VAROMA 8

1Sekonakuwa kha ku nga ngadi ho kuabaniswa ka vale va ku ka Krstu Jesu. 2Ngukusa mlayo wa Moya wa wutomi awu wu ku ka Kristu Jesu wu ni txhatxhile ka mlayo wa txiwonho ni lifo. 3Ngukusa ati mlayo wu nga ti tanda ngu kota ya dikhodho da mmidi, Txizimu txi ti mahile, ngu kurumela Mwanana wa txona, a di ni txiemo txa wuthu wa txiwonho, kasi kuta xula txiwonho, ni ku txi abanisa kona mmidini; 4kufela ku wululami wa mlayo wu txi tatiseka kwathu hi si tsimbiliko, ngu kunavela ka mmidi, aniko hi tsimbilako ngu ka Moya. 5Ngukusa ava va tsimbilako ngu kunavela ka mmidi va khatalela sa mmidi; aniko ava va tsimbilako ngu ka Moya, va khatalela sa Moya. 6Ngukusa kuxuva ka mmidi ngu lifo, kasi kuxuva ka Moya ngu wutomi ni kudikha; 7Ngukusa kuxuva ka mmidi mbulala ka Txizimu, nguko wona kha wu ti veki hahatshi ka mlayo wa Txizimu; txima kha wu na mbi si kota. 8Avale va fumwako ngu mmidi dwe, kha va na ku si kota kutsakisa Txizimu. 9Kambe anu kha mi fumwi ngu mmidi, aniko mi fumwa ngu Moya, ngako ngu ditshuri Moya wa Txizimu wu di zumbile mndani kwanu. Aniko awule a ku singa ni Moya wa Kristu kha lumbi ene. 10Kambe, ku nga tiya Kristu a di akile kwanu, hambi mmidi wu di fite ngu mhaka ya txiwonho, moya wona wa hanya, ngu mhaka ya kuwa mi nga mahwa valulami ngu Txizimu. 11Se, ngako Moya wa wule a nga wusa Jesu ka vakufa, wu di akile kwanu, txona Txizimu txi, txi nga wusa Jesu ngu ka vakufa, txi na hanyisa mmidi wanu wa kufa,ngu Moya wa txona, wu nga aka timbiluni kwanu. 12Ngu toneto, vanathu, akuwa hi ku singa ni mnandu ka mmidi, kha hi na fanelo ya kulondetela minavelo ya wona. 13Ngako mi txi londetela minavelo ya mmidi, mi na fa; kambe ngako mi txi daya mithumo ya mmidi, mi txi teka ya Moya, mi na hanya. 14Nguko votshe va va tsimbitiswako ngu Moya wa Txizimu, mbanana va Txizimu. 15Ngu toneto, anu kha ma amukela moya wa wukhumbi ti to mi txi telwa ngu kuthava; aniko mi amukete moya wa ku mi maha vanana va mafuyiwa va Txizimu, moya wu wu hi ningako kutsana hi m'dhana ku: “Abba! Tata!” 16Nguko ngu wona Moya wa Txizimu wupune wu hi fakazelako kumweko ni mimoya yathu, ti taku hi vanana va Txizimu. 17Senikoko, hi di vanana va Txizimu, ha fanelwa kambe ngu kudya thomba: hi vadyi va thomba ya Txizimu, hi vadyi va yona kumweko ni Kristu, nguko akuwa hi xanisekako kumweko nayo, ti komba ti to hakunene hi na dