MATEWU 27

1Ngako di di txite, votshe vaphaxeli va hombe ni madhota a ditiko, va to tshangana ve maha txikungo txa kulenga Jesu, kasiku ve mu daya. 2Se va di mu sungile mawoko, va to mu heleketa ve ya mu ningela ka mkoma Pilato. 3Senikoko, Judhasi, awu a nga mu ningela, a di woni ti to Jesu a abanisetwe kufa a to ti laya se e tshumeta male yile ya makumi mararu a matxheleni ka vaphaxeli va hombe ni madhota a ditiko, 4a txi khene: “Ni wonhile ni nga ningela mnoha wo mbi na mnandu!” Vona va to khona: “Ti womba txani eto kwathu kani? Eto ndako wekhelela!” 5Se a di vinzile male hahatshi, mu Dithepeleni, ene a to huma e tsula e ya ti tshongisa. 6Vaphaxeli va hombe, va di rolete male, va to khona: “Kha ti laveki ti to yi vekwa mkwamani ka miningelo, nguko i male yi yi nga xava mnoha.” 7Msana ka kuva va di sungile txikungo, va to xava ngu yona “Thembwe ya Muwumbi," kasi kutshotshela kona vathu va matiko. 8Ngu kota yeto, thembweyo kala ditshiku da nyamsi yi dhanwa ku i “Thembwe ya Mnoha." 9Ngu toneto, ku tatisekile ati ti nga wombwa ngu mprofeti Jeremiya, a nga khene: “Va tekile makumi mararu a matxheleni, i ku mtengo wa male ya silivhela, a nga xawa ngu yona mthu, male yi a nga pimelwa ngu vanana va Israyeli. 10Va xavile ngu yona thembwe ya muwumbi, kota nga ti Mkoma a nga ni rumisa tona.” 11Jesu a to yiswa masoni ka mfumeli Pilato, awu a nga mu wotisa a txi khene: “Ngawe mfumeli wa Vajudha kani?” Jesu a to xamula a txi khene: “U womba tona.” 12Kambe mbimo yi a nga ti mangalelwa ngu vaphaxeli va hombe ni madhota a ditiko, kha xamula txilo. 13Senikoko, Pilato a to khene kwakwe: “Khu engisi totshe ti va wombako ngu ngawe, kani?” 14Aniko ene kha xamula dipswi ni da dimwedo, se ngu kota yeto mfumeli a to xamala ngutu. 15Se ngu mbimo ya m'buso wa Pasika, mfumeli a ti ni toloveto ya kuthukunyula mmweyo wa vale vo sungwa, awu vathu va nga ti mu lava. 16Ka yoneyo mbimo, a titi ho mmweyo wa kusungwa, wa nduma yo biha, a nga ti dhanwa ku i Bharabhasi. 17Pilato a to womba ka vathu va nga ti tshanganile a txi khene: “Ngu wuhi mi ti lavako ti to e thukunyulwa, Bharabhasi mwendo Jesu wu a dhanwako ku i Kristu?” 18Nguko a txi ti ziva ti to va mu ningete ngu livengo. 19Na ene a di khalahatshile ha txikhaloni ka kulamula, msikati wakwe a to rumela kuya mu gela tiya: “U nga thuke u txi ti wuleta ka mhaka ya mthu wuwa wo lulama, nguko ni pandisekile ngutu hamnova ngu miloro ngu mhaka yakwe.” 20Aniko vaphaxeli va hombe ni madhota a ditiko va to kujetela dibutho ti to ve ponisa Bharabhasi, ve leka Jesu e dawa. 21Mfumeli a to tshumela a txi wotisa a txi khene: “Ngu wuhi ka va vavambidi mi lavako ti to ni mu thukunyula kani?” Se vona va nje khona: “Bharabhasi!” 22Pilato a ti khene kwawe: “Senikoko ni na maha txani ngu Jesu, awu a dhanwako ku i Mesiya?” Va to xamula votshe va txi khona: “A na bethelwe ha txihambanoni!” 