MATEWU 18

1Ka yoneyo mbimo, vagondiswa va tile ka Jesu va txi ta khona kwakwe: “I mani i ku wa hombe Mfumoni ka nzumani kani?” 2Jesu a to dhana mwanana wa mdotho a txi mu emisa hagari kwawe, 3a txi khene: “Kha ditshuri ni khani kwanu: Ngako mi si tshumeli mi txi fana ni vanana va vadotho, kha mi nambi si kota kuwulela Mfumoni ka nzumani. 4Ngu konaho, awu a no ti veka hahatshi a txi fanana ni mwanana wuwa wa mdotho, ngene a no va i di wa hombe Mfumoni ka nzumani. 5Senikoko, awu a no amukela ngu ditina dangu, mwanana wa mmweyo wa ku nga wuwa, ngani a ni amukelako. 6“Aniko awu a no khuvekisa mmweyo ka vava va vadotho va tumelako kwangu, ti nga va i di tshuko ti to txiwindi txa kukhurunga txi sungelelwa thamoni kwakwe, a txi rinzwa txizivani ka linene. 7Di na ni dikhombo ditiko ngu mhaka ya sikhuvekiso! Kha ditshuri sikhuvekiso si fanete kuva ho, aniko a na ni dikhombo mthu wuwa sikhuvekiso si tako ngu kwakwe. 8Ngu toneto, ngako diwoko mwendo mnenge wako si txi ku khuvekisa, si wile, u si tshotsha kule ni nawe! I tshuko kwako kuwulela kuhanyani u di txilema mwendo u txi khwita, kupinda kutshotshwa mndiloni ko mbi gwita, u di ni mawoko a mambidi ni minenge ya yimbidi. 9Se ngako diso dako di txi ku khuvekisa, diphokonyole u txi di tshotsha kule ni nawe; nguko i tshuko kwako kuwulela kuhanyani ni diso dimwedo, kupinda kutshotshwa Gehena ka mndilo u di ni maso a mambidi. 10“Ti woneleni ti to mi si kanyisi ni wammweyo ka va vavadotho, nguko ni khani kwanu: tingelozi tawe, ani nzumani, ti maneka yotshe mbimo masoni ka Tate wangu a ku nzumani.[ 11Nguko Mwanana wa Mthu a tete kuta hanyisa asi si nga ti mwalate.] 12Se mi khanu txani kani? Ngako mthu a di ni dizana da tinvuta, se yimweyo ya tona yi txi mwalala, ina kha siyi ti ta mtxhanu ni mune wa makumi ni mtxhanu wa tinvuta ni mune mimangoni, e tsimbila a txi lava ayi yi nga mwalala kani? 13“Kungako a txi yi mana, kha ditshuri ni khani kwanu, wa tsaka ngutu ngu yona, kupinda tile ta mtxhanu wa makumi ni mune ni mtxhanu wa tinvuta ni mune, ti nga ti sa mwalala. 14Ngu toneto Tate wanu wa nzumani kha ti lavi ti to ni mmweyo wa va vavadotho e mwalala. 15“Ngako mwananu a txi ku wonhela, tsula u txi ya mu kawuka i di anu mokha, awe ni nene. Ngako a txi ku engisa, u na va u di hanyisile mwananu. 16Aniko ngako a si ku engisi, teka mmwane mthu, mwendo vambidi u txi tsula navo, kasiku yotshe mhaka yi txi lamulwa ngu wufakazi wa vathu vambidi mwendo vararu. 17Se ngako a txi lamba kambe ku va engisa, tsula u txi ya bika mhaka dibanzani. Senikoko, ngako a txi lamba ku di engisa nidona dibanza, kwako a na ve i di wamatiko mwendo mkhupisi. 18“Kha ditshuri na mi gela: Txihi ni txihi mi no txi sunga ha mafuni, txi na sungwa nikona nzumani; ni txihi ni txihi mi no txi thukunyula ha mafuni, txi na thukunyulwa nikona nzumani. 19Na mi gela kambe ti to, ngako vambidi kwanu va txi tumelelana ahawa mafuni, va txi kombela txo maha, va na ningwa ngu Tate wangu a ku nzumani. 20Inna, nguko ahawa va nga tshangana vambidi mwendo vararu, ngu ditina dangu, ani ni ho hagari kwawe.” 21Konako, Pedro a di tshuketile hafuhi, a to khene kwakwe: “Mkoma, kumaha tiya mwanathu e ni wonhela, nzi khati singahi ni fanelako ku mu divalela kani? Mwendo i mtxhanu ni kambidi, kani?” 22Jesu a to mu angula a txi khene: “Kha ni wombi ti to i mtxhanu wa sikhati ni simbidi, aniko ni khani i mtxhanu wa makumi ni makumi mambidi a sikhati so balwa mtxhanu ni kambidi. 23“Ngu toneto Mfumo wa nzumani wu fana ni mfumeli wu a nga lava kusetxha sithumi sakwe. 24Ngako a di khatile ku va setxha, a to nehwa kwakwe mmweyo a nga ti ni mnandu nayo wa dizana da mazana a titalenta. 25Se ngako a di pwati so dihela ngu sona, nyamne wakwe a to rumela ku e xaviswa ene ni msikati wakwe ni vanana vakwe ni sotshe si a nga ti naso, kufela ku na dihela mnandu wule. 26Kambe txithumi txiya txi to mu khizamela txi mu kombela ngu mapswi awa: ‘Mkoma, timisela ngu ngani, ni na ku diha sotshelele.’ 27Se mkoma a to txi pfela wusiwana, e txi leka txi tsula, a di txi divalete mnandu. 28Aniko txithumi txiya, ngako txi di mani wammweyo wa txithumi kulowe, awuwa a nga ti ni mnandu ka txona wa dizana da madhenari, txi to mu kama makolo, txi txi: ‘Ni dihele male yangu!’ 29Seni awule wa txithumi kulowe a to mu khizamela minengeni kwakwe a txi mu kombela a txi khene: ‘Timisela ngu ngani, ni na ku dihela sotshelele.’ 30Aniko txona txi so lamba, kambe txi ti ya mu sekela mkorani kala kuza e dihela mnandu. 31“Se sithumi kulowe, si di woni tiya, si to pandiseka ngutu mbiluni, se si tsula si ya womba ka nyamne wa sona totshe ti ti nga ti mahekile. 32Senikoko, nyamne wa sona a to dhana txithumi txile a txi khene: ‘Txithumiwe txa walo, ani ni ku divalete mnandu wako wotshe, ngu kuwa u nga ni kombela. 33Ina u singa ni fanelo nawe yo telwa ngu wusiwana ni txithumi kulonu, nga ti ani ni nga ku divalelisa tona kani?’ 34Se nyamne a to txi henyela, e txi ningela ka vakhawutisi, kala kuza txi diha wotshe mnandu wa txona. 35Tate wanu wa nzumani nene ngu tona tiya a no mi mahisa tona, ngako mi si divaleli ngu timbilu tanu mthu ni mthu ka muakelani wakwe, minandu yakwe.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\