MATEWU 5

1Ngako Jesu a txi wona mabutho a to kwela txitimwi ka mmango. Msana ka kuva a di khalahatshile, vagondiswa vakwe va to mu tshuketela hafuhi. 2Se ene a to tula txisofu, e khata ku va gondisa, a txi khene: 3“Va katekile ava i ku sisiwana moyani, nguko Mfumo wa nzumani mbwawe. 4Va katekile ava va dilako, nguko va na thavelelwa. 5Va katekile ava vo thutha, nguko va na mana thomba ya mafu. 6Va katekile ava va ku ni nzala ni ditora da wululami, nguko va na khuriswa. 7Va katekile ava va ku ni wumbilu, nguko va na mahelwa wumbilu nivona. 8Va katekile ava va nga basa timbilu, nguko va na wona Txizimu. 9Va katekile ava va thumelako kudikha, nguko va na dhanwa ku mbanana va Txizimu. 10Va katekile ava va xaniswako ngu kumaha kuranda ka Txizimu, nguko Mfumo wa nzumani mbwawe. 11Mi katekile, ngako va txi mi ruketela ni ku mi xanisa, ni ku mi hembela, ve mi lumbeta makuhu ngu mhaka yangu. 12Tsakani tatinene mi txi nengela, nguko nja hombe hakhelo yanu nzumani. Nguko va va xanisisile toneto vaprofeti va va nga mi thangela. 13“Anu mi m'nyu ka vathu. Ngako m'nyu wu txi guma mtamo, wu na lungwa wona ngu txani kani? Kha wu vhuni txilo kambe, hahanze ka kutheketwa kule, kasi wu na kandetelwa ngu vathu. 14“Anu mi liwoningo ka vathu. Kha di si koti kusisala didhoropa di di ku txitimwi ka mmango. 15Hambi dilambu kha va di lumekeli ku di khubhunyeta ngu txirundu, aniko va di hayeka txitimwi ka phande, ti to di woninga votshe va va ku nyumbani. 16Kuwonekela kwanu ku na woninge masoni ka vathu, kasiku, ngako va txi wona mithumo yanu ya yinene, va na dhumisa Tate wanu a ku nzumani.” 17“Mi nga alakanyeni ti to ni tete kuta fuvisa Mlayo wa Mosi mwendo gondo ya vaprofeti. Kha na tela kuta fuvisa, aniko ni tete kuta tatisa. 18Nguko kha ditshuri na mi gela ku khani: Ku na za ku txi pinda nzuma ni mafu, na txima ku sa pfhutwa ni m'bhalo wa wumwewo hambi ni txisesana txidotho txa Mlayo kala totshe ti txi tatiseka! 19Ngu mhaka yeto, awule a no ndaka wa wumwewo ka milayo yileya, hambi i di wa wudotho, a txi gondisa toneto ka vathu, a na va i di wa mdotho ka Mfumo wa nzumani. Aniko awule a veketako milayo, e yi gondisa, a na va i di wa hombe Mfumoni ka nzumani. 20Nguko ani na mi gela ti to ngako anu mi si mahi kuranda ka Txizimu ngu kuthembeka kupinda vabhali ni vafarisi, kha mi na mbi wulela Mfumoni ka nzumani.” 21“Mi ti engisile ati ti nga wombwa ka vakale, va txi: ‘U nga daye; awule a dayako a fanete kuthethiswa.’ 22Aniko ani ni khani: Awule a henyelako mkwawe a na yiswa kuthethiswani. Awule a rukako mkwawe a txi khene: ‘Txiphukuphuku’ a na ya lamulwa banzani. Ani wule a rukako mkwawe a txi khene ‘Dihundwa’, a na sungwa e rinzwa mndiloni ka Gehena. 23Ngu toneto, ngako u txi phaxa mhamba yako ha txiluveloni, se u txi khumbuka konaho ti to mkwanu a na ni mhaka ni nawe, 24yi leke konaho mhamba yako txitimwi ka txiluvelo, u thanga ngu kuya khongotelana ni mkwanu; se ngu msana, wuya u ta ningela mhamba yako. 25“Kuluveta u txi divalelana ni wu u phikizanako nayo, u di ngadi ha nzila kumweko nayo, kasiku a si ku ningeli ka mlamuli, awuwa nene a no ku ningela ka diphoyisa, se ve ku rumela kukhotelwani. 