23Ene a tshumete kambe a txi khene: “Njiwonho muni a nga txi maha kani?” Aniko vona va to phikiza. Va txi kwangula ngu mtamo va txi khona: “A na bethelwe ha txihambanoni!” 24Pilato a di wonile ti to kha koti txilo, ni ti to dizunga da engeteleka ngutu, a to ruma ku ve mu tisela mati, e samba manza masoni ka dibutho, na a txi khene: “Kha ni na mnandu ka mnoha wa mthu wuwa wo lulama! Ati ndanu mokha.” 25Se votshe va to angula va txi khona: “Mnoha wakwe wu na thekele txitimwi kwathu ni txitimwi ka vanana vathu!” 26Senikoko Pilato a to thukunyula Bharabhasi, e rumela ti to Jesu a na kwapelwe ngu sisepu, ngu msana e mu ningela kasiku e ya bethelwa ha txihambanoni. 27Konaho masotxhwa a mfumeli ma to teka Jesu me mu yisa dibanzani ve ya tshanganisa dotshe dibutho masoni kwakwe; 28se va txi mu tshambula siambalo sakwe, ve mu ambalisa nguwo yo bhilivila. 29Se va di lukile tshimbo ya mipa, va to mu sanzeka ha msungo kwakwe, ngu msana ve mu ñolisa litshava ngu dianza da txinene. Se va txi khizama masoni kwakwe na va txi mu tseketsela va txi khona: “Xeweni, mfumeli wa Vajudha!” 30Na va txi mu thurela lure khoheni, ve teka litshava ve mu peka ngu lona ha msungo. 31Ngako va di mu tseketsete, va to mu tshambula nguwo yile yo bhilivila, ve mu ambalisa tinguwo takwe, ve tsula nayo kuya mu bethela ha txihambanoni. 32Se va di humile, va to mana mthu wa mwamna, wa Kirene, a nga ti dhanwa ku i Simoni, ve mu kurumeta kupakata txihambano txa Jesu. 33Se mbimo yi va nga hoka ka wukhalo wu wu dhanwako ku i Golgota, ati ti wombako ku i “mmango wa txikwakwa," 34va to mu ninga vhinya yo patwa ni vhinagre, kasiku e sela; aniko, mbimo yi a nga yi danza, kha tumela ku yi sela. 35Msana ka ku mu bethela va to teka tinguwo takwe va txi abanela, va di thangile ngu kuxaxuva. 36Se ve khalahatsha konaho, ve mu woneleta. 37Se ve nameketa ngu txitimwi ka msungo wakwe, m'bhalo wa mhaka ya kufa kwakwe, va txi: “Awu i Jesu Mfumeli wa Vajudha.” 38Kumweko ni Jesu, si titi bethetwe sigevenga simbidi, tximwetxo ngu ditshelo da txinene, tximwane ngu ditshelo da txibhabha kwakwe. 39Se ava va nga ti pinda, va txi mu ruketela, va txi zinginika misungo yawe, va txi khona: 40“Awe u gindimusako Dithepele da Txizimu, u txi di aketa ngu masiku mararu, ti hanyise ko! Ngako u di Mwanana wa Txizimu, txhika ngu ha txihambanoni!” 41Konaho vaphaxeli va hombe, kumweko ni vabhali ni madhota a ditiko, va txi mu tseketsela nivona, va txi khona: 42“A hanyisile vamwanyane, kambe ene kha si koti ku ti hanyisa apune. Ngako i di mfumeli wa Israyeli, a na txhike konkuwa ngu ha txihambanoni, kufela ku hi mu tumela! 43A thembile Txizimu, inna ko, txi na mu hulukise konakuwa, ngako txi txi mu dhunda, nguko a ti khene: ‘Ani ni Mwanana wa Txizimu!’ ” 44Hambi vale va sigevenga, va nga ti bethetwe kumweko nayo, va titi mu ruketela nivona. 45Se kukhukhela ka txikhati txa wutxhanu ni tximwetxo kala ka txa wutxhanu ni mune, txidema txi to fenengeta dotshe ditiko. 