MATEWU 16

1Vafarisi ni vabhali va to ta kwakwe, va ta mu duka, va txi mu kombela ti to e va kombisa txidiwukiso txa kuta ngu zumani. 2Aniko ene a txi va xamula, a to khene kwawe: “Mbimo yi di swako, mi khanu: ‘Di na txa kwati, nguko nzuma yi bhilivite nga mndilo.’ 3Ni mixo, mi khanu: ‘Nyamsi ku na va ni diphuho, nguko nzumani ku ni madhuvi.’ Ma ti ziva tatinene kutxhamusela khohe ya nzuma, se mi sindwa ngu txani kuziva sikombiso sa timbimo kani? 4Lixaka la tshofu ni la ku ambi thembeka ka Txizimu li kombela sidiwukiso, aniko kha li na mbi ningwa tximwane txidiwukiso, hahanze ka txikombiso txa mprofeti Jona.” Se a to va leka e ti tsulela. 5Mbimo yi vagondiswa vakwe va nga txhatuka digova, va to wona ti to va divate mapawu. 6Jesu a to va gela a txi khene: “Tulani maso, mi txi ti wonela ka mtshumbelo wa vafarisi ni wa vasadhusi.” 7Se vona ve kombisana va txi khona: “Mwendo ngu kuwa hi nga mbi teka mapawu.” 8Kambe Jesu, ngukuva a di ti zivile totshe, a to khene kwawe: “Vathu va kukholwa ka kudotho! Nji txani mi txi wombawombisana mi txi khanu: Ngu kuwa mi nga mbi teka mapawu? 9Kasi kha mi nzi ku ti pfisisa, hambi kualakanya ta mtxhanu wa mapawu, awa ma nga khurisa mtxhanu wa magumi a mazana a vavamna, ni ti to nzirundu singani mi nga tata ngu si, si nga sala, kani? 10Ina kha mi alakanyi kambe mtxhanu wa mapawu ni mambidi, ma nga khurisa mune wa magumi a mazana a vavamna, ni ti to nzirundu singani mi nga tata ngu siya si nga sala kani? 11Kha mi ti mani ngu txani ti to kha ni wombawombi ngu mapawu, aku ni nga khani: ‘Ti woneleni ka mtshumbelo wa vafarisi ni wa vasadhusi,’ kani?” 12Ngu kona va nga ti mana ti to Jesu a sa womba ti to ve ti wonela ka mtshumbelo wa mapawu, aniko ka tigondo ta vafarisi ni vasadhusi. 13Kutingako Jesu a di hokile ditikoni ka Kezareya ka Filipi, a to wotisa vagondiswa vakwe a txi khene: “Kasi vathu va womba ku i mani Mwanana wa Mthu kani?” 14Se vona va to angula va txi khona: “Vamwane va khona i Johane Mubhabhatisi, vamwane va khona i Elija, vamwane va khona i Jeremiya mwendo mmweyo wa vaprofeti.” 15Ene a to va wotisa a txi khene: “Se anu-ko, mi womba ku ngani mani kani?” 16Simoni Pedro a to angula a txi khene: “Awe u Mesiya Mwanana wa Txizimu txi txi hanyako.” 17Jesu a to mu xamula a txi khene: “U katekile, Simoni, mwanana wa Jona, nguko hi nga mthu wa ha mafuni a nga ku kombekisa eto, aniko i Tate wangu a ku nzumani. 18Ngu toneto, nani na ku gela, ni khani: Awe u Pedro, se txitimwi ka dirigwi diya, ni na aka Dibanza dangu, ani mtamo wa lifo kha wu na mbi di xula. 19Ni na ku ninga tikhiya ta Mfumo wa nzumani; txihi ni txihi u no txi sunga ha mafuni txi na sungwa ni nzumani, ani txihi ni txihi u no txi thukunyula ha mafuni txi na thukunyulwa ni nzumani.” 20Ngu msana a to laya vagondiswa ti to va si geli mthu ni wammweyo ta ku ene i Mesiya. 21Kukhukhela ka donedo ditshiku, Jesu a to khata kukomba vagondiswa vakwe ti to a fanete kutsula Jerusalema e ya xaniswa ngutu ngu madhota ni vabhali ni vaphaxeli va hombe, ni ti to a na dawa, se ngu msana a na tshumela e wuka ka vakufa ngu ditshiku da wuraru. 22Pedro a to mu dhana ngu phuho e khata ku mu kawuka, a txi khene: “Txizimu txi na ku hulukise keto, Mkoma! Eto txima kha ti na mbi maheka kwako.” 23Aniko ene a to tshembereka a txi khene ka Pedro: “Khukha hawa, Sathanewe! Awe u txikhuvekiso kwangu, nguko khu pimisi ta Txizimu, kambe u pimisa ta vathu, dwe.” 24Se konaho, Jesu a to gela vagondiswa vakwe a txi khene: “Ngako mthu a txi lava ku ni londisa, a na ti leke apune, e pakata txihambano txakwe, a txi ni londisa ngu msana. 25Awule a randako kuveketa wutomi wakwe a na wu mwalata, aniko awule a mwalatako wutomi wakwe ngu mhaka yangu, a na wu mana. 26Kha ditshuri, ti siza txani mthu kumana dotshe ditiko, na ngu msana a txi mwalalelwa ngu wutomi wakwe kani? Mwendo nji txani mthu a no si kota kutekisa ngu txona wutomi wakwe? 27Nguko Mwanana wa Mthu a na ta ni wudhumo wa Tate wakwe, kumweko ni tingelozi takwe, se a na ta hakhela mmwane ni mmwane kota nga ti a nga hanyisa tona. 28Kha ditshuri ni khani kwanu: Hagari ka va va ku ho hawa, va ho vamwane va no mbi fa, va sa thanga ngu kuwona kuta ka Mwanana wa Mthu Mfumoni kwakwe.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\