26Ngu ditshuri na ku gela ku khani: Eho khu nambi humiswa kala kuza u txi dihela yotshe male.” 27“Mi ti engisile ati ti nga wombwa va txi: ‘U nga mahe wugango.’ 28Aniko ani ni khani kwanu: Awule a wonetelako wamsikati ngu ku mu navela, se a mahile nayo wugango mbiluni kwakwe. 29Ngako diso dako da txinene di txi ku khuvekisa, di phokonyole, u txi di tshotsha kule ni nawe nguko i tshuko kuluzekelwa ngu txihango txako txa tximwetxo, kupinda kutshotshwa mndiloni ka Gehena wotshe mmidi wako. 30Ngako diwoko dako da txinene di txi ku khuvekisa, di wile u txi di tshotsha kule ni nawe, nguko i tshuko kuluzekelwa ngu txihango txako txa tximwetxo, kupinda kutshotshwa mndiloni ka Gehena wotshe mmidi wako.” 31“Ti wombilwe kambe va txi: ‘Awule a tovelako msikati wakwe, a na mu ninge dipasi da ku m'sengula.’ 32Aniko ani ni khani: Awule a tovelako msikati wakwe, hahanze ka kuva a sa tekana nayo ngu mlayo, a mu mahisa wugelegele; se awule a tekanako ni wu a nga tovelwa, a maha wugango.” 33“Mi ti engisile kambe ati ti nga wombwa ka vakale va txi: ‘U nga thuke u tshumelela msana kuxambanyani kwako, aniko veketa ati u nga xambanyela Mkoma.’ 34Kasi ani ni khani: Mi nga xambanyeni ni ka kudotho. Mi nga xambanyeni ngu nzuma, nguko njikhalo txa wukoma txa Txizimu. 35Mi nga xambanyeni ngu mafu, nguko njikhigetelo txa mikondo yakwe. Mi nga xambanyeni ngu Jerusalema, nguko ndidhoropa da mfumeli wa wa hombe. 36U nga xambanye ni ka kudotho ngu msungo wako, nguko khwa ningwa mtamo wa kuhindula hambi msisi wumwewo wu txi maha wo basa mwendo wa mtima. 37Kambe ku wombawombani kwanu, ‘Inna’, a na ve i di ‘Inna’, ‘Ahim-him’ a na ve i di ‘Ahim-him’; totshe ti ti engetelwako ka tiya, ti huma ngu ka M'bihi.” 38“Mi ti engisile atiya ti nga wombwa va txi: ‘Diso di na dihwa ngu diso, dikwasa, ngu dikwasa.’ 39Aniko ani ni khani kwanu: Mi nga lambeleni mthu wo biha, ngako mthu a txi ku haphata mpama ka dithama da txinene, tshembereka u txi ningetela dimwane. 40Ngako mthu a txi ku mangala ngu kulava ku ku tekela dibhaji, mu ninge nidona dijasi. 41Ngako mthu a txi ku kurumeta ku mu heleketa mnava wumwewo, mu helekete minava yimbidi. 42Mu ninge awu a ku kombelako, ani wu a lombako txomaha kwako, u nga m'tshuralele.” 43“Mi ti engisile ati ti nga wombwa va txi: ‘U na randa muakelani wako, u txi vengela mlala wako.’ 44Aniko ani ni khani: Randani valala vanu, mi txi khongelela avale va mi xanisako. 45Ngako mi txi maha tiya, mi na va vanana va Tate wanu a ku nzumani; nguko nene wa humisela ditambo vavanene ni vo biha, ni kumaha ti to nzuma yi txi nela vo lulama ni vo mbi lulama. 46Ngukusa, ngako mi txi randa ava va mi randako dwe, ditshungulo muni mi na ku di mana kani? Hi nga toneto va ti mahako nivona vakhupisi kani? 47Ngako mi txi losa vananu vokha, njitxani mi txi mahako txo pala vamwane kani? Ina vamatiko kha va ti mahi toneto nivona kani? 48Ngu kota yeto, mahani vo hetiseka nga ti nene Tate wanu wa nzumani i ku wo hetiseka.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\