MATEWU 15

1Senikoko, vafarisi ni vabhali va Jerusalema va to tshuketela Jesu, va txi khona kwakwe: 2“Vagondiswa vako va ndakela txani sihena sa vakale, kani? Ngukusa kha va sambi manza mbimo yi va dyako sakudya.” 3Aniko ene a to va xamula, a txi khene: “Nananu mi ndakela txani Mlayo wa Txizimu ngu mhaka ya sihena sanu kani? 4Ngukuva Txizimu txi layile txi txi: ‘Thava tate wako ni mame wako’ ni ti to: ‘Awu a ruketelako tate mwendo mame, a na fe ngu kudawa.’ 5Aniko anu mi khanu: ‘Awu a gelako tate wakwe mwendo mame wakwe ti to asiya a nga ti fanete ku mu vhunetela ngu sona, si ningetwe ka Txizimu, 6kha swi a txi kurumetwa kuvhuna tate wakwe mwendo mame wakwe.’ Ngu toneto mi wonhile Mlayo wa Txizimu, ngu sihena sanu. 7Vaxengetelinu, Isaya a profetile kwati ngu nganu, a txi khene: 8‘Avava vathu va ni dhumisa ngu sisofu sawe; aniko mbilu yawe yi kule ni nani. 9Va ni khizamela mahala,`nguko tigondo ti va gondisako nzileleto sa vathu basi.’ 10Senikoko, ene a to dhana dibutho, a txi khene kwawe: “Engisani, mi txi ti pima! 11Hi nga sona si si wulelako mkanani si bihisako mthu; aniko asiya si humako ngu mkanani ka mthu ngu sona si mu bihisako.” 12Se vagondiswa va to mu tshuketela va txi khona kwakwe: “Ina wa ti ziva ti to vafarisi va khuvekile, ngako va di engisile dipswi diya dako kani?” 13Ene a to va xamula a txi khene: “Sotshe so phawa, asiya si nga mbi phawa ngu Tate wangu wa nzumani, si na dulwa. 14Va lekeni! Mabhofu ma thangelelako mabhofu kulowe; se ngako dibhofu di txi ñoleta lisole dimwane dibhofu, votshe va na wela diphalani ngu wumbidi wawe.” 15Se Pedro a to xamula a txi khene: “Hi txhamusele txidinganiso txiya.” 16Aniko Jesu a to khene: “Kasi nananu mi ngadi mi txi pwata kupima kani? 17Kha mi ti zivi ti ta ku sotshe si si wulelako mkanani sa pinda si ya mndani, se si humiswa hahanze kani? 18Aniko asi si humako ngu mkanani, si khukhela mbiluni, eso ngu sona si bihisako mthu. 19Nguko mbiluni, ngu kona ku humako mialakanyo yo biha, kudaya, wugelegele, wugango, wukhamba, kusingeta ni kuruketela. 20Asiya ngu sona si bihisako mthu; kasi kudya u sa samba manza kha ku bihisi mthu.” 21Jesu a to khukha konaho e tsula matsheloni ka Tiri ni Sidhoni. 22Se mmweyo wamsikati, wa mu Kanana, a nga ti tile ngu Kanana, a to kwangula a txi khene: “Mkoma, Mwanana wa Dhavhidha, ni pfele wusiwana. Mwanana wangu wa txihoranana wa xupheka ngutu ngu madhimoni.” 23Aniko ene kha mu angula txilo. Vagondiswa va to ta kwakwe va ta mu kombela va txi khona: “Mu tshumete, nguko wa hi londetela, na a txi hi kulumela.” 24Jesu a to xamula a txi khene: “Ani kha na rumelwa vamwane hahanze ka tinvuta ti ti nga mwalala ta nyumba ya ka Israyeli.” 25Aniko awule wamsikati a to ta hafuhi kwakwe, e ta mu khizamela, a txi khene: “Mkoma, ni vhune!” 26Se ene a txi mu angula, a ti khene: “Hi nga ta tinene kuteka sakudya sa vanana si tshotshwa ka timbwa.” 27Se nene a nje khene: “Inna, Mkoma, nditshuri; aniko siwana nisona sa dya maruru ale ma wako ngu ha mezani ka vanyamne va sona.” 28Konaho Jesu a to mu angula a txi khene: “Wamsikati, kukholwa kwako nga hombe! Ti na maheke kota nga ti u ti lavisako tona.” Kukhukhela ka yoneyo mbimo mwanana wakwe wa txihoranana a to kalamuka. 29Jesu a di khukhile konaho, a to ya lineneni ka Galileya, se a di kalavatile mmango a to ya khalahatsa konaho. 30Seni dibutho da vathu vo tala, va to mu tshuketela, va txi neha silema, mabhofu, sidiya, siduma ni vamwane vavangi, se ve ya va veka minengeni kwakwe. Ene a to va hanyisa. 31Ahawa ka kuva mabutho ma txi xamala ngu kuwona siduma si txi wombawomba, mabhofu ma txi wona. Se ve dhumisa Txizimu txa Israyeli. 32Jesu, a di dhani vagondiswa vakwe, a to va gela a txi khene: “Na di pfela wusiwana dibutho diya, nguko va zumbile ni nani masiku mararu, na va si dyi txilo. Anani kha ni ti lavi ku va tshumeta ni nzala, nguko ni thava ti to va nga thuka ve jiyela ha nzila.” 33Vagondiswa va to khona kwakwe: “Hi na ma mana hani mapawu txiwulani muwa a kudingana ku va khurisa vathu vo talisa tiya kani?” 34Jesu a to khene kwawe: “Mapawu mangahi mi ku nawo kani?” Se vona va to khona: “I mtxhanu wa mapawu ni mambidi, ni sihakanyana sa sidotho.” 35Konaho a to gela vathu ti to ve khalahatshela hahatshi. 36Ngako a di tekile mapawu yale ya mtxhanu ni mabidi ni sihaka sa kona, a to bonga a txi si bhandelela, a txi si ningela ka vagondiswa, se vona va to avela dibutho. 37Votshelele va dyite ve khura, se ve tata mtxhanu wa sirundu ni simbidi ngu sile si nga sala. 38Aniko ava va nga dya i ti mune wa magumi a mazana a vavamna, ku si balwi vavasikati ni vanana. 39Msana ka kuva a di tshumetile dibutho, a to wulela ngalavani a txi ya ditikoni ka Magadhani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\