MATEWU 20

1“Ngu koneho, Mfumo wa nzumani wu fana ni nyamne wa m'ti, awu a nga huma i di ngadi mixo ngutu, kasi kuya thola sithumi sa kuya thuma thembweni kwakwe ka mivhinya. 2Se a di tumelalani ni sithumi ngu muholo wa didhenari dimwedo ngu ditshiku, a to va rumela thembweni kwakwe. 3Se e huma kambe ngu mbimo ya ku lava kudingana ni txikhati txa wuraru, e wona vamwane va nga ti ha mtendelani ka m'ti, na va si thumi txilo. 4Se e wombawomba navo a txi: ‘Tsulani nananu thembweni kwangu ka mivhinya, ni na mi ninga muholo wu wu fanelako.’ 5Nivona va to tsula. Se a txi engeta e huma ngu txikhati txa wutxhanu ni tximwetxo, ni txikhati txa wutxhanu ni mune, e mahisa toneto. 6A di humile ngu txikhati txa wugumi ni tximwetxo, a to engeta e mana vamwanyane, va nga ti emile, a txi khene kwawe: ‘Nji txani mi txi zumba hawa, ditshiku dotshe, mi si thumi txilo?’ 7Vona va to mu xamula va txi khona: ‘Nguko kha ha tholwa ngu mthu.’ Se ene a nje khene: ‘Tsulani nananu thembweni kwangu ka mivhinya.’ 8Ngu mbimo ya minova, nyamne wa thembwe ya mivhinya a to gela mxayisi wa tithomba takwe a txi khene: ‘Dhana sithumi u txi si holela nthumo wa sona, aniko u na khata ngu vale vo gwitisa, kala u txi ya gwitisa ngu vale vo khata.’ 9Ngako va di bwakile ava va nga tholwa ngu txikhati txa wugumi ni tximwetxo va to amukela male ya didhenari mthu ni mthu. 10Se va di bwakile avale vo khata, va titi alakanya ti to va na hola male ya kupindisa, aniko nivona va to amukela didhenari dimwedo mthu ni mthu. 11Mbimo yi va nga holelwa, va to khata kukalala ka nyamne wa m'ti, va txi khona: 12‘Avava vo gwitisa va thumile basi txikhatianyana tximwetxo, kambe nivona u va ningile hakhelo yimweyo ni nathu hi nga timisela mikaralo ya ditshiku dotshe, hi txi hya ngu lisani.’ 13Aniko ene a to xamula a txi khene ka mmweyo wawe: ‘Ani kha ni ku dyeleli, mngana wangu; kasi kha ha tumelelana male ya didhenari kani? 14Ngu toneto, teka si si ku lumbako, u txi tsula. Ni maha ati ni ti lavako ka wu wo gwitisa kufana ni kwako. 15Ina kasi kha ni nga ni fanelo yo maha kuranda kwangu ngu si i ku sangu kani? Mwendo awe wo va u di ni diso do biha, ngu kuva ani ni di wamnene kani?’ 16Se ngu toneto, ava i ku vo gwitisa va na va i di vo khata, ani va i ku vo khata va na va i di vo gwitisa.” 17Ngako Jesu a txi kwela a txi ya Jerusalema, a to teka vagondiswa vakwe va digumi ni vambidi ngu phuho a txi va gela ku khene: 18“Wonani, konkuwa ha kwela hi ya Jerusalema, se Mwanana wa Mthu a na ningelwa ka vaphaxeli va hombe ni ka vabhali. Vona va na lamula ti to e dawa, 19va na mu ningela ka vamatiko, kasiku ve mu ruketela ni ku mu kwapela ni ku mu bethela ha txihambanoni. Aniko ene ngu ditshiku da wuraru a na wuka.” 20Senikoko, mame wa vanana wa Zebhedhewu, a to mu tshuketela a di ni vanana vakwe, a txi mu khizamela, kasi kumaha txikombelo. 21Jesu a to mu wotisa a txi khene: “U lava txani?” Ene a to mu xamula a txi: “Maha ti to vanana vava vangu va vambidi va na zumbe Mfumoni kwako, mmweyo txineneni kwako, mmwane txibhabha kwako.” 22Aniko Jesu a to mu xamula a txi khene: “Kha mi txi zivi txi mi kombelako. Ina mi nga si kota kusela digombe da wuvi di ni no sela, kani?” Vona va to xamula va txi khona kwakwe: “Hi nga si kota.” 23Ene a to khene kwakwe: “Inna, mi na sela digombe dangu. Aniko kukhalahatsha txineneni kwangu mwendo txibhabha kwangu, kha ti nga mtamoni kwangu; aniko ti na mahelwa avale Tate wangu a nga va lulamisela.” 24Ngako vale va digumi va di ti pfite, va to henyela avale va vambidi va mkoma ni mnanda. 25Jesu a to va dhana a txi khene kwawe: “Ma ti ziva ti to vafumeli va matiko va fuma ngu mtamo, se vahombe va kona va zumba ngu kudyiseta vathu. 26Ti nga maheke eto hagari kwanu, aniko awule a lavako kumaha wahombe, hagari kwanu, a na ti mahe txithumi txhanu; 27ani wu a lavako kumaha wokhata hagari kwanu, a na mahe khumbi yanu. 28Nga toneto, Mwanana wa Mthu nene kha tela kuta thumelwa, aniko a tete kuta thumela vamwane, ni kuningela wutomi wakwe, kasi kuponisa vavangi.” 29Mbimo yi va nga ti huma ngu Jeriko, dibutho da vathu vavangi di to mu londisela. 30Konako mabhofu mambidi ma nga ti khalahatshile hafuhi ni nzila, mbimo yi ma nga engisa ti to Jesu wa pinda, ma to khata kukwangula ma txi: “Mkoma, Mwanana wa Dhavhidha, hi pfele wusiwana!” 31Seni dibutho di txi va kawuka kasiku ve malala, aniko vona va to kwangula ngutu, va txi: “Mkoma, Mwanana wa Dhavhidha, hi pfele wusiwana!” 32Jesu a to ema a txi va dhana, a txi khene kwawe: “Mi lava ni txi maha txani kwanu kani?” 33Vona va to angula va txi khona: “Mkoma, maha ti to maso athu ma txi tuleka!” 34Jesu ngu kutalelwa ngu wumbilu, a to va gwesa mu ka maso awe, kunukunuko vona va to tshumela ve wona, se ve mu londisa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\