MATEWU 6

1“Ti woneleni ti to mi si mahi mithumo yanu ya yinene masoni ka vathu, kasi kuwonwa ngu vona; ngako mi txi mahisa eto, kha mi na mbi tshungulwa ngu Tate wanu wa nzumani. 2“Ngu konaho, ngako u txi ha sisiwana, u nga thuke u txi veta mpundu masoni kwako, nga ti va mahako vaxengeteli masinagogani ni tinzilani, kasiku ve dhumiswa ngu vathu. Kha ditshuri ni khani kwanu: Va amukete ditshungulo dawe. 3Aniko awe, u txi ha sisiwana, diwoko dako da txibhabha di nga zive ati ti mahwako ngu di da txinene; 4ti to asi u ningako si zumba kusisalani; se Tate wako a wonako kusisalani a na ku tshumetela.” 5“Se ngako mi txi khongela mi nga thukeni mi fanana ni vaxengeteli va dhundako kukhongela va di emile masinagogani ni mahandakanyani ka tinzila, kasi kuwonwa ngu vathu; kha ditshuri na mi gela ti to va amukete ditshungulo dawe. 6Kambe awe, ngako u txi khongela, wulela nyumbani kwako, seka ditimba, u txi khongela ngu malengo ka Tate wako; se Tate wako a wonako ti ti ku kusisalani a na ku tshumetela.” 7“Ngako mi txi khongela, mi nga tateni mapswi nga vamatiko, ngukuva va alakanya ti to va na engiswa ngu kuwombawomba ngutu. 8Ngu konaho, mi nga fananeni navo, inkusa Tate wanu wa si ziva sotshe si mi si pwatako, mi si nzi ku m'kombela. 9“Ngu konaho, anu mi na khongelisa tiya: Tata wathu, u ku nzumani, ditina dako di na sawulwe, 10wu na te kwathu Mfumo wako, ku na mahwe kuranda kwako, amuwa mafuni nga nzumani. 11Hi he nyamsi sakudya sathu sa ditshiku ni ditshiku. 12Hi divalele siwonho sathu ngaku nathu hi va divalelako ava va hi wonhelako. 13U nga hi leke hi txi wa kudukwani, kambe hi thuse ka M'bihi. [Ngukuva Mfumo mbwako, ni mtamo ni wudhumo kala kupinduka. Amen.] 14“Ngako mi txi divalela vathu siwonho sawe, Tate wanu wa nzumani a na mi divalela nanu siwonho sanu. 15Aniko ngako mi si divaleli vathu siwonho sawe, Tate wanu nene kha na mbi mi divalela siwonho sanu. 16“Ngako mi txi ti tona sakudya, mi nga kombiseni kuthuvika khoheni, nga vaxengeteli, ava va thuvikako khoheni kwawe, kasiku va na woneka ka vathu ti to va ti tonile sakudya. Kha ditshuri na mi gela ti to va amukete ditshungulo dawe. 17Aniko awe, mbimo yi u ti txonako sakudya, tola mafura ha msungo kwako, u txi samba khoheni, 18kasi u si woneki ka vathu ti to u ti tonile sakudya, aniko ti na ziwa ngu Tate wako a ku kusisalani, seni Tate wako awu a wonako kusisalani a na ku tshumetela. 19“Mi nga ti sengeleteleni tithomba ha mafuni, ahawa kubhirela ni titshumba si dyako, ni hawa makhokhokho ma dolako ma txi pa. 20Aniko sengeletelani tithomba tanu nzumani, ahawa titshumba ni kubhirela si si dyiko, ni hawa makhokhokho ma si doliko ma txi pa. 21Nguko ahawa yi ku kona thomba yako, ni mbilu yako yi na va konaho. 22“Dilambu da mmidi ngu diso. Ngu konaho, ngako diso dako i di dinene, wotshe mmidi wako wu na tala ngu liwoningo. 23Aniko, ngako diso dako di di bihile, wotshe mmidi wako wu na va mtemani. Ngu toneto, ngako liwoningo li li ku kwako i di txidema, txidema txa kona txi na va txo kulisa ku txani! 24“Ku walo mthu wu a si kotako kuthumela vakoma vambidi, nguko mwendo a na vengela mmweyo e dhunda mmwane, mwendo a na namarela ka mmweyo e kanyisa mmwane. Kha mi na ku si kota kuthumela Txizimu ni thomba ya mafu. 25“Ngu toneto na mi gela ku khani: Mi nga karatekeni ngu sa kuhanya kwanu, asi mi fanelako kudya mwendo asi mi fanelako kusela, hambi ngu si mi fanelako kuambala ha mmidi kwanu. Kasi kuhanya kha ku pindi sakudya kani? Ni wona mmidi ina kha wu nga ni lisima ngutu kupinda sa kuambala kani? 26Wonani sinyana sa nzumani: Kha si phayi, kha si eluli, kha si sengeleteli txilo txisangalani, aniko Tate wanu wa nzumani wa si dyisa. Ina anu kha mi nga ni lisima kupinda sona kani? 27I mani, hagari kwanu, awu a si kotako kuengetela hambi mbimwanyana yidotho ka malembe a kuhanya kwakwe ngu kuvilela kwakwe kani? 28“Nji txani mi txi karateka ngu siambalo kani? Pimisani ati ma kulisako tona makhoñwa a txitinga: kha ma thumi, kha ma luki. 29Aniko na mi gela ku khani: Hambi Solomoni ka wotshe wudhumo wa kufuma kwakwe, kha ambala kufana ni dimwedo ka ona. 30Seni ngako Txizimu txi ambekako mwasi wa txitinga, awu nyamsi wu hanyako, se mangwana wu no wilwa wu tshotshwa ha mndiloni, ina txona txi nga lamba ku mi ambeka ngutungutu anu, vathunu va likholo la lidotho kani? 31“Ngu toneto, mi nga vileleni mi txi khanu: ‘Hi na dya txani?’ Mwendo: ‘Hi na sela txani?’ Niku mwendo: ‘Hi na ambala txani?’ 32Ngukuva vamatiko ngu vona va karatekako ngu kulava eso simaha. Kasi anu, Tate wanu wa nzumani wa ti ziva tatinene ti to sotsheso sa laveka kwanu. 33“Kukhata, lavani Mfumo wa Txizimu ni kululama ka txona, ani sotshe siya mi na engetelwa. 34Ngu toneto mi nga karatekeni ngu sa ditshiku da mangwana, nguko ditshiku da mangwana dina ni sikarato sa dona. Ditshiku ni ditshiku di dinganelwa ngu sikarato sa dona.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\