VAROMA 4

1Hi na khathu txani ngu Abrahamu, kokwane wathu ngu ka nyama kani? 2Ngako Abrahamu a di wombilwe ku mbwo lulama ngu mithumo yakwe, a naso so ti kulisa ngu sona, kambe i singa masoni ka Txizimu. 3Kasi Mibhalo yi txani kani? Yi womba tiya: “Abrahamu a khotwe ka Txizimu, se atiya ti m'ningile ku e mahwa mlulami.” 4Kasi ka wule a thumako, muholo wu a ningwako hi nga kusizwa, ngu dihelwa. 5Aniko awu a si thumiko na a txi kholwa ka wule a si kotako kuninga wululami muwonhi, kukholwa kwakwe ku wombwa ku ngululama. 6Ngu toneto, nene Dhavhidha a wombako kukateka ka mthu wu Txizimu txi mu wombako ku mbwo lulama, na i singa mhaka ya mithumo, ngako a txi khene: 7“Va katekile avava sihoxo sawe si nga divalelwa;avava siwonho sawe si nga fenengetwa. 8A katekile mthu wu a si wombwiko ku i muwonhi ngu Mkoma.” 9Se kukateka kuku lumba va wukwera dwe, mwendo ku lumba niona makhutu kani? Ngukusa hi khathu Abrahamu kukholwa kwakwe ku m'ningile ku e wombwa wo lulama. 10Se a wombilwe ku mbwo lulama ngu mbimo muni kani? A wombilwe wo lulama, a di yisilwe wukwerani mwendo a si nzi kuyiswa wukwerani kani? A wombilwe a si nzi kuyiswa wukwerani, kha wombwa msana ka kuyiswa. 11Ngukusa txikombiso txa wukwera a ningilwe kasiku txi maha txixambanyo txa wululami wu a nga amukela ngu kukholwa na a si nzi kuyiswa wukwerani; ngu toneto ene a mahile tate wa va va kholwako, hambi i di makhutu, kasiku nivona ve mana wululami. 12I tate wawe nivona va va wukwera, na i singa mhaka ya wukwera dwe, kambe ngu kuwa va tsimbilako ngu nzila ya kukholwa, ayi tate wathu Abrahamu a nga tsimbila ngu yona, ni mbimo yi a nga si nzi kuyiswa wukwerani. 13Kunene, i ti singa mhaka ya Mlayo, txithembiso txi txi nga mahwa ka Abrahamu ni liveleko lakwe ti to a na maha m'dyi wa thomba ya mafu, aniko txi mahilwe ngu kota ya kululama ka kukholwa. 14Ngukusa, ngako vadyi va thomba ya mafu i di va va namarelako mlayoni, kukholwa kuphindukile ku txi maha txilo txa walo, ni txona txithembiso txi txhipile; 15nguko mlayo wu vanga kuhenya, kasi ahawa ku ku singa ni mlayo ku walo kundaka mlayo. 16Ngu konaho, thomba yi manwa ngu kukholwa; ti to txi va i di txiningo txa makatekwa, kasiku txithembiso txi tsaniswa ka liveleko lotshelele, i singa ka liveleko la mlayo dwe, aniko ni ka liveleko la kukholwa ka Abrahamu, i ku tate wa hotshethu; 17madingano ni ti ti nga bhalwa, va txi: “Ani ni ku mahile tate wa tixaka ta tingi.” Ene i tate wathu masoni ka Txizimu txi a nga kholwa ka txona, Txizimu txi txi hanyisako vakufa, txi vangako ni si si ku singa ho. 18Abrahamu a verete ati ti nga ti si koteki kuverelwa, e kholwa ti to a na va tate wa tixaka to tala, madingano ni dipswi di daku: “Liveleko lako li na talisa ku nga toneto.” 19Ene kha nga telwa ngu dikhodho likholoni kwakwe ngu kuwona mmidi ngako se a nga ti ni dizana da malembe, hambiko a nga wona mkatakwe Sara ti to a pindetwe ngu mbimo. 20Ngu kota ya txithembiso txa Txizimu, kha nga kanakana ngu txilo mu ka likholo, aniko a to tsaniswa kukholwani, na a txi dhumisa Txizimu, 21a txi kholwa tatinene ti to awu a nga m'thembisa a ni mtamo wa ku ti maha; 22ngu konaho a mahilwe wo lulama ngu kona kukholwa kuwa. 23Kha ta bhalelwa ene dwe ti to: “A wombilwe mlulami”, 24aniko ti bhaletwe ni kwathu hi kholwako ka wule a nga wusa ka vafi Jesu Mkoma wathu, 25ene wu a nga ningelwa ngu kuwonha kwathu, e wuswa ka vafi, kasiku hi txi mana kumahwa valulami.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\