FILIMONI 1

1Ani Paulo, txibotxhwa txa Kristu Jesu, ni mwanathu Timoti,hi bhalela awe Filimoni, mvhuneteli wathu wo randeka ngutu, 2ni ndiyathu Afiya, ni ndena kulothu Arkipo, ni ka Dibanza di di sengeletanako nyumbani kwako. 3Kateko ni kudikha si na ve ni nanu, si txi ta ngu ka Txizimu Tate wathu, ni ka Mkoma wathu Jesu Kristu. 4Yotshe mbimo na bonga ka Txizimu txangu, na ni txi ku alakanya mikombeloni kwangu. 5Nguko, na engisa va txi wombawomba ngu lirando lako, ni likholo li li ku ningako mtamo masoni ka Mkoma Jesu ni ka votshe vasawuleki. 6Ani ni kombela ti to likholo li u sengelako ka lona ni vamwane li na ku ninge kuziva totshe ti hi fanelako ku ti maha ngu lirando ka Kristu. 7Kha ditshuri, mwanathu, ni mani kutsaka ka hombe ni kuthavelelwa ngu kota ya lirando lako, ngukusa, mwanathu, timbilu ta vasawuleki ti tsanisilwe ngu ngawe. 8Ngu konaho, hambiko ni ku ni yotshe fanelo ngu ka Kristu, ya ku ku kurumeta ati ti lavekako, 9ni randa kumaha ngu ku kukombela ngu lirando. Ani Paulo, wo kumba nga tiya na kambe ni di kukhotelwani konkuwa ngu kota ya lirando la Kristu Jesu, 10na ku kombela ngu mwanana wangu Onesimu, awu ni nga m'veleka ni di mkorani. 11Awu, kale a nga ti si vhuni txilo kwako, kambe, konkuwa, a vhunako ngutu, kwako ni kwangu. 12Na m'tshumeta e wuya kwako; ati ti fanako ni ku kurumela mwanana wo veleka nipune. 13Ani ni ti navela ku m'zumbisa kheno ni nani, a txi ku tsiveta ka mthumo wa ku ni vhunetela, kukhotelwani muwa ni ku kona, ngu kota ya Evhangeli. 14Aniko, kha na lava kumaha txilo, na ni sa thanga ngu kuengisana ni nawe, kasiku mthumo wako wa wunene wu si fananiswi ni wo kurumetwa, kambe u txi wonwa awe ti to u wu mahile ngu kuranda ka mbilu. 15Nguko, tximwane txikhati a tekilwe kwako ngu mbimonyana yidotho, kasiku u txi tshumela u txi m'mana do gwita, 16na i singa ngadi khumbi, aniko a txi va i di wu a pindako khumbi, mwanathu wo randeka, futsi ene mbwo randeka ngutu kwangu, ngutungutu kwako nawe, a na va i di wo randeka ngu ka wuthu ni ka Mkoma. 17Ngu konaho, ngako u txi ni maha mngana kulonu, mu amukele nga wo ni amukela ani nipune. 18Ngako ene a di ku luzisile txo kari, mwendo ku ku txeneka txomaha, eto ti veke ka sikweneti sangu. 19Ani Paulo, ni ku bhalelako ngu txanza txangu, ngani ni no dihela. Kha ni ku alakanyisi ti to nanawe u na ni txikweneti kwangu, txikweneti txa kona ngu ngawe ngu wutumbu wako. 20Inna, mwanathu, ni na mane kutsakiswa ngu ngawe ka Mkoma. Thavelela mbilu yangu ngu ka Kristu. 21Ni ku bhalela na ni di ni kuthemba ko tsana ti to wa engisa, ni kuziva ti to u na maha to pinda ati ni ku kombelako. 22Seni kambe, ni lulamisele wukhalo wo na ta zumba ka wona, ngukusa ngu konaho ka mikombelo yanu, na themba ti to ni na tshumetwa ni txi wuya kheyo kwanu. 23Wa ku dingula Epafrasi txibotxhwa kulothu ngu ka Kristu Jesu. 24Kumweko ni Marku ni Aristarkusi, ni Dhemasi ni Luka, sithumi kulothu. 25Kateko ya Mkoma wathu Jesu Kristu, yi na ve ni moya wanu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\