MATEWU 8

1Kutingako Ene a txi relela ngu mmangoni, mabutho a vathu vo tala ma to mu londisa. 2Senikoko a txi ta kwakwe mthu wa tshekela, a txi mu khizamela a txi khene: “Mkoma, ngako u txi ti lava, u na ni mtamo wa ku ni basisa.” 3Senikoko Jesu a to nawuluta diwoko dakwe a txi mu gwesa, a txi khene: “Na ti lava, basiswa awe.” Kunukunuko a to basiswa ka tshekela yakwe. 4Jesu a txi khene kwakwe: “Ti wonele, u nga gele mthu, aniko tsula u txi ya ti kombisa ka mphaxeli, u txi humisa mningelo wu wu nga emiswa ngu Mosi, kasi ku na maha wufakazi kwawe.” 5Ngako Jesu a di wulete Kapernawume, nduna ya dizana yi to mu tshuketela yi txi mu kombela, 6yi txi: “Mkoma, txithumi txangu txi otete nyumbani, txi to tsotsowolo kuwoma sihango txa xaniseka ngutu.” 7Jesu a to khene kwakwe: “Ni na ta ni ta mu hanyisa.” 8Aniko nduna ya dizana yi to xamula yi txi: “Mkoma, kha ni fanelwi ngu ti to awe u txi wulela nyumbani kwangu, aniko womba dipswi dimwedo kugwita, se txithumi txangu txi na hanya. 9Ngukuva nanani ni mthu wu ni fumwako, na ni di ni masotxhwa, ni ma fumako nani, se ni txi womba ka mmweyo ni txi: ‘Tsula,’ ene wa tsula; ni txi ka mmwane: ‘Ngono,’ ene wa ta; ni ka txithumi txangu, ni txi khani: ‘Thuma tiya,’ ene wa ti thuma.” 10Ngako Jesu a di pfite tiya, a to xamala, a txi khene ka vava va nga txi mu londisa: “Kha dithuri, na mi gela, ni khani: Kha na mana likholo la hombe lo nga liya, hambi hagari ka vaka Israyeli. 11Aniko na womba kwanu, ni khani; mbavangi va no ta ngu wutxani ni wuswaditambo, va ta zumba ha sakudyani ni Abrahamu ni Isaake ni Jakobe Mfumoni ka nzumani. 12Kambe vanana va Mfumo va na tshotshwa hahanze mtemani, ahawa ku no va ni tihuwa ni kugegeresela ka makwasa.” 13Seni Jesu a to khene ka nduna ya dizana: “Tsula, ti na maheke kwako, nga ti u kholwisako tona.” Se txithumi txakwe txi to hanyiswa ngu yona yile mbimo. 14Se ngako Jesu a di bwakile nyumbani ka Pedro, a to ya mana mkokati wa Pedro a di otete, a txi lwala ngu txindeyandeya. 15Jesu a to mu gwesa diwoko dakwe, se txindeyandeya txi to huma, ene e wuka a txi va thumela. 16Ni minova va to neha kwakwe vavangi, ava va nga ti ni madhimoni, se ene a to ma tovela ngu dipswi dakwe, e hanyisa votshe va va nga ti lwala; 17Kasi kutatiseka ati ti nga wombwa ngu mprofeti Isaya, a txi khene: “Ene a tekile sikarato sathu, a txi rwala ni malwati athu.” 18Ngako Jesu a txi wona dibutho da hombe da vathu, va nga ti mu randete, a to gela vagondiswa ti to va txi pinda va txi ya mtxhatuko ka digova. 19Se m'bhali mmweyo a to ta kwakwe, a ta khene: “Mgondisi, hayi ni hayi u no ya kona, ni na ku londisa.” 20Jesu a ti khene kwakwe: “Vanyapwe va ni mikele, ni sinyana sa nzuma si ni sisaka, kambe Mwanana wa Mthu kha na wukhalo wuwa a khigetako ka wona msungo wakwe.” 21Seni mmwane wa vagondiswa vakwe a txi khene kwakwe: “Mkoma, ni tumelele ni thanga ngu kuya tshotsha tate wangu.” 22Aniko Jesu a to khene kwakwe: “Ni londise, u txi leka vafi va txi tshotsha vafi vawe.” 23Ngako a di wulete ngalavani, vagondiswa wakwe va to wulela nivona ngalavani kumweko nayo. 24Se ku to dhuka ku txi huma txihuhuri txa hombe lineneni, ahawa ka kuza mavimbi ma txi lava kukhubhunyeta ngalava; aniko Jesu a ti otete. 25Vagondiswa vakwe va to mu tshuketela, va txi mu wusa va txi: “Mkoma, hi huluse, ha lova.” 26Seni Jesu a txi khene kwawe: “Anu vathu va kukholwa ka kudotho, mi ni dizowa ngu txani kani?” Konaho ene a to khukha a txi ema, a txi dhusa txihuhuri ni linene; ngu msana keto, ku to tenga ngutu. 27Se vathu va to xamala va txi kha vona: “I mthu muni wuwa wa ku hambi txihuhuri ni linene si txi mu engisa kani?” 28Ngako a di hokile mtxhatuko ka digova, ditikoni ka Gadhara, a to hingetwa ngu vathu vambidi, va nga ti ni madhimoni, na va txi huma ngu mayivani; i ti vo thisa ngutu, ti to ni mthu wa mmweyo a si tsani kupinda ngu nzila yile. 29Vona va to peka huwa va txi: “I mhaka muni hi ku nayo ni nawe, Jesu Mwanana wa Txizimu? U tile hawa kuta hi xanisa, yi si nzi kuhoka mbimo kani?” 30Se, kulenyana navo, ku titi ho mtxhambi wa hombe wa tikhumba, ti nga txi dya. 31Madhimoni ma to mu kombela, ma txi: “Ngako u txi hi tovela hawa, hi rumele hi txi ya wulela mtxhambini ka tikhumba.” 32Jesu a nje khene ka ona: “Tsulani!” Se ona ma to huma me ya wulela mtxhambini ka tikhumba. Se mtxhambi wotshe wu to tutumela mkovani ka linene, wu so ya vhoma matini wu txi lova. 33Vadyisi va tikhumba va to tutuma ve tsula mtini ve ya xawutela totshe, ngutungutu atiya ti nga humelela ka va va nga ti ni madhimoni. 34Senikoko votshe vathu va didhoropa va to huma va txi hingeta Jesu; se ngako va di mu woni, va to mu kombela ti to e khukha ditikoni kwawe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\