MTULETELO 16

1Se ni to engisa dipswi da hombe di txi ta ngu Dithepeleni, di txi gela tingelozi ta mtxhanu ni timbidi, di txi: “Tsulani, mi txi ya theketa txitimwi ka mafu, magombe a mtxhanu ni mambidi a kuhenya ka Txizimu.” 2Ngelozi yo khata yi to huma yi theketa digombe da yona ha mafuni. Se txilonda txo biha, txo pandisa txi to humelela ka vale va nga ti ni txixambanyo txa Txikalana ni vale va nga ti khozela txithombe txa txona. 3Ngelozi ya wumbidi yi to theketa digombe da yona lineneni; se linene li hinduka li maha mnoha, wo nga wa mthu wa kufa, ahawa ko za si fa sotshe sivangwa si si nga ti hanyela lineneni. 4Ngelozi ya wuraru yi to theketa digombe da yona minamboni ni sisimani. Se sona si hinduka si maha mnoha. 5Se ni to engisa Ngelozi ya mati yi txi: “Mlulami ngawe, u ku ho, awe u nga ti ho, awe Msawuleki, nguko u lamulisile toneto.” 6Nguko avava ngaku va nga theketa mnoha wa vasawuleki ni vaprofeti, nanawe u va ningile mnoha ve sela. Va ni fanelo yeto. 7Konako ni to engisa txiluvelo txi txi: “Inna, Mkoma, Txizimu txa mtamo wotshe. Kulamula kwako ku tate ngu ditshuri ni kululama.” 8Ngelozi ya wumune yi to theketa digombe da yona txitimwi ka ditambo; se dona di ningilwe kuhisa vathu ngu mndilo wa dona. 9Se vathu ve hya ngu kuhisa ka hombe va to khata kuruketela ditina da Txizimu txi txi ku ni mtamo txitimwi ka mitungu yiya. Kambe kha va hunduluka ve txi pfalisa. 10Ngelozi ya wutxhanu yi to theketa digombe da yona txitimwi ka txikhalo txa wukoma txa txikalana. Se mfumo wa txona wu to sala mtemani, vathu ve ti luma tidimi ngu kupandiseka; 11Se ve ruketela Txizimu txa nzumani ngu mhaka ya kupandiseka kwawe ni silonda sawe. Aniko kha va hunduluka ka mahanyelo awe. 12Ngelozi ya wutxhanu ni yimweyo yi to theketa digombe da yona txitimwi ka mnambo wa hombe wa Eufrate, se mati a mnambo ma to phwa me tulela nzila vakoma va Wutxani.Ngelozi ya mati yi txi: 13Konako ni to wona ku txi huma ngu ka mwamilambo ni mkanani ka txikalana ni mkanani ka mprofeti wa makuhu, mimoya yiraru ya nzambwa nga matxhele. 14Nguko ngu yona mimoya ya madhimoni: Yi mahako sixamaliso, yi hoka ni ka vakoma va dotshe ditiko, kasiku yi va tshanganisa kuya lwa yimbi ya ditshiku da hombe, da Txizimu txa mtamo wotshe. 15Wonani, na ta kufana ni dikhokhokho: A katekile awule a wonelelako e veketa tinguwo takwe kasiku a si tsimbili tximbwiri e wonwa tingana takwe. 16Yona mimoya yi to va tshanganisa ka wukhalo wu, ngu txihebheru wu dhanwako ku “Harmagedoni.” 17Ngelozi ya wutxhanu ni timbidi yi to theketa digombe da yona ha mpfhukani: Konako ku to huma dipswi da hombe nguDithepeleni, di txi: “Ti mahekile.” 18Konako ku to humelela kukeluka ka nzuma, mapswi, singwalangwanda ni kutsekatseka ka mtamo ka mafu: Kutsekatseka ka hombe ngutu akuwa txima kha ku zivi kuhumelela kukhukhela mthu a di tumbulukile ha mafuni. 19Didhoropa da hombe di to abaneka ngu matshelo mararu, se madhoropa a mifumo ma to wa, konako Txizimu txi to khumbula Bhabhilona, didhoropa da hombe, kasiku txi di ninga digombe da vhinya ya txiviti txa kuhenya ka txona. 20Sitondolo sotshe si to thava, mimango niyona yi to mwalala; 21ma to wa ngu nzumani, me wela vathu, maralala o nemela nga titalenta, se vathu ve khata kuruketela Txizimu ngu mhaka ya ntungu wa maralala, nguko i ti wa hombe ngutu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\