46Kambe ngu txikhati txa wutxhanu ni mune, Jesu a to dhana ngu dipswi da hombe, a txi khene: “Eli, Eli, lama sabakthani?” Ati ti wombako ku: “Txizimu txangu, Txizimu txangu, u ni lekete txani?” 47Vamwane ka vale va nga titi ho konaho, ngako va di mu engisile, va to womba va txi khona: “A dhana Elija!” 48Konaho mmweyo wa vona a to tutuma e ya teka txiponja e txi beta mu ka vhinagre, e txi zomeka aha ka litshava, se e mu ninga kasiku e sela. 49Aniko vamwanyane va to womba va txi khona: “Leka, hi lava kuwona ti to mwendo a na ta Elija a ta mu hanyisa.” 50Kambe Jesu a to engeta e kwangula ngu dipswi da hombe, se e ningela moya. 51Se ti di mahile eto, nguwo ya Dithepele yi to vharuka ngu hagari, kukhukhela txitimwi kala hahatshi; mafu ma txi zinginikela, marigwi ma txi fayekela. 52Mathuna me tulekela, se mimidi ya vafi vo tala va kusawuleka, yi to wuka. 53Se va di wukile ngu mathunani, msana ka kuwuka ka Jesu, va to wulela ka Dithoropa do sawuleka, ve vonwa ngu vathu va vangi. 54Senikoko, nduna ya dizana da vathu, ni vale yi nga ti navo ve woneleta Jesu, ngako va di wonile kuzinginikela ka mafu ni timwane ti nga humelela, va to dhuka, va txi khona: “Kha ditshuri awu i ti Mwanana wa Txizimu!” 55Konaho kambe ku titi ho vavasikati vo tala, va txi wonetela tiya va di kule, avava, kukhukhela Galileya, va nga ti londetela Jesu, na va txi mu thumela. 56Hagari ka vona, a titi ho Maria wa Magdhala, ni mmwane Maria, mame wa Jakobe ni Josefa, ni mame wa vanana va Zebhedhewu. 57Se ni minova a tile mthu wo kari wa Arimateya, i nga ti nyatithombe, awu a nga ti dhanwa ku i Josefa, awu nene i nga ti mgondiswa wa Jesu. 58Se a to tsula ka Pilato, e ya kombela mmidi wa Jesu. Se Pilato e rumela ti to mmidi wule wu ningelwa kwakwe. 59Josefa a to teka mmidi, e wu phutela ngu nguwo yo basa, 60e wu veka diyivani kwakwe, ka kuphya, adiya di nga ti mahilwe ha dirigwini. Ngu msana a to wumbuluta dirigwi da hombe e khubhunyeta ngu dona diyiva, e khukha e tsula. 61Maria wa Magdhala ni mmwane Maria va titi khalahatshile konaho, masoni ka diyiva. 62Mangwanani ka kona, i ku mixo ya ditshiku di di londetelako ditshiku da kulongisela, vaphaxeli va hombe ni vafarisi va to tsula ka Pilato, 63ve ya mu gela tiya: “Mkoma, ha khumbula ti to mxengeteli wule a wombile, a di ngadi a txi hanya, a txi khene: ‘Ni na wuka ngu ditshiku da wuraru.’ 64Ngu toneto, rumela vathu ve ya woneleta diyiva tatinene, kala ka ditshiku da wuraru, va nga thuka va txi ta vagondiswa vakwe ve ta pa txirumbi, se va txi womba ka vathu ti to: ‘A wukile ngu ka vo fa!’ Makuhu awa ma nga va i di o biha ngutu kupinda o thanga.” 65Se Pilato a ti khene kwawe: “Vawoneleti mi navo, tsulani mi ya woneleta nga ti mi ti lavisako tona.” 66Senikoko vona va to veka vawoneleti ha diyivani, ve tsanisa dirigwi ngu txixambanyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\