MTULETELO 18

1Msana ka tiya, ni to wona yimwane ngelozi yi txhika ngu nzumani; yi ti ni mtamo wa hombe, se mafu me woningwa ngu wudhumo wa yona. 2Konako yona yi to kwangula ngu dipswi da mtamo, yi txi: “A wite, a wite Bhabhilona wa hombe, a hindukile e maha wuzumbelo wa madhimoni, wuthavelo wa totshe tixaka ta mimoya ya nzambwa, wuthavelo wa totshe tixaka ta sinyana sa nzambwa ni so nyenyeza. 3Nguko ene a levisile mifumo yotshe ngu vhinya ya txiviti txa wugelegele wakwe, vafumeli va ditiko va mahile nayo wugango, vaxavisi va ha mafuni va mahile va nyatithombe, ngu mhaka ya kubomba kwakwe ka wubhemba.” 4Ni engisile kambe dimwane dipswi da nzumani, di txi: “Anu vathu vangu, humanimo,kasiku mi si manwi ngu mnandu wa siwonho sakwe; ni kutshapelwa ngu mitungu yakwe; 5nguko siwonho sakwe si tshutshutile kala nzumani se wubihi wakwe wu alakanyilwe ngu Txizimu. 6Mu tshumeteleni ngu ti nene a nga mi mahela tona.Mu diheleni kambidi madingano ni mithumo yakwe ka digombe di a nga thela ngu dona so sela anu mu theleleni kambidi. 7Madingano ni ku ti dhumisa kwakwe ni ku ti kulisa kwakwe,mu tshumeteleni ngu sixaniso ni makhombo nguko mbiluni kwakwe a titi khene: “Ni khalahatshile nga khosikazi,kha ni nga noni, txima kha ni nambi va ni txidilo.” 8Ngu konaho, makhombo ma na ta ngu ditshiku dimwedo; lifo, mikhwasi ni nzala; se a na hiswa ngu mndilo, nguko Mkoma Txizimu txi nga mu lamula, txi na ni mtamo.” 9Se vafumeli va mafu, va nga txi geleza nayo awule wamsikati ve ti tsakisa kumweko nayo, va na dila, ve peka tikhana, mbimo yi va no wona wutshi wa kuhiswa kwakwe. 10Va di emile ngu kule, ngu kuthava sixaniso sakwe, va na womba va txi: “Ayiwee, ayiwee, didhoropawe da hombe, Bhabhilona, didhoropa da mtamo, nguko kunukunuko u hoketwe ngu txitsayiso txako.” 11Vaxavisi va ha mafuni nivona va dila ni kupeka tihuwa, ngu mhaka yakwe, nguko a walo wu a xavako mirwalo yakwe: 12Mirwalo ya nzalama ni ya silivela, marigwi o dhula ni tidhayimana, tinguwo ta linya ni disilika, ni sedha ni tinguwo to bhilivila, ni totshe tixaka ta mapulango o bhumula, ni simaha sa kumahwa ngu makwasa a tinzofu; ni mapulango a lisima la hombe, ni siya sa kobre ni sa simbi, ni sa marigwui a lisima; 13kinamoni, i ku mafura o bhumula, mira ni dibaselo, vhinya ni mtona, mpupu wa mafaka ni fulaho, tihomu ni tinvuta, mahanxi ni sikotxhikane, tikhumbi ni mimoya ya vathu. 14Mihando yi moya wako wu nga txi yi navela, yi hangalakile, sotshe si si nga txi ku ninga wukoma ni wudhumo si mwalate kwako, se txima kha si nambi ngadi si maneka. 15Vaxavisi va simaha siya, ava va nga ti mana dibhindu ngu mhaka yakwe, va na ema ngu kule, ngu kuthava kuxaniseka kwakwe, se va txi dila ni kupeka tihuwa, 16va txi khona: “Ayiwe, ayiwe, didhoropa da hombe!Adi di nga ti ambala linya ya lisima;disilika ni nguwo yo bhilivila,di nga ti ti bombisa ngu nzalama,marigwi a lisima ni tidhayimana! 17Ngu txikhati txa tximwetxo tsena,thomba ya yingi ngutu yi fuvisilwe!” Votshe va tsimbitisi va sitimela sa mati ni va va endako ngu nzila ya mati, vatxungeli ni votshe va va bhindulako ngu kuthumela lineneni va to emela kule. 18Se ngu kuwona wutshi wa kuhya kwakwe, va ti kwangula, va txi: “Ngu dihi didhoropa di di fananiswako ni didhoropa da hombe kani?” 19Se va txi ti theletela dikhuma ha msungo, va titi dila, ve peka tihuwa va txi: “Ayiwe, ayiwe, didhoropa da hombe, votshe va nga ti ni sitimela sa mati, va mahile va nyatithombe, ngu mhaka ya tithomba ta dona! Kambe ngu txikhati txa txidotho ti dingani ku ti fuviswa.” 20Tsakani ngu mhaka ya dona didhoropa diya: “Awe nzuma ni nanu vasawuleki, vapostoli ni vaprofeti, nguko Txizimu, ngu ku di lamulisa tiya, txi mi lamulete. 21Konako ngelozi ya mtamo yi to gula dirigwi do nga txiwindi txa hombe txa txigayo, yi di rinza lineneni, yi txi: “Ngu mtamo wo fana ni wona wuwa, Bhabhilona, didhoropa da hombe, a na rinzwa lineneni, se kha nambi swa e manwa. 22Se kuembelela ka vaveti va tiharpa ni va embeleli ni vaveti va misengele,ni vaveti va mipundu kha va na mbi swa ve pfala didhoropanimo;ni mmweyo wa marindi kha nambi ngadi e maneka kwako;diguwa da txigayo kha di na mbi ngadi di pfala kwako. 23Kutura ka dilambu kha ku nambi ngadi ku txi woninga kwako; dipswi da mwamna ni msikati kha di nambi ngadi di engiswa kwako, nguko vaxavisi vako i ti tinganakana ta ditiko, kambe ngu matiloti ako u kanganyisile yotshe mifumo. 24Se mndani kwako ku manekile mnoha wa vaprofeti ni wa vasawuleki, ni wa votshe va nga dawa ha mafuni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\