VAROMA 3

1Ti di mahile eto, atxi Mjudha a palako ngu txona vamwane ngu txihi kani? 2Kasi wukwera wu vhuna txani? Wa vhuna ngutu ngu otshe matshelo. Mhaka yo khata ngu kuwa sithembiso sa Txizimu si nga vekwa manzani kwawe. 3Se hi na khathu txani, ngako vamwane kwawe va sa thembeka kani? Ina kuthembeka ka Txizimu ku nga fuviswa ngu ku ambi thembeka kwawe kani? 4Lambi! Txizimu txi fanete kumaneka i di txa ditshuri, hambi votshe vathu ve maneka i di va makuhu, nga hawa ku nga bhalwa, va txi: “U fanete kuziwa ti to u lulamile ka mapswi ako, ni kumaneka u singa ni mnandu, mbimo yi u no yiswa kulamulwani.” 5Kambe ngako kugombonyeka kwathu ku txi komba kululama ka Txizimu, hi na txani? Ina hi nga khathu Txizimu txi bihile, ngako txi txi hi tsayisa ngu kuhenya kani? Ni womba tiya ngu wombelo ya vathu. 6Txima hi nga tona! Nguko, ngako i di toneto, Txizimu txi ndina lamulisa ku txani ditiko kani? 7Se ngako ditshuri da Txizimu di txi pfaliswa ngu makuhu angu, se ni ngadi ni txi lamulelwa txani nga muwonhi kani? 8Se ngu ku txani hi si mahi to biha kasiku ti txi humelela to tshura, nga tiya vamwane va hi lumbetako va txi khona ngathu hi ti wombako kani? Kambe evo vo ngeto, kuabaniswa kwawe ka va fanela. 9Se hi na txani? Ina athu Vajudha hi ngadi ni to pala vamwane kani? Lambi, ni kudotho! Nguko hi kombisile ngu kale ti to hambi i di Vajudha, hambi i di Vagriki, va hahatshi ka txiwonho; 10nga ti ku nga bhalwa, va txi: “Kha ku nga ni wo lulalma, ni wammweyo. 11Kha ku nga ni wu a ku ni mapimo,kha ku nga ni wu a lavako Txizimu. 12Votshe va hambukile, votshe va mahile manyala;kha ku nga ni wu a mahako to lulama, hambi ni wammweyo! 13Mikolo yawe mathowo awa ma nga asama,tidimi tawe ti tolovete kukanganyisa,mkanani kwawe ku tate ngu wuxungu wa minyoka, 14sisofu sawe si tate ngu kuruketela ni kubava. 15Minenge yawe yi ni livilo kuyela kuya theketa mnoha; 16kulova ni makhombo si tinzilani kwawe. 17Nzila ya kudikha kha va yi zivi. 18Kha ku nga ni kuthava Txizimu masoni kwawe!” 19Kambe ha ti ziva ti to totshe ti ti wombwako ngu mlayo ti wombwa ka va va ku hahatshi ka mlayo, kasiku sotshe sisofu si tsiwa, votshe vathu ve manwa na va di ni mnandu masoni ka Txizimu. 20Ngu koneho kha ku nga ni wammweyo a no manwa a di lulamile masoni ka txona ngu mithumo ya mlayo, ngukusa mlayo wu ninga kuziva txiwonho dwe. 21Konkuwa ku wonekisilwe kululama ka Txizimu, i singa ka mtamo wa Mlayo, akuwa ku fakazelwako ngu wona Mlayo ni Vaprofeti: 22Ti to kululama ka Txizimu ku ka vale va kholwako ka Jesu Kristu. Txona Txizimu txi maha toneto ka vale va kholwako, nguko kha ku nga ho kuhambana hagari ka vathu. 23Votshe va wonhile, va tsivetwe kasiku va si woni kuphatima ka Txizimu. 24Na va singa ni fanelo, va ningwa kululama ngu mtamo wa kateko ya txona Txizimu txi nga va terula ngu Jesu Kristu; 25awu txona txi nga m'sikela ti to a na va i di mhamba ya kudihela siwonho ngu mnoha wakwe, ka wule a kholwako kwakwe; Txizimu txi mahile tiya kasiku kombisa kululama ka txona ngu kuva txi di divalete siwonho si si nga mahwa kale, 26txi mana kukombisa wunene wa txona ka mbimo ya konkuwa; kasiku txi va Txizimu txi txi nga lulama ni kuninga wululami ka wu a kholwako ka Jesu. 27Se ku ti dhumisa kwathu ku ka tihi kani? Ku fuvisilwe! Ngu mlayo muni kani? Ngu mlayo wa mithumo kani? Ahim-him. Kambe ku fuvisilwe ngu mlayo wa kukholwa. 28Ngu toneto, hi pimisa ti to mthu a mahwa mlulami ngu likholo, i singa ngu mithumo ya mlayo. 29Ina Txizimu nja Vajudha vokha kani? Hi nga txa vamatiko nivona kani? Im, njawe nivona vamatiko; 30Ngukusa Txizimu njimwetxo dwe, atxiya txi no ninga wululami ava i ku va wukwera ngu mhaka ya kukholwa, ni va i ku makhutu na va txi kholwa nivona. 31Se ina ho fuvisa mlayo ngu mhaka ya kukholwa kani? Lambi! Aniko ho tsanisa mlayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\