MATEWU 23

1Konaho Jesu a to wombawomba ka mabutho a vathu ni ka vagondiswa vakwe, a txi khene: 2“Ha txikhaloni ka Mosi va khalahatshile vabhali ni vafarisi. 3Ngu toneto, totshe ti va mi gelako ti maheni, mi txi ti veketa, kambe mi nga eteteleni mahanyelo awe, nguko vona va womba, kambe kha va mahi. 4Va sunga mirwalo yo nemela ni yo karata kurwala, ve yi rweka ha makata ka vathu, aniko vona kha va yi zinginisi hambi ngu litiho. 5Totshe ti va ti mahako, va ti mahela kasi kuwonwa ngu vathu. Ngu toneto va dhunda kusunga ha mbanza mwendo mawokoni kwawe tifita ta kuanama, ku di bhatwe mapswi a mlayo mndani ka tona ni kulaphisa titxinda ta tinguwo tawe. 6Va dhunda makhalo a masoni amu mibusoni, ni sikhalo sa masoni masinagogani. 7Va dhunda kuloswa amu makhaloni ka mitshangano ya vathu, ni kudhanwa ku ‘Mbagondisi’ ngu vathu. 8“Kasi i di anu mi nga dhundeni kudhanwa ku mi vagondisi, nguko Mgondisi wanu i mmweyo, anu ngu txanu mi va txikoma ni txinanda. 9Ha mafuni hawa, mthu mi nga mu dhaneni ku i tate wanu, nguko Tate wanu i mmweyo, awule a ku nzumani. 10Mi nga tumeleni ve mi dhana ku mi Vathangeli, nguko Mthangeli wanu i mweyo: I Mesiya. 11Awu i ku wa hombe hagari kwanu, a na va i di txithumi txanu. 12Awule a ti guletako, a na vekwa hahatshi; ani wule a ti vekako hahatshi a na guletwa. 13“Mi na ni dikhombo, anu vabhali ni nanu vafarisi, vaxengeteli! Nguko ma tsivela vathu kuwulela Mfumoni ka nzumani, kha mi wuleli anu, futsi kambe kha mi tuleli vale va lavako kuwulela. [ 14Mi na ni dikhombo, anu vabhali ni nanu vafarisi, vaxengeteli! Mi moxako silo sa tinoni, mi txi va xenga ngu mikombelo yo lapha; ngu toneto mi na lamulwa ngu malamulelo o karata ngutu.] 15“Mi na ni dikhombo, anu vabhali ni vafarisi, vaxengeteli! Mi dhawulako linene mafuni kasi kumana mlondeteli mmweyo; se mbimo yi mi nga mu mana, mi txi mu ñola tatinene, mi mu maha wu a ku ni fanelo ya kuyiswa gehena, awu a mi pindako kambidi ngu wubihi. 16“Mi na ni dikhombo, anu vakombisi va nzila na mi di mabhofu nanu, mi ku khanu: ‘Ngako mthu a txi xambanya ngu Dithepele, kha ti na mhaka; aniko, ngako a txi xambanya ngu nzalama yile yi ku Dithepeleni, a ti sungile.’ 17Sipumbu-nu, futsi kambe mi mabhofu! Kasi nji txani txi ku ni lisima ngutu, kani? I nzalama mwendo dithepele di sawulekisako nzalama, kani? 18“Se anu mi khanu kambe: ‘Ngako mthu a txi xambanya ngu txiluvelo, eto kha ti na mhaka ya txilo; aniko ngako a txi xambanya ngu mningelo wu wu ku ha txiluveloni, a ti sungile.’ 19Mabhofu-nu! Kasi nji txani txi ku ni lisima ngutu, kani? Ngu mningelo mwendo ngu txiluvelo txi sawulekisako mningelo, kani? 20Ngu toneto, kuxambanya ngu txiluvelo ndimweto ni kuxambanya ngu txona txiluvelo ni sotshe si si ku txitimwi ka txona. 21Kuxambanya ngu Dithepele, ndimweto ni kuxambanya ngu dona Dithepele ni wule a zumbako mndani ka dona. 22Kuxambanya ngu nzuma, ndimweto ni kuxambanya ngu txikhalo txa wukoma txa Txizimu, ni nene wule a nga khalahatsha txitimwi ka txona txikhalo. 23“Mi na ni dikhombo, anu vabhali ni nanu vafarisi, vaxengeteli, nguko ma dihela sa wugumi ka nyatximbowane ni ka dianetha ni ka dikumina, kambe kha mi khatali ngu tshina ya Mlayo, i ku kululama, wumbilu ni kuthembeka. Mi ti ni fanelo ya kumaha tiya, mi si leki ni tona tile. 24Vaxengetelinu va mabhofu, mi sefako tshuna, mi txi mita dikamelu! 25“Mi na ni dikhombo, anu vabhali ni vafarisi, vaxengeteli, nguko mi kuwula hahanze ka muhindo ni ka mbiya, kasi mnadani kwanu mi tate ngu wukhokhokho ni ku ambi ti ñola. 26Mfarisi-we wa dibhofu! Thanga ngu mndani ka muhindo ni ka mbiya u txi ku kuwula, kasi hahanze ka sona nikona ku na basa. 27“Mi na ni dikhombo, anu vabhali ni vafarisi, vaxengeteli, nguko mi fanana ni mayiva a kupendwa ngu mhemba, ma tshurako hahanze, kasi mndani ka ona ma tate ngu marambo a vafi ni lotshe lixaka la nzambwa. 28Ngu toneto, nananu mi woneka hahanze nga mi lulamile, kasi mndani mi tate ngu wukanganyisi ni wubihi. 29“Mi na ni dikhombo, anu vabhali ni vafarisi, vaxengeteli, mi akelako mayiva a marigwi vaprofeti, mi txi tshurisela mayiva a valulami, mi txi khanu: 30‘Idiku hi ti hanya ka mbimo ya vatate vathu, nga hi sa ema navo ka mhaka ya kudaya vaprofeti’. 31Ngu konaho, ma ti landula ti to mi vanana va vale va nga daya vaprofeti. 32Ngu toneto, tatisani mpimo wa vatate vanu! 33Minyoka-nu, lixaka la mazumbi! Mi na hulukisa ku txani kuavanyiswani ka gehena? 34“Ngu konaho, na mi rumela vaprofeti, titxhari ni vabhali. Mi na daya vamwane kwawe mi va bethela ha txihambanoni, mi na kwapela vamwane masinagogani kwanu, mi na va xanisa va txi pepeseka ngu ka didhoropa ni didhoropa. 35Kasiku wu txi thekelela txitimwi kwanu wotshe mnoha wo lulama wu nga theketwa ha mafuni, kukhukhela ka mnoha wa mululami Abhele kala kuhoka ka mnoha wa Zakariya, mwanana wa Bharakiya, awu mi nga mu daya hagari ka wukhalo wo sawuleka ni txiluvelo. 36Kha ditshuri na mi gela ku khani: Sotshe siya si na welela lihunzu liya. 37“Jerusalema! Jerusalema! U dayako vaprofeti u txi balisela ngu marigwi ava va rumelwako kwako! Nzi khati singani ni nga navela kusengeleta vanana vako nga kule ka khukhu yi fundamelako sisondwana sa yona ngu mabhapi, se awe u txi lamba! 38Ngu toneto m'ti wako wu na maha dirumbi. 39Ngukusa ani na mi gela ku khani: Kha mi na mbi swa mi ni wona, kala mbimo yi mi no womba mi txi khanu: ‘A na bongwe awu a tako ngu ditina da Mkoma!’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\