MTULETELO 7

1Msana ka tiya, ni to wona mune wa tingelozi ti di emile ka mune wa makhona a mafu, ti di ñote maphuho a mune a mafu, kasiku di si peki diphuho ha mafuni, ha lineneni mwendo ha mndongani. 2Ni woni yimwane ngelozi yi txi huma ngu wutxani, yi di ni txixambanyo txa Txizimu txi txi hanyako. Yona yi to kwangula ngu dipswi da hombe ka mune wa tingelozi ti ti nga ningwa mtamo wa kuwonha mafu ni linene, yi txi: 3“Mi nga wonheni mafu ni linene ni mindonga kala kuza hi txi veka sikombekiso, ha mbanza ka sithumi sa Txizimu txathu.” 4Se ni engisile ntengo wa vale va nga bhalwa sikombekiso: I ti digumi da mazana a mazana, ni mune wa mazana a mazana, ni mune wa makumi a mazana (144.000) ava va nga bhalwa ka tixaka totshe ta vanana va Israyeli. 5Ka lihunzu la Judha ava va nga ti vekilwe txikombiso i ti dizana da mazana ni makumi mambidi a mazana (12.000) a vathu; va lihunzu la Rubheni i ti dizana da mazana ni makumi mambidi a mazana a vathu; va lihunzu la Gadi i ti dizana da mazana ni makumi mambidi a mazana a vathu (12.000); 6va lihunzu la Aseri i ti dizana da mazana ni makumi mambidi a mazana a vathu; va lihunzu la Naftali i ti dizana da mazana ni makumi mambidi a mazana a vathu; va lihunzu la Manase i ti dizana da mazana ni makumi mambidi a mazana a vathu (12.000). 7Va lihunzu la Simiyoni i ti dizana da mazana ni makumi mambidi a mazana a vathu (12.000); va lihunzu la Levhi i ti dizana da mazana ni makumi mambidi a mazana a vathu (12.000); va lihunzu la Isakari i ti dizana da mazana ni makumi mambidi a mazana a vathu (12.000). 8Va lihunzu la Josefa i ti dizana da mazana ni makumi mambidi a mazana a vathu; va lihunzu la Bhenjamini i ti dizana da mazana ni makumi mambidi a mazana a vathu (12.000) va nga vekwa txikombiso. 9Msana keto, ni woni dibutho da hombe da vathu, ava ni mmweyo a si si kotiko ku va bala, va otshe matiko, totshe tixaka, yotshe mixowo, ni totshe tidimi. Va titi emile masoni ka txiluvelo ni masoni ka Txinvutana, va di ni siambalo so basa, na va di ñote mijindo manzani kwawe. 10Se va to kwangula ngu dipswi da hombe, va txi: “Kuhanyisa ku lumba Txizimu txathu,txi nga khalahatsha ha txikhaloni ka wukoma ni ka Txinvutana.” 11Totshe tingelozi ti ti emile, ti randela txikhalo txa wukoma, kumweko ni madhota ni mune wa sivangwa so hanya. Se tingelozi ti txi wa hahatshi ngu timbanza masoni ka txikhalo txa wukoma, ti txi khozela Txizimu, ti txi: “Amen, wudhumo, kupfaliswa, wuzivi, kubongwa, kuxoniphwa,Kufuma ni mtamo si lumba Txizimu yotshe mbimo. Amen.” 13Se mmweyo wa vale va madhota a to khene kwangu: “Ava va nga ambala so basa, wa va ziva kani? Va ta ngu hani?” 14Ani ni to angula ni txi khani:“Mkoma wangu, awe ngawe u ti zivako.” Se ene a ti khene: “Avava, ngu va va tako ngu kuxanisekani ka hombe; va nga kuwula siambalo sawe, ve si basisa ngu mnoha wa Txinvutana. 15Ngu toneto, va maneka masoni ka txikhalo txa wukoma txa Txizimu, va txi txi khozela wusiku ni mtshikari, Dithepeleni ka txona. Awule a nga khalahatsha ha txikhaloni ka wukoma a na va fenengete ngu ditenda dakwe. 16Kha va na mbi swa va txi pfa nzala, kha va na mbi swa va txi pfa ditora, kha va na mbi swa va txi pfa kuhisa ka ditambo kumbe lisani. 17Nguko Txinvutana txi txi ku ha txikhaloni ka wukoma txi na va dyisa, txi va kombisa nzila ya kuya ka sisima sa mati a wutomi. Se Txizimu txi na va bahulela mirongo yotshe ka maso awe.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\