VAROMA 1

1Paulo, txithumi txa Jesu Kristu, a nga dhanwa kuva Mpostoli, a nga sawulwa ti to e txhumayela Evhangeli ya Txizimu, 2ayi Txizimu txi nga ti yi thembisile kale, ngu vaprofeti va txona, mu ka Mibhalo yo Sawuleka; 3yi wombawombako ngu Mwanana wa txona, a nga velekwa lixakani ka Dhavhidha ngu ka nyama; 4aniko ngu ka Moya wo Sawuleka, a kombisilwe ti to i Mwanana wa Txizimu ngu kuwuka kwakwe ngu ka vakufa, ene Jesu Kristu Mkoma wathu. 5Ngu ngene hi amukete kateko ni fanelo ya wupostoli, kasiku votshe vathu va matiko ve yiswa kuengisani ka kukholwa, ve dhumisa ditina dakwe; 6hagari kwawe nanu mi dhanwi, kuta maha va ka Jesu Kristu. 7Ka motshenu mi manekako Roma, mi ku va kudhundeka ka Txizimu, mi nga dhanwa kuta maha valulami, na mi navelela makatekwa ni kudikha ka Txizimu Tate wathu, ni ka Mkoma Jesu Kristu. 8Kukhata na bonga Txizimu txangu ngu Jesu Kristu, nguko kukholwa kwanu ka sumwa ngu vathu va dotshe ditiko. 9Nguko Txizimu txi, ni txi khozelako moyani kwangu ngu kutxhumayela Evhangeli ya Mwanana wa txona, ngu txona i ku fakazi yangu ka ti to kha ni leki ku mi alakanya; 10na kombela yotshe mbimo mikhongeloni kwangu ti to, ngako i di kuranda ka Txizimu, ni mana dithomo da kuta kheyo kwanu; 11ngukuva na xuva ngutu ku mi wona, kufela ku miha txiningo txo kari txa Moya, kasiku mi tsaniswa. 12Kasi ngu ti to, ngako ni di hafuhi ni nanu, hi na thavelelana ngu likholo li hi ku nalo, anu ni nani. 13Se vanathu, kha ni dhundi ku mi leka mi si ti zivi ti to sikhati sa singi ni akile makungo a ku mi endela kasi kuta hapha mihando yo kari hagari kwanu, nga ti ni nga ti maha ka mamwane matiko, aniko ni to khameka kala nyamsi. 14Nina ni mnandu ka Vagriki ni ka va i ku singa Vagriki, ka vo ziva ni ka va va si ziviko. 15Ngu konaho, ni ti emisete kuta txhumayela Evhangeli ni konakheyo kwanu, anu mi ku Roma. 16Ani kha ni nga ni tingana ngu Evhangeli, nguko i mtamo wa Txizimu, awu wu hanyisako wuhi ni wuhi a kholwako, kukhata Mjudha, ngu msana nene Mgriki. 17Nguko kululama ka Txizimu ku wonekelisilwe ka yona, ku huma amu ka likholo, ku txi yisa likholoni, madingano ni ti ti nga bhalwa ta ku: “Awu a nga mahwa mlulami ngu likholo, a na hanya.” 18Ngukusa kuhenya ka Txizimu ka ti kombisa ku txi ta ngu nzumani, kuta peka wubihi ni kugombonyeka ka vathu va va tshingelelako ditshuri ngu kona ku ambi lulama kwawe; 19ngukusa ati ti kotekako kuziwa ta Txizimu ti wonekisilwe kwawe ha kubasani: Txizimu txipune txi va kombisile tona. 20Ngukusa asi sa Txizimu si si wonwiko ngu maso, i ku mtamo wa txona wo mbi na magwito ni wuzimu wa txona, eso sa ti wonekisa amu ka mithumo ya txona, kukhukhela kuvangwani ka ditiko; ngu konaho kha va na nzila yo danga ngu yona. 21Nguko, hambi va di txi zivile Txizimu, kha va txi dhumisa kota nga Txizimu; hambi ni ku txi bonga kha va txi bonga; kambe va to pengiswa ve yiswa ka ta walo ngu mialakanyo yawe; se timbilu tawe ti pwata wutxhari, ti zumba mtemani. 22Va khona va ziva, kuve nzipumbu. 23Se va phindute wudhumo wa Txizimu txi, txi si fiko, ve wu maha wa sithombe sa mthu wu a fako, ni wa sinyana, ni wa sihari sa mune wa minenge, ni wa so tsimbila ngu dibindi; 24Ngu konaho Txizimu txi to va leka nzambwani kota kunavela ka timbilu tawe, se ve ti wonha vapune mimidini kwawe. 25Vonavo va to phindula ditshuri da Txizimu ve di maha makuhu, ve khozela ni kuthumela siwumbwa, ve leka Muwumbi, awu a fanelako kubongwa ngu malembe ni malembe. Amen. 26Ngu konaho, Txizimu txi va ningete kunavelani ka manyala; vavasikati vawe va phindute mahanyelo awe a mtumbuluko ve maha ta kuhambana ni mtumbuluko. 27Nivona vavamna va lekile mahanyelo o ziva wamsikati ngu nzila ya mtumbuluko, se ve tura ngu kunavelana ngu txawe, vavamna ve maha to yila ni vavamna kulowe, se ve mana txitsayiso txi txi dinganako sihoxo sawe. 28Se aku va nga mbi lava kuziva txilo ngu ditshelo da Txizimu, txona Txizimu txi va ningete ka mialakanyo yawe yo mbi vhuna txilo, ve za ve maha ti ti si lavekiko. 29Va taletwe ngu ku ambi lulama ni tshofu ni timbiti ni wubihi; va taletwe ngu livengo, wugevenga, kuzondana, kukanganyisa, kukujetela, kulumbeta; 30mbaruketeli, mbalala va Txizimu, vakanyisi va ku ti kulisa, va ku ti themba, vasiki va to biha, vaeyisi va vaveleki vawe, mabhemba; 31mahundwa, vawongi vo mbi na wuxaka, 32hambiko va ti zivako ti to Txizimu txi vekile mlayo wu wu wombako ti to avale va mahako toneto va fanetwe ngu kufa, vona kha va gwiteli ku ti maha dwe, aniko va emela ni vale va ti mahako.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\