MATEWU 26

1Kutingako Jesu a di gwitile kuwomba timhaka tiya totshelele, a to gela vagondiswa vakwe a txi khene: 2“Ma ti ziva ti to ngako ma di pindile masiku mambidi ku na va i di Pasika; se Mwanana wa Mthu a na ningelwa kasi kuya bethelwa ha txihambanoni.” 3Senikoko vaphaxeli va hombe ni madhota a ditiko va to tshangana digumani ka Mphaxeli wa Hombe a nga ti dhanwa ku i Kayifasi. 4Konaho va to ya sunga txikungo txa kuñola Jesu, kasi ku mu daya. 5Aniko va titi kha vona: “Ti nga mahwe tiya ha m'busoni, ku nga wuka mazunga hagari ka vathu (dibutho).” 6Se ngako Jesu a di Bhetaniya, mtini ka Simoni, awu a nga ti dhanwa ku watshekela, 7a to mu tshuketela mmweyo wamsikati, a di ni txikadyana txa alabhastru, txa mafura o bhumula ngutu, a txi ma thela ha msungo ka Jesu, mbimo yi ene a nga ti ha sakudyani. 8Mbimo yi va nga wona tiya vagondiswa va to henya va txi khona: “Simaha siya si xakelelwa txani mahala kani? 9Nguko si ndina xaviswa ngu kudhula ngutu, se male ya kona yi ningwa sisiwana!” 10Aniko Jesu, ngako a txi ziva mapswi awa, a to va gela ku khene: “Mi karetela txani wu wamsikati, kani? Hakunene ene a ni mahete nthumo wa lisima. 11Kha ditshuri, sisiwana mi na va naso yotshe mbimo, kasi ani kha mi nambi va ni nani yotshe mbimo. 12Nguko, ngu kuthela mafura ha mmidi kwangu, a mahela ditshiku da kutshotshwa kwangu. 13Kha ditshuri na mi gela ku khani: Hani ni hani ku no txumayelwa Evhangeli, ka dotshe ditiko, ti na xawutwa ni tona tiya a nga ti maha, kasi ku ve mu alakanya.” 14Konako mmweyo wa vale va digumi ni vambidi, a dhanwako ku i Judhasi Iskariyoti, a to ya ka vaphaxeli va hombe, a txi ya khene: 15“Mi na ni ninga txani, ngako ni txi ningela Jesu kwanu kani?” Vona va to mu pimela makumi mararu a matxheleni a male ya silivela. 16Kukhukhela konaho ene a to khata kulava mbimo ya yinene ya ku mu ningela ngu yona. 17Ka ditshiku do khata da M'buso wa mapawu o mbi na mtshumbelo, vagondiswa va to ya ka Jesu, ve ya mu wotisa, va txi: “U lava ti to hi txi ku lungisela hani wukhalo wa kudyela kona Pasika?” 18Ene a to angula, a txi khene: “Tsulani didhoropani, ka m'ti wa nombwe wo kari, mi na ya mu gela tiya: ‘Mgondisi a khene: Mbimo yangu yi hafuhi. Ni lava kuta mahela nyumbani kwako Pasika kumweko ni vagondiswa vangu.’ ” 19Vagondiswa va to maha nga ti Jesu a nga va rumisa tona, ve ya longisela Pasika. 20Se ku di hokile minova, a to khalahatsha ha sakudyani ni vagondiswa vakwe va digumi ni vambidi. 21Se va di ngadi va txi dya, a to va gela a txi khene: “Kha ditshuri ni khani kwanu: Mmweyo wanu a na ni ningela.” 22Se vona va to karateka ngutu, mmwane ni mmwane e khata ku mu wotisa a txi khene: “Mkoma, i nga va i di ani kani?” 23Ene a to va xamula a txi khene: “Awu a betako dianza mbiyani kumweko ni nani, ngeneyo a na ku ni ningela. 24Mwanana wa Mthu a na tsula nga ti ti nga bhaliswa tona, aniko dikhombo da wule ene Mwanana wa Mthu a no ningelwa ngu ngene! Ti ndina va i di tshuko, ngako mthuyo a sa velekwa!” 25Konaho Judhasi, awu a nga mu ningela, a to angula a txi khene: “Mgondisi, i nga va i di ani kani?” Jesu a to xamula a txi khene: “U ti landute upune!” 26Va di ngadi va txi dya, Jesu a to teka dipawu a txi di katekisa, a txi di bhanda, a txi di ningela ka vagondiswa vakwe, a txi khene: “Tekani mi txi dya, asiya i mmidi wangu.” 27Ngu msana a to teka digombe, e bonga, se e va ninga, a txi khene: “Selani ngu dona motshenu. 