MTULETELO 1

1Awuwa i Mtuletelo wa Jesu Kristu, awu Txizimu txi nga m'ninga, kasiku e kombisa ka sithumi sakwe ati ti fanelako kumaheka kunukunukuwa. Kristu a zivisile timhaka tiya ngu kurumela ngelozi yakwe ka txithumi txakwe Johane, 2awu a xambanyako ti to totshe ti a nga ti wona i Dipswi da Txizimu ni wufakazi wa Jesu Kristu. 3A katekile awule a gondako ni vale va engisako dipswi da txiprofeto txiya, ngako va txi vekisa ati ti nga bhalwa, nguko mbimo yi hafuhi. 4Ani Johane ni bhalela mabanza a mtxhanu ni mambidi ma ku Asiya: Kwanu na mi navelela makatekwa ni kudikha, si txi huma ngu ka wule a ku ho, awule a nga ti ho, awule a tako, si txi huma ngu ka mtxhanu wa mimoya ni yimbidi yi ku masoni ka txikhalo txakwe txa wukoma, 5ni ka Jesu Kristu i ku fakazi ya kuthembeka, matiwula ya vafi, Mkoma wa votshe vafumeli va mafu. Kwakwe, ene a hi randako, ene a anga hi kuwula siwonho sathu ngu mnoha wakwe. 6a txi hi maha vakoma ni vaphaxeli ngu mtamo wa Txizimu Tate wakwe: Kupfaliswa ni mtamo si na lumbe ene kala kupinduka. Amen. 7Ndiyo wa ta a di txitimwi ka marefu. Maso a votshe vathu ma na mu wona, hambi vona va va nga m'daya ngu ditxhari: totshe tihunzu ta ha mafuni ti na dila ngu ku mu wona. Inna! Amen! 8Ani ngani Alfa ni Omega, kha Mkoma Txizimu, awu a ku ho, awu a nga ti ho, awu a tako, awu i ku nyamne wa mtamo. 9Ani, Johane, ani ni ku mwananu, na kambe ni ku mmweyo wanu, amu ka sixaniso, ni mu ka mfumo, ni mu ka kutimisela ditinani ka Jesu Kristu, ani ni ti Txitondoloni ka Patmosi ngu mhaka ya dipswi da Txizimu ni kufakazela Jesu. 10Ngu ditshiku da Mkoma, ni to tekwa ngu Moya, se msana kwangu ni to pfa dipswi da hombe, do nga kuvetwa ka mpundu, adi di nga womba di txi: 11“Ati u ti wonako, ti bhale amu ka dibhuku, u txi ti rumela ka mabanza a mtxhanu ni mambidi: Efesu, Esmirna, Pergamo, Tiyatira, Sardhisi; Filadhelfiya ni Laodhikheya.” 12Ni to tshembereka kasi kuwona wule a nga wombawomba ni nani, se, ni di tshemberekile, ni to wona mtxhanu wa sipande ni simbidi sa nzalama, so zomeka ka sona makhanjela. 13Hagari ka sipande siya sa mtxhanu ni simbidi, ni to wona mthu wo kari wo fana ni Mwanana wa Mthu, na a di ambate nguwo yo lapha kala mikondoni, na a di yi sungile ha khana ngu libhande la nzalama. 14Misisi ya msungo wakwe i ti yo basa kufana ni matovya o basa a tinvuta, mwendo ku nga hunguva; maso akwe ma titi fana ni dituro da mndilo. 15Mikondo yakwe yi ti fana ni msuku, mbimo yi wu nga bhilivila ngu kuhiswa ha nyundoni; dipswi dakwe di ti fana ni diguwa da mati o tala. 16Ka dianza dakwe da txinene a ti ñote mtxhanu wa tinyeleti ni timbidi, ngu txisofuni kwakwe ku ti huma ditxhari do hinda, da kulotwa khe ni khe. Ni khohe yakwe yi ti khetima nga ditambo da mtshikari. 17Mbimo yi ni nga mu wona, ni to wa minengeni kwakwe, ni txi nga ni to fa. Ene a to ni sanzeka dianza dakwe da txinene, a txi ni gela ku khene: “U nga thave. Ani ngani wa kukhata ni kugwitisa, 18Ani ni wule a hanyako; ni li zivile lifo, aniko ndiko na hanya kala kupinduka. Kambe nina ni tikhiya ta lifo ni ta wukhalo wa vafi. 19Ngu kota yeto, bhala ati u nga ti wona, ati i ku tona ka yiya mbimo, ni ti ti na ku maheka ngu msana ka tiya.” 20Ngu mhaka ya msisalo wa mtxhanu wa tinyeleti ni timbidi, u nga ti wona ka dianza dangu da txinene ni mtxhanu wa sipande ni simbidi, sa nzalama, eto ti womba tiya: Tinyeleti ta mtxhanu ni timbidi, ndingelozi ta mabanza a mtxhanu ni mambidi, ani mtxhanu wa sipande ni simbidi i mabanza a mtxhanu ni mambidi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\