VAROMA 15

1Athu hi ku ni mtamo, hi fanete kurwala kutandeka ka va va ku singa ni mtamo, hi si lavi asi si tsakisako wutumbu wathu dwe. 2Mthu wuhi ni wuhi wa ka kwathu a na lave kutsakisa mthu kulowe e m'navelela ati ti mu akako. 3Ngukusa Kristu nene kha lava ku ti tsakisa, aniko a mahile nga ti ti nga bhalwa taku: “Siruko sa va va nga ku ruka si ni welete txitimwi kwangu.” 4Se totshe ti ti nga bhalwa kale, ti bhaletwe ku ti txi hi gondisa; kasiku hi mana txithembo ngu kuhonisela ni thavelelo yi hi yi manako a mu ka Mibhalo yo basa. 5Txizimu txa lihoniselo ni litsako txi na mi ninge mahanyelo o fana ni a Jesu Kristu, 6kufela ku mi dhumisa ngu diganda Txizimu, atxi i ku Tate wa Mkoma wathu Jesu Kristu. 7Ngu konaho, amukelanani nga Kristu a nga mi amukela mi txi ya kupfaliswani ka Txizimu. 8Na womba ti to Kristu a ti mahile mthumeli wa sithiva sa Vajudha, kasi kukombisa ditshuri da Txizimu ni kutsanisa sithembiso si si nga mahwa ka vatate vathu; 9Se i di ka vamatiko, vona va dhumisa Txizimu ngu mhaka ya wumbilu wa txona, nga ti ti nga bhalwa taku: “Ngu konaho, ni na ku pfalisa hagari ka vamatiko,Kambe ni na embelela tindando ta kudhumisa ditina dako.” 10Wa womba kambe a txi khene: “Tsakani anu vamatiko kumweko ni vathu vakwe”. 11Ka wumwane wukhalo kambe: “Anu vamatiko motshe, dhumisani Mkoma; votshe vathu va na m'dhumise.” 12Kambe Isaya nene wa womba a txi khene: “Di na humelela diphasikela da Jese,i ku wule a telako kuta fumela otshe matiko;se ona matiko ma na veka kwakwe txithembo txa ona.” 13Txizimu txa txithembo txi na mi tate ngu litsako lotshe ni kudikha amu ka likholo lanu, kasiku ngu mtamo wa Moya wo Sawuleka txithembo txanu txi tala txi thekelela. 14I di ani, vanathu, na themba ti to nananu mi tate ngu wunene, ni ti to mina ni wuzivi wotshe, awu mi dinganako kulayana ngu wona. 15Hambi keto, ni tsani msana ni txi mi bhalela, kasi ku mi alakanyisa timwane timhaka, ngu mtamo wa kateko yi ni nga ningwa ngu Txizimu, 16yo ni maha txithumi txa Kristu Jesu hagari ka vamatiko, ani ni nga sawulwa ni txi mahwa mthumeli wa Evhangeli ya Txizimu, kasiku vamatiko ve va i di mningelo wa kutsakisa Txizimu, na wu di basisilwe ngu Moya wo Sawuleka. 17Ti di ngeto, ni ni fanelo ya ku ti dhumisa ngu Jesu Kristu ka mthumo wa Txizimu. 18Nguko nga ni si tsani kuwomba txilo, hahanze ka tile Kristu a nga ti maha ngu ngani, ti to tisa vamatiko kuengisani, ngu mapswi ni mithumo, 19ngu mtamo wa sikombiso ni sidiwukiso, ni mtamo wa Moya. Ngu toneto, ni txhumayete Evhangeli ya Kristu ka otshe matshelo, kukhukhela Jerusalema kala kuya hoka Iliriya; 20I ti kunavela kwangu ka hombe kutxhumayela Evhangeli amu ditina da Kristu di si nziko kuziwa, kasiku ni si thuki ni aka txitimwi ka makhato awa ma nga vekwa ngu mmwane. 21Ni maha tiya, madingano ni ti ti nga bhalwa taku: “Ava va si nziko kubikelwa mahungu akwe, va na wona;Ni vava va si nziko ku engisa, va na engisisa.” 22Ngu mhaka ya toneto, ni thindekile sikhati so tala ku mi endela. 23Kambe konkuwa, kha ni nga ngadi ni mthumo ka matiko awa; Se akuwa i ku malembe o tala ni txi navela ku mi endela, 24ni na ta kwanu, ngako ni txi ya Espanya; na themba ti to na ta mi wona, akuwa ni no ta pinda ngu konaho kwanu. Nganu mi no ni heleketa konkheyo, ngako se ni di londote ka kudotho litsako la ku mi wona. 25Konkuwa se ni ya Jerusalema, kuya thumela vasawuleki. 26Ngukusa va Makhedhoniya ni va Akaya va randile kumaha msengo wa kuya vhuna vasawuleki va Jerusalema, va ku wusiwanani. 27Va mahile ngu kuranda, ina, aniko i ti ku va tshungula, ngukusa vamatiko, ngako va di vhunwi ngu vona moyani, ni vona va fanete ku va tshungula ngu tithomba tawe ta ha mafuni. 28Ngako ni di hetile tiya, na se ni di ningete ngu mlayo manzani kwawe msengo wuwa, ni na pinda ngu kwanu, ni txi ya Espanya. 29Kambe na ti ziva ti to, ni txi ta kheyo kwanu, ni na ta ni di ni makatekwa otshe a Kristu. 30Se na mi kombela, vanathu, ngu Mkoma wathu Jesu Kristu, ni lirando la Moya, ti to mi lwa kumweko ni nani ngu mikombelo yi mi yi yisako ka Txizimu, mi txi kombelela ani, 31kasiku ni huluka manzani ka Vajudha va va si kholwiko, ni ti to txivhuno txiya ni txi yisako Jerusalema txi amukelwa ngu kutsaka ngu vasawuleki va Txizimu. 32Se ngako Txizimu txi txi ti lava, ni na ta humula ni di kumweko ni nanu. 33Txizimu txa kudikha txi na ve ni nanu motshe. Amen!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\