MATEWU 25

1“Ka yoneyo mbimo Mfumo wa nzumani wu na fanana ni timbiri ta digumi, ati ti nga teka malambu a tona, ti huma kasi kuhingeta mteki. 2Aniko mtxhanu wa tona ti ti divate, se timwane ta mtxhanu i ti to txhariha. 3Timbiri tile ta kudivala, ti di tekile malambu a tona, kha ta teka mafura ngu phuho; 4kasi atile to txhariha, ti to teka malambu, ti teka ni mafura kambe amu ka mabotori. 5Kutingako mteki e swela kubwaka, tona ti to khata kukhudhahela ti otela. 6Se ngu hagari ka wusiku, ku to pfala dipswi, va txi: ‘Ndiyo wa ta mteki! Mu hingeteni!’ 7Se ti wuka totshe timbiri ti longela malambu a tona. 8Atile to divala ti to womba ka tile to txhariha ti txi: ‘Hi hunguleleni mafura anu, nguko malambu athu ma timeka’. 9Aniko timbiri to txhariha ti to angula ti txi: ‘Ahim-him, mafura ma nga thuka ma si hi eneleli athu ni nanu; tsulani ka vale va xavisako, mi ya ti xavela nanu.’ 10Ngako tona ti di tsute kuxavani ka mafura, mteki a to bwaka, se atile ti nga ti ti lulamisete, ti to wulela nayo m'busoni ka mtxhadho; se di sekwa ditimba. 11Ngu msana ka mbimo ti to bwaka nitxona atile to divala, ti txi: ‘Mkoma, Mkoma hi tulele ditimba!’ 12Aniko ene a to ti xamula a txi khene: ‘Kha ditshuri na mi gela ti to kha ni mi zivi.’ 13Ngu toneto, wonelelani, nguko ditshiku kha mi di zivi, hambi ni txikhati. 14“Ngukuva ti na nga mthu wo kari, awu, mbimo yi a nga lava kuendela kule, a nga dhana sithumi sakwe e si ninga txuma txakwe. 15Ka wammweyo a mu ningile mtxhanu wa titalenta, ka mmwane a mu ningile titalenta timbidi, ka mmwanyane kambe e mu ninga yimweyo, madingano ni mtamo wa mmwane ni mmwane. 16Awule a nga amukela mtxhanu wa titalenta, a to bhindula ngu tona, e mana timwane ta mtxhanu. 17Nga toneto kambe, awule a nga amukela timbidi, a bhindute e mana timwane ta timbidi. 18Aniko awule a nga amukela yimweyo basi, a to ya yi kelela mafuni, e sisa male ya nyamne wakwe. 19Se msana ka mbimo ya hombe, a to wuya nyamne wa vale va sithumi e va kombela bhindu ya mithumo yawe. 20Awule a nga ti emukete mtxhanu wa titalenta, a to womba a txi khene: ‘Mkoma, u ni ningile mtxhanu wa titalenta, se ndite timwane ta mtxhanu ni nga bhindula’. 21Mkoma a ti khene: ‘Ngu tona, txithumi txa txinene, txa kuthembeka, u thembekile ka simaha sa sidhotho, ni na ku veka txitimwi ka sa singi. Wulela litsakoni ka nyamne wako.’ 22Ngu kulondeta, awule a nga ti amukete titalenta timbidi a ti khene: ‘Mkoma, u ni ningile titalenta timbidi, se ndite timwane ta timbidi ni nga bhindula.’ 23Mkoma a ti khene kwakwe: ‘Ngu tona, txithumi txa txinene, txa kuthembeka, u thembekile ka simaha sa sidotho, ni na ku veka txitimwi ka sa singi. Wulela litsakoni ka nyamne wako.’ 24Ngu kugwitisa, awule a nga ti amukete talenta ya yimweyo, a ti khene: ‘Mkoma, na ku ziva ngu kale ti to awe u mthu wo karata nguku, u dhunda kuelula amuwa u nga mbi phaya, ni kusengeleta ahawa u nga mbi xwaya. 25Ngu konaho, ni ti ya sisa talenta yako, ngu dizowa, hahatshi ka mafu. Nditxe tximaha txi txi ku lumbako.’ 