MATEWU 24

1Ngako Jesu a txi huma ngu Dithepeleni e tsimbila, vagondiswa vakwe va to mu tshuketela, kasi ku mu komba maakelo a Dithepele. 2Aniko ene a to va gela ku khene: “Ma si wona sotshe siya, kani? Kha ditshuri na mi gela ku khani: Kha ku na mbi sala dirigwi txitimwi ka dirigwi, adi di no mbi khundumuswa.” 3Jesu, a di khalahatshile txitimwi ka mmango wa Olivheti, va to ta kwakwe, i di vona vokha, va txi ta khona: “Hi gele mbimo yi ti no maheka ngu yona totshe tiya ni txikombiso txa kuta kwako ni txa kuguma ka ditiko.” 4Jesu a to va xamula a txi khene: “Ti woneleni kasiku mi si timetwi ngu mthu. 5Nguko va na ta vavangi ngu ditina dangu, va txi khona: ‘Ngani Kristu’, va txi xenga vathu vo tala. 6Mi na pfa va txi womba ngu tiyimbi ni maguwa a kulwa, aniko mi nga thaveni txilo. Atiya ti fanela kumaheka, aniko hi nga magwito. 7Ditiko di na wukela dimwane ditiko, mfumo wu na wukela wumwane mfumo, ku na va ni tipaya ni mitungu ni kuzinginikela ka mafu, ka makhalo a mangi. 8Totshelele tiya ti na va i di kukhata ka sixaniso. 9“Konako va na mi yisa kuxaniswani ni kudawani, mi na vengelwa ngu votshe vathu ngu mhaka ya ditina dangu. 10Ka yoneyo mbimo, vavangi va na thindeka, va txi ningelana ni kuvengelana. 11Va na humelela vaprofeti va vangi va makuhu, ava va no timeta vathu vo tala. 12Se ngu mhaka ya kutala ka wubihi, lirando la wungi wa vathu li na hola. 13Aniko awule a no zumba a di tsani kala magwito, a na hanyiswa. 14Mahungu awa a manene a Mfumo ma na huwelelwa ka dotshe ditiko, kasi kumahwa wufakazi ka yotshe mifumo. Se msana keto, ngu kona ku no va i di magwito. 15“Ngu konaho, mbimo yi mi no wona manyala a kuthisa, ma nga songolela kuwombwa ngu mprofeti Dhaniyeli ma di talete wukhalo wo sawuleka, (awu a gondako a na ti pfisise!) 16Konako, ava va manekako Judheya va na thavele mimangoni; 17awule a manekako txitimwi ka nyumba, a nga txhike a ta ti tekela simaha sa nyumbani kwakwe; 18ani wu a manekako thembweni, a nga tshumele a txi ya mtini, a txi ya teka nguwo yakwe. 19Dikhombo da vavasikati va sirumbu ni da vale va no ta maneka va txi mamisa ka masiku oneyo! 20Khongelani kasi kuthava kwanu ku si maheki ngu mbimo ya wuxika mwendo ngu ditshiku da Sabbata, 21nguko, keyo mbimo, kuxaniseka ku na va i di ka hombe ngutu, ko va ku si zivi kuwonwa, kukhukhela kukhatani ka ditiko kala nyamsi, akuwa kambe ku no mbi nga va ni kumaheka kambe. 22Se idiku ma sa komiswa masiku ale, ku walo ni txivangwa tximwetxo txi ndino si kota kuhuluka. Aniko, ngu mhaka ya vasawuleki, masiku ale ma na komiswa. 23“Ka yoneyo mbimo, ngako va txi mi gela ku khona: ‘Kristu ndiyo hawa,’ mwendo ku: ‘Ndiyole haleya’, mi nga tumeleni. 24Nguko va na humelela vamesiya va makuhu ni vaprofeti va makuhu, ava va no maha sixamaliso ni sidiwukiso sa hombe, ahawa ko za, idiku to koteka, hambi vasawuleki va ndina timetwa. 25Wonani, ni songolete ku mi gela. 26Ngu toneto, va txi mi gela ku: ‘Ene a txiwulani’, mi nga yeni; mwendo va txi: ‘Ene wa ho nyumbani’, mi nga tumeleni. 