28Nguko awuwa i mnoha wangu wa txitumelelano, wu na ku theketelwa vavangi, kasi ku na mana divalelo ya siwonho. 29Aniko ni khani kwanu: Kukhukhela konkuwa, kha ni na mbi sela kambe m'hando wa mvhinya, kala ditshiku di ni no ta wu sela i di wa wuphya, kumweko ni nanu, Mfumoni ka Tate wangu.” 30Msana ka kuva va di embelete mzeno, va to huma ve ya mmangoni ka Olivheti. 31Senikoko, Jesu a to va gela a txi khene: “Ka wona wuwa wusiku, mi na khuveka motshenu ngu mhaka yangu, nguko ti bhatwe va txi: ‘Ni na peka mdyisi, se tinvuta ta mtxhambi ti na hangalaka.’ 32Aniko msana ka kuwuka kwangu, ni na mi thangela masoni ni ya Galileya.” 33Pedro a to angula, a txi khene: “Hambi votshe va txi khuveka ngu mhaka yako, ani kha ni nambi khuvekiswa ni ka kudotho.” 34Jesu a to mu angula a txi khene: “Ngu ditshuri na ku gela ti to, ka wona wusiku wuwa, wu sa nzi kuemba mkuku, u na ni lamba kararu.” 35Pedro a to womba kambe a txi khene: “Hambi i di kulava kudawa kumweko ni nawe, kha ni nambi ku lamba.” Votshe vagondiswa va so wombisa toneto nivona. 36Senikoko, Jesu a to tsula navo ka wukhalo wu wu dhanwako ku i Getsemani, se e gela vagondiswa vakwe a txi khene: “Zumbani konahawa, na nga ya aniya ni txi ya khongela.” 37Ene a to teka Pedro ni vanana va vambidi va Zebhedhewu, se e khata kutelwa ngu dikhodo ni kukarateka ngutu. 38Konaho a to va gela a txi khene: “Moya wangu wu ha kuxanisekani ka hombe ka kufa; zumbani hawa mi txi wonelela ni nani.” 39Se a di tshuketile kulenyana, a to ti wisa hahatshi, ngu mbanza, na a txi khongela, a txi khene: “Tata wangu, ngako ti txi koteka, digombe diya di na pinde kule ni nani; aniko, ti nga maheke nga kuranda kwangu, ti na maheke nga ti Awe u ti lavisako tona.” 40A di wuyile hafuhi ka vagondiswa a to va mana va di otete, se e womba ka Pedro a txi khene: “Mi tandekile ni kuwonelela txikhati txa tximwetxo ni nani! 41Wonelelani, mi txi khongela, kasi mi si wi kudukwani. Nguko moya wona wu tsani, aniko mmidi wa rereka.” 42Ti di mahile eto, a to tsula ka wumbidi, e ya khongela kambe, a txi khene: “Tata wangu, ngako ti si koteki ti to digombe diya di pinda ni sa di sela, ku na maheke kuranda kwako.” 43Se a di tshumete e wuya kwawe, a to ta va mana kambe va di otete, nguko maso awe ma ti nemelwa ngu wukohe. 44Se e va siya, a txi tsula kambe ka wuraru, e ya khongela, a txi womba onayo mapswi o fana. 45A di tshumete kambe e ya ka vagondiswa vakwe, a va gete a txi khene: “Konkuwa mi nga si kota kuotela, mi txi humula! Wonani, yi hokile mbimo yi Mwanana wa Mthu a no ningelwa ngu yona manzani ka vawonhi. 46Khukhani hi tsula, se a hafuhi awu a lavako ku ni ningela!” 47Ene a di ngadi a txi womba tiya, konaho ku to bwaka Judhasi, mmweyo wa va Digumi ni Vambidi, ni dibutho da hombe da vathu kumweko nayo, na va di ni matxhari ni migomba, va txi ta ngu kurumwa ngu vaphaxeli va hombe ni madhota a ditiko. 48Se mningeli a titi langanile navo txikombiso txiya: “Awule ni na ku mu pswopswa, ngeneyo, mu ñoleni.” 49Konako, Judhasi a to tshuketa hafuhi ka Jesu a txi khene: “Xeweni, Mgondisi!” Se e mu pswopswa. 50Jesu a to mu angula a txi khene: “Mndoni, kasi u tete ku ta maha txani?” Se vona va to mu tshuketela, ve yisa mawoko ha mmidi ka Jesu, ve mu ñola. 51Mmweyo wa vale va nga ti kumweko ni Jesu, a to swomola ditxhari dakwe e peka txithumi txa mphaxeli wa hombe, e txi wila nzeve. 52Kambe Jesu a to khene kwakwe: “Tshumeta ditxhari dako msavani ka dona, nguko votshe vale va na kuthumisa ditxhari, va na loviswa ngu ditxhari. 53Ina u pimisa ti to ni nga tandeka kukombela ka Tate wangu e ni rumela kunukunukuwa mitxawa ya tingelozi, ya kupinda digumi ni yimbidi kani? 54Se yi na tatisekisa ku txani Mibhalo yi yi wombako ti ta ku: Totshe tiya ti fanela kumaheka?” 55Ka yoneyo mbimo Jesu a wombile ka dibutho, a txi khene: “Mi tela kuta ni ñola mi di xomile matxhari ni migomba, nga no va dikhokhokho? Ditshiku ni ditshiku ni ti khala hagari kwanu, ni gondisa Dithepeleni, aniko kha ma ni ñola. 56Kambe totshe tiya ti mahekile kasi kutatiseka Mibhalo ya vaprofeti.” Ngu konaho votshe vagondiswa va to mu leka ve thava. 57Ava va nga ta ñola Jesu, va to mu yisa mtini ka Kayifasi, i nga ti mphaxeli wa hombe, ahawa vabhali ni madhota a ditiko va nga ti sengelatanile kona. 58Pedro a ti mu londisela a di kule kala kuhoka digumani ka mphaxeli wa hombe. Se a di hokile hafuhi, a to wulela e khalahatsha kumweko ni sithumi, kasi kuwona magwito a totshe timhaka. 59Vaphaxeli va hombe ni dotshe dibanza va to lava wufakazi wa makuhu ha mmidi ka Jesu, kasiku e mana kudawa. 60Aniko kha va wu mana, hambiko ti nga txi humelela tifakazi ta tingi ta makuhu. Va gwitile ngu vambidi, 61ava va nga khona: “Awuwa mthu a ti khene: ‘Ni nga si kota kukhundumusa Dithepele da Txizimu ni tshumela ni di aketa ngu masiku mararu.’ ” 62Konaho a to khukha mphaxeli wa hombe a txi khene kwakwe: “Khu xamuli txilo ka mhaka yi va ku mangalelako ngu yona kani?” 63Aniko Jesu a to simama e malala. Se mphaxeli wa hombe a to mu gela a txi khene: “Na ku xambanyisa ngu Txizimu txi txi hanyako ti to u hi gela mwendo ngawe Mesiya, Mwanana wa Txizimu?” 64Jesu a to xamula a txi khene: “U wombile tona. Se nanani na mi gela ti to, kukhukhela konkuwa, mi na wona Mwanana wa Mthu, a di khalahatshile txineneni ka Txizimu, Nyamne wa Mtamo wotshe, a txi ta ngu txitimwi ka marefu a nzumani.” 65Se Konaho, mphaxeli wa hombe a to vharula siambalo sakwe, a txi khene: “A rukile Txizimu! Hi ngadi hi txi lava wumwane wufakazi wa txani kambe? Mi mu engisile konkuwa a txi ruka Txizimu. Mi wona ti to txani?” 66Vona va to xamula va txi khona: “A fenetwe ngu kufa!” 67Senikoko va to khata ku mu thurela koheni, ve mu peka ngu sibhakela. Vamwane va txi mu haphata ngu mipama, va txi khona: 68“Mesiya, hinga huta: I mani a nga ku peka kani?” 69Ka yoneyo mbimo, Pedro a ti khalahatshile hahanze, digumani. Se mmweyo wa txithumi txa wamsikati a to tshuketa hafuhi kwakwe, a txi khene: “Anawe u ti kumweko ni Jesu wa Galileya.” 70Aniko ene a kanetile masoni ka votshe, a txi khene: “Kha ni ti zivi eto u wombako.” 71Se a di khukhile ha txikeni, a to wonwa ngu tximwane txithumi txa wamsikati, awu a nga gela ava va nga titi ho konaho, a txi khene: “Awuwa nene a ti kumweko ni Jesu wa Nazareta.” 72Ene a to kaneta kambe, na a txi xambanya, a txi: “Ani kha ni mu zivi eyo mthu!” 73Se ngu msana ka mbimo yo kari, va to tshuketela hafuhi ava va nga ti konaho, va txi khona ka Pedro: “Kha ditshuri, nanawe u mmweyo wawe, nguko mawombawombelo ako ma ku mangala.” 74Konako a to khata kuruketela, e xambanya a txi khene: “Kha ni mu zivi eyo mthu!” Se ka yoneyo mbimo mkuku wu nje kuemba. 75Senikoko, Pedro a to alakanya mapswi a Jesu, a nga khene: “Wu si nzi kuemba mkuku, u na ni lamba kararu.” Msana keto a to huma hahanze e dila ngu kupandiseka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\