26Mkoma wakwe, a txi mu angula, a to khene: ‘Txithumi txa tshofu, txa mkara! U ti zivile ta ku ani na elula amuwa ni nga mbi phaya, ni sengeleta amuwa ni nga mbi xwaya. 27Ngu kota yeto, nga u di vekile male yangu ka vale va bhindulisako, kasiku, kuwuyani kwangu, ni ta mana male yangu yi di velekete. 28Mu tekeleni talenta-yo, mi yi ningela ka wule a ku ni digumi da titalenta, 29nguko wuhi ni wuhi a ku naso, a na ningwa ngu kuengetelwa; aniko awule a ku singa naso, a na tekelwa ni txile a ku natxo. 30Txithumi-txo txa mkara, txo mbi vhuna txilo, txi tshotsheni hahanze mtemani; konamo ku na va ho kudila ni kugegeresela ka makwasa.’ 31“Mbimo yi a no ta Mwanana wa Mthu ni wudhumo wakwe, kumweko ni tingelozi takwe, ene a na ta khalahatsha ha txikhaloni kwakwe ka wukoma. 32Se votshe vathu va na ya tshangana masoni kwakwe. Ene a na va abanisa ngu mitxhambi yimbidi, nga kule ka mdyisi a abanisako tinvuta ni tiphongo, 33A na teka tinvuta a txi ti veka txineneni kwakwe, e teka tiphongo a txi ti veka txibhabha kwakwe. 34“Senikoko, Mkoma a na gela vale va ku txineneni a txi khene: ‘Ngonani anu mi nga katekiswa ngu Tate wangu, amukelani thomba ya Mfumo, ayi mi nga lulamiselwa kukhukhela di txi mahwa ditiko. 35Nguko mbimo yi ni nga ti ni nzala, anu mi ni phamete sakudya; mbimo yi ni nga ti ni ditora, mi ni ningile mati ni sela; mbimo yi ni nga ti muendi, mi ni amukete. 36Ni ti singa ni sakuambala, aniko mi ni ambekile; ni titi lwala, se mi tile mi ta ni xola; ni titi kukhotelwani, mi tile mi ta ni dingula’. 37“Se valulami va na mu angula va txi khona: ‘Mkoma, ngu dihi ditshiku hi nga ku wona u di ni nzala hi txi ku phamela, u di ni ditora, hi txi ku ha mati o sala kani? 38Ngu dihi ditshiku hi nga ku wona u di muendi, hi txi ku amukela, mwendo u di ni wusakato hi txi ku ambeka, kani? 39Ngu dihi ditshiku hi nga ku wona u txi lwala, mwendo u di kukhotelwani, hi txi ta kwako, kani?’ 40“Mkoma a na va angula a txi khene: ‘Kha ditshuri na mi gela ti to khani: Yotshe mbimo yi mi nga ti maha eto ka mmweyo wa vanathu vavadotho, mi mahete ani nipune’. 41Ngu msana, a na gela ava va txibhabha kwakwe, a txi khene: ‘Hambukani kule ni nani, anu vathu va kurukwa, tsulani mndiloni ko mbi na magwito, awu wu nga longiselwa Sathane ni tingelozi takwe. 42Nguko mbimo yi ni nga ti ni nzala, kha ma ni phamela; mbimo yi ni nga ti ni ditora, kha ma ni ninga so sela; 43mbimo yi ni nga ti muendi, kha ma ni amukela; ni titi ni wusakato, aniko kha ma ni ambeka; mbimo yi ni nga titi lwala mwendo ni nga ti kukhotelwani, kha ma ta mi ta ni xola.’ 44“Se nivona va na wotisa va txi: ‘Mkoma, ngu dihi ditshiku hi nga ku wona u di ni nzala, mwendo u di ni wusakato, mwendo malwati, mwendo u di kukhotelwani, hi txi lamba ku ku vhuna, kani?’ 45Konaho ene a na va angula a txi khene: ‘Kha ditshuri na mi gela ku khani: Yotshe mbimo yi mi nga leka ku ti maha tiya ka mmweyo wa vanathu vavadotho, ni nani kha ma ni mahela.’ 46Se avava va na tsula kutsayiswani ko mbi guma; ani valulami va na yiswa ka wutomi wo mbi guma.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\