VAROMA 11

1Se na wotisa: Ina Txizimu txi nga va txi di tshotshile vathu va txona kani? Lambi! Nguko nani ni Muisrayeli, wa lixaka la Abrahamu, wa nyumba ya Bhenjamini. 2Txizimu kha txa tshotsha vathu va txona, ava txi nga va ziva ngu kale. Mwendo mo va mi si ti zivi ati ti wombwako ngu Mibhalo, ti txi womba ngu Elija, mbimo yi a nga dila ka Txizimu, a txi mangalela va ka Israyeli, a txi khene: 3“Mkoma, va date vaprofeti vako, va khundumusete magandelo ako, ku to sala ani nokha, ni konkuwa va xota wutomi wangu!” 4Kambe Txizimu txi m'xamulisile ku txani kani? Txi wombile txitxi: “Ni ti sawulete mtxhanu wa makumi ni makumi mambidi a mazana a vavamna, ava va nga mbi khizama masoni ka Bhahali.” 5Ngu toneto, ni konkuwa yi ho mibotiana yi nga sawulwa ngu kuranda ka kateko. 6Kambe, ti txi tsimbila ngu kateko, hi nga ngadi kambe ngu mithumo; nguko, ngako i di ngu mithumo, kateko hi nga ngadi i di kateko. 7Se hi na txani kani? Atxi Israyeli a nga ti txi lava, kha txi mana, kambe ava va nga sawulwa va txi mani; kasi vamwane va bangisilwe timbilu, 8nga ti ti nga bhalwa taku: “Txizimu txi va ningile moya wa mphume, ni maso a ku ambi wona, ni tinzeve ta ku ambi engisa, ni nyamsi i ngadi toneto.” 9Dhavhidha nene a ti khene: “Meza yawe yi na hinduke yi maha mlawu ni likhumbi,txitsha txa ku va humba ni txitsayiso txa ku va dingana! 10Maso awe ma na mahe txidema, ti to ma si ngadi me wona;ni misana yawe yi na dombeke!” 11Se na wotisa: Ina va ka Israyeli va nga va va di humbetwe kuwa ka magwito kani? Aniko ngu mhaka ya kuwa kwawe, vamatiko va mani kuhanyiswa kasi kuvhuka txiluse txa va ka Israyeli. 12Se ngako kuwa kwawe ku di hindukile ku txi maha thomba ya ditiko, ni kutandeka kwawe ku di hindukile ku txi maha thomba ya vamatiko, ina kuwuya ka va ka Israyeli, ngu wungi wawe, ku na mbi wuyisa thomba yo pindisa ngutu kani? 13Ni womba ni nanu, mi ku vamatiko, ni khani: Ngaku ani ni ku mpostoli wa vamatiko, ni na ti karata ngu kutsimbitisa khakwati mthumo wangu, 14kufela ku mwendo vathu va lixaka la ka kwathu va na navela, kasi ni txi si kota kuhanyisa vamwane vo kari hagari kwawe. 15Nguko akuwa kutshuralelwa kwawe ngu Txizimu ku nga hinduka ku txi maha kuhuluka ka ditiko, ina kutshumela kwawe ve wuya kuhundulukani kha ti na mbi fana ni kuwuka ka vakufa kani? 16Ngako m'baba wo thanga va gandelako ngu wona Txizimu wu di sawulekile, wotshe wu wu nga sala niwona wu sawulekile; se ngako mikuluti yi di sawulekile, niona madhavi a kona ma sawulekile. 17Se ngako madhavi o kari ma di phatutwe, se awe u ku didhavi da muolivhera wa txitinga u nga ta txhomekwa ha wukhaloni ka ona, u va u sengela nawo kudyiswa ngu ndome ya mkuluti wa muolivhera wa mtini, 18u nga ti kukumukisa txitimwi ka mamwane madhavi; ziva ti to hi nga awe u rwalako mkuluti, aniko mkuluti ngu wona wu ku rwalako awe. 19Kambe u na khawe: “Madhavi ma phatuletwe kasiku ani ni txhomekwa ha wukhaloni ka ona.” 20Ngu txona; ma phatutwe ngu ku ambi kholwa; se awe u tsani ngu mhaka ya kukholwa, u nga ti kulise, aniko thava! 21Ngukusa, akuwa Txizimu txi nga mbi tsetselela Vajudha i ku madhavi a txona, nanawe kha txi na mbi ku tsetselela. 22Ngu konaho, khumbuka wunene wa Txizimu, ni kukarata ka txona; Txizimu txa karata ka vale va nga wa; txi komba wunene kwako ngako u txi simamisa wuneneni; aniko ngako u si mahisi toneto, nanawe u na gangwa. 23Nivona, ngako va txi leka ku ambi kholwa kwawe, va na tshumela ve txhomekwa; ngukusa Txizimu txi ni mtamo wa ku va txhomeketa kambe. 24Nguko akuwa awe u nga phatulwa ka muolivhera wako wa txitinga wa mtumbuluko, u ta txhomekwa ka muolivhera wa mtini, i singa wa mtumbuluko wako; ngutu ngutu ava i ku madhavi a similwa ngu mtumbuluko wa ona, ma na ta txhomekwa kambe mndongani ka ona. 25Ngukusa, vanathu, kha ni ti dhundi ti to mi timelelwa ngu msisalo wuwa, kasiku mi si thuki mi txi alakanya ti to mi txharihile: Va ka Israyeli vo kari va bangisilwe timbilu, kala kuza ve wulela votshe vamatiko; 26ngu toneto, votshe va ka Israyeli va na hanyiswa, nga ti ti nga bhalwa taku: “Mteruli a na huma ngu Siyoni, a na thavisa sisolo ka Jakobe; 27Se atxiya txi na va i di txona txitumelelano txangu,mbimo yi ni no thavisa siwonho sawe.” 28Kha ditshuri, ngu ditshelo da Evhangeli, mbalala, ngu mhaka yanu. Kambe ngu ditshelo da kusawulwa, nzirandwa ngu mhaka ya vakokwane vawe; 29Kasi siningo sa Txizimu ni kudhanwa ngu txona kha si na kutshumelela msana. 30Ngako anu mi nga ti eyisa Txizimu ka txikhati txa kale, senikoko mi nga mana divalelo ngu mhaka ya ku ambi engisa ka Vajudha. 31Ngu toneto, nivona konkuwa kha va engisi Txizimu ngu mhaka ya wumbilu wu mi nga mahelwa, kasiku nivona konkuwa ve mana kudivalelwa. 32Se ngu toneto, Txizimu txi tumete ti to votshe ve eyisa, kasiku na si kota ku va mahela wumbilu votshelele. 33Oh! Kutshima ka kufuma ni wuzivi ni wutxhari wa Txizimu! Kulamula ka txona kha ku ziwi ngu mthu, hambi tinzila ta txona ni tona kha ti ziwi ngu mthu. 34Nguko: “I mani a nga yi ziva mialakanyo ya Mkoma? I mani a nga va mlayeli wakwe kani? 35Kumbe i mani a nga thanga ene a txi m'ninga txo maha, kufela ku na tshungulwa ngu ngene kani?” 36Ngukusa sotshe si ta ngu kwakwe, sotshe si ho ngu mtamo wakwe, sotshe si konama ene. Wudhumo wu na ve kwakwe kala kupinduka. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\