27Ngukuva kufana ni kukeluka ka nzuma ku wonekako kukhukhela wutxani kala wuswaditambo ku na mahisa toneto kuta ka Mwanana wa Mthu. 28Ahawa ku no va ni txirumbi, sinyana sa makoti nisona si na ya tshanganela koneho. 29“Kunukunuko, ngako si di gumile sixaniso sa masiku ale, ditambo di na pfhupeliswa, mtxima kha wu na mbi ninga liwoningo la wona, tinyeleti ti na wa ngu nzumani, ani mitamo ya nzumani yi na zinginiswa. 30Konako, ku na woneka txikombiso txa Mwanana wa Mthu nzumani, votshe vathu va ha mafuni va na dila, ngako va txi wona Mwanana wa Mthu a txi ta a di txitimwi ka marefu a nzumani ni mtamo ni wuhombe. 31Ene a na rumela tingelozi takwe ngu kuvetwa ka mpundu wa hombe, kasi kuramba vasawuleki vakwe ngu ka otshe maphambo a mune, kukhukhela magemetamitshi ka nzuma kala kumwane magemetamitshi ka yona nzuma. 32“Gondani ngu txidinganiso txa mxanvu: Ngako madhavi a wona ma txi nyuka ni kuthunga linyenvu, ma ti ziva ti to malanga ma hafuhi. 33Ngu toneto, ngako nanu mi txi wona totshelele tiya, ti txi humelela, ti ziveni ti to ene a hafuhi, a ha txikeni. 34Kha ditshuri ni khani kwanu: Liveleko liya kha li na mbi pinda, na totshe tiya ti sa maheka. 35Nzuma ni mafu si na pinda, kambe mapswi angu kha ma na mbi pinda. 36“Ngu mhaka ya ditshiku da kona ni txikhati txa kona, a walo ni mmweyo a ti zivako, hambi tingelozi, hambi Mwanana wa Mthu, ti ziwa ngu Tate ekha. 37Nga ti ti nga maheka ka masiku a Nowa, ku na va nga toneto kuwuyani ka Mwanana wa Mthu. 38Ka masiku yale, ku si nzi kumaheka ndambi, va titi dya ve sela, va txi teka ni kutekwa vanana, kala ka ditshiku diya Nowa a nga wulela mu ka ngalava; 39kha va pimisa txilo, kala ku txi hoka ndambi, yi nga khukhula votshe. Inna, ti na mahisa toneto ngu kuwuya ka Mwanana wa Mthu. 40“Ka yoneyo mbimo, ku na maneka vavamna vambidi thembweni: Mmweyo a na tekwa, mmwane e lekwa. 41Ku na maneka vavasikati vambidi va txi gaya ngu txigayo: Mmweyo a na tekwa, mmwane e lekwa. 42Wonelelani, nguko kha mi di zivi ditshiku di a no ta ngu dona Mkoma wanu. 43Ti engiseni khakwati atiya: Idiku nyamne wa m'ti wo yi ziva mbimo ya wusiku, yi di no ta ngu yona dikhokhokho, nga a txi zumba a di rinzete, ti to nyumba yakwe yi si faywi. 44Ngu toneto, zumbani nanu mi di rinzete; ka txikhati txi mi si pimisiko txilo, ngu yoneyo mbimo a no ta ngu yona Mwanana wa Mthu. 45“Ngu toneto, i mani i ku txithumi txo thembeka na a di ni wutxhari, awu a nga vekwa ngu nyamne masoni ka sithumi sakwe, kasiku e si phamela sakudya ngu txikhati txi txi fanelako kani? 46Txi katekile txithumi txile nyamne wa txona, mbimo yi a no wuya a no ta txi mana txi txi thumisa toneto! 47Kha ditshuri na mi gela ti to a na ta txi ninga kuxayisa sotshe si a ku naso. 48Aniko, ngako i di txithumi txo biha, atxiya txi wombako ngu mbilu ti to: ‘Mkoma wangu wa swela,' 49se txi txi khata kupeketela sithumi kulowe, txi khata kudya ni kusela kumweko ni madevi. 50Se nyamne wa txithumi-txo a na wuya ngu ditshiku diya txona txi no va txi si di rinzeli, ni ka txikhati txo mbi ziwa. 51Ene a na ta txi tsayisa ngutu, a na ta txi yisa ka wukhalo wa vaxengeteli; konaho ku na va ni tihuwa ni kugegeresela ka makwasa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\