka, wu to yi mana yi di diphanga, yi di hiyetwe yi tshuriselwa. 45Se wu to tsula wu ya dhana yimwane mimoya ya mtxhanu ni yimbidi, ya nzambwa ngutu kupinda wona, se yi wulela yi zumba konemo. Se mazumbelo o gwitisa a mthu wule ma na pinda o khata ngu kubiha. Ku na mahisa toneto ka lona liveleko liya la tshofu.” 46Mbimo yi ene a nga ti wombawomba ka dibutho, mame wakwe Jesu ni vanawe va to ema ngu hahanze, va txi lava kuwombawomba nayo. 47Mmwane a to ya mu gela a txi khene: “Mame wako ni vananu va emile hahanze, va lava kuwombawomba ni nawe.” 48Jesu a to khene ka wu a nga mu zivisa: “I mani mame wangu ni vanathu kani?” 49A txi nawuluta diwoko a txi xungameta vagondiswa vakwe, a to khene: “Mame wangu ni vanathu ngu vona vava. 50Nguko wuhi ni wuhi a no maha kuranda ka Tate wangu a ku nzumani, ngene i ku mwanathu ni ndiyangu ni mame wangu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\