MATEWU 22

1Jesu a to engeta a txi wombawomba ngu sidinganiso a txi khene kwawe: 2“Mfumo wa nzumani wu fananiswa ni mkoma wo kari, a nga lulamisa m'buso wa mtxhadho wa mwanana wakwe wa dijaha. 3A to ruma sithumi sakwe kuya dhana ava va nga rambwa kuta m'busoni, aniko vona kha va tumela kumaneka. 4A to engeta e ruma simwane sithumi, a txi si leleta a txi khene: ‘Gelani avale va nga rambwa, mi txi khanu: Sakudya si lulamile; ni date tihomu tangu ni sifuyo sangu sa kunona, sotshe si lulamisetwe. Ngonani m'busoni!’ 5Aniko vona kha va khatala ngu tona, va to ti tsulela mmweyo a txi ya thembweni kwakwe, ni mmwane a txi ya mabhinduni kwakwe. 6Vamwane va to ñola sithumi ve si xanisa ni ku si daya. 7Mkoma a to henya ngutu e ruma tiyimbi takwe kuya fuvisa sigevenga sile, ve hisa didhoropa da sona. 8Se a to womba kambe ka sithumi, a txi khene: ‘M'buso wu lulamile, aniko avale va nga rambwa kha va nga va ni fanelo. 9Ngu konaho, tsulani mi txi ya mahandakanyani ka tinzila, mi ya va dhana va txi ta m'busoni votshe vale mi no va mana.’ 10Sithumi si di humile tinzilani, si to tshanganisa avale si nga va mana, vo biha ni vavanene, amu nyumbani ka m'buso kala kuza yi tala nyumba ngu vale va nga rambwa. 11“Mbimo yi mkoma a nga wulela kuya wona ava va nga ti khalahatshile kudyani, a to wona mmweyo mthu, a nga sa ambala nguwo ya mtxhadho. 12A txi khene kwakwe: ‘Mndoni, u wulelisite ku txani ahawa, u sa ambala nguwo ya mtxhadho kani?’ Ene a so walo kaye. 13Se mkoma a to gela sithumi a txi khene: ‘Mu sungeni minenge ni mawoko, mi mu tshotsha txidemani ka hahanze, ahawa ku no va i di ka tihuwa ni kugegeresela ka makwasa.’ 14Kha ditshuri mba vangi va nga dhanwa, aniko mba dotho va nga sawulwa.” 15Senikoko vafarisi, va di khukhile, va to ya langana, txikungoni, marindi a kuñola Jesu amu ka mapswi akwe. 16Se va to mu rumela vagondiswa vawe ni va ka Herodha, va txi ya khona: “Mgondisi, ha ti ziva ti to una ni ditshuri ni ti to u gondisa nzila ya Txizimu ngu ditshuri, u si khatali ngu mthu, nguko khu yi ngu txiemo txa mthu. 17Seni hi gele nga ti u ti wonisako tona: Ndinene kukhupa ka Khezari mwendo hi nga tinene kani?” 18Aniko Jesu, a di woni kubiha kwawe, a to khene: “Njani mi txi ni duka, anu vaxengeteli? 19Hingani ni komba male yi mi khupako ngu yona.” Vona va to mu komba didhenari. 20Se Jesu a nje khene kwawe: “Mfananiso wuwa ni m'bhalo wuwa nza mani?” 21Se vona va ti khona: “Nza Khezari.” Konaho Jesu a to va xamula a txi khene: “Tshumetelani ka Khezari, asi i ku sa Khezari, ni ka Txizimu asi i ku sa Txizimu.” 22Ngako va di pfite mapswi awa, va to diwuka, ve khukha va txi tsula, ve mu siya. 23Ka donedo ditshiku, va to ta kwakwe, vasadhusi, va ku khona kha ku nga ho kuwuka ka vafi. Va to mu wotisa, 24va txi khona: “Mgondisi, Mosi a ti khene: ‘Ngako mthu a txi fa, a singa ni vanana, mnanda wakwe a na sambele thaka msikati wakwe, a txi wusa mwaya wa mkomwakwe.’ 25Senikoko hagari kwathu, ku titi ni mtxhanu wa vathu ni vambidi va txikoma ni txinanda. Wokhata a tekile msikati, se a txi fa, a sa nga va ni mwanana, a txi siya msikati ni mnanda wakwe. 26Ti mahisile toneto ka wa wumbidi ni ka wa wuraru, kala ka wa wutxhanu ni vambidi. 27Msana kwawe votshe, a fite nene wule wamsikati. 28Se kuwukani ka vakufa, awule wamsikati a na va i di kata mani kani, nguko votshe a tekani navo?” 29Jesu a to va xamula a txi khene: “Mi timete ngutu, nguko kha mi yi zivi Mibhalo ni mtamo wa Txizimu. 30Ngukusa, kuwukani ka vakufa, vathu kha va na mbi swa ve teka hambi kutekwa; aniko va na fana ni tingelozi ta nzumani. 31Se ngu mhaka ya kuwuka ka vafi, ina kha ma gonda ati txi nga womba Txizimu, txi txi: 32‘Ani ni Txizimu txa Abrahamu, Txizimu txa Isaake, Txizimu txa Jakobe?' Txona hi nga Txizimu txa vafi, aniko i Txizimu txa va va hanyako.” 33Se vathu va txi mu engisa, va to xamala ngu kugondisa kwakwe. 34Ngako vafarisi va di engisile ti to Jesu a konile vasadhusi, va to rambana ve mu yela, 35se mmweyo wa vona, i nga ti txizivi txa mlayo, a to mu duka ngu txiwotiso a txi khene: 36“Mgondisi, ngu txihi txirumo txa hombe txa Mlayo kani?” 37Jesu a nje khene kwakwe: “ ‘Randa Mkoma Txizimu txako, ngu yotshe mbilu yako, ngu wotshe moya wako ni otshe mapimo ako.’ 38Atxiya ngu txona i ku txirumo txa hombe txo khata. 39Txirumo txa wumbidi txi fana ni txona txiya: ‘Randa muakelani wako nga ti u ti randisako tona awe upune.’ 40Sirumo siya sa simbidi ngu sona i ku tshina ya wotshe Mlayo ni tigondo ta vaprofeti.” 41Ngako vafarisi va di tshanganile, Jesu a to va wotisa, 42a txi khene: “Mi pimisa txani anu ngu Mesiya, kani? I Mwanana wa mani kani?” Vona va to angula va txi: “I Mwana Dhavhidha.” 43Se ene a to va gela ku khene: “Se ti mahisa ku txani Dhavhidha ngu kuwoningwa ngu Moya wo Sawuleka a mu dhanako ku i Mkoma, ngu mapswi awa: 44“Mkoma a wombile ka Mkoma wangu a txi khene: Khalahatsha ngu txineneni kwangu kala kuza ni khozisa valala vako ni txi va maha txikhigelo txa mikondo yako. 45“Ngako Dhavhidha a mu dhanako ku i Mkoma, se ti nga mahisa ku txani kuva i di Mwanana wakwe, kani?” 46Kha ka maneka ni mmweyo a nga ti ziva kuangula. Se kukhukhela koneho ku walo ni mmwane a nga tsana kambe a txi mu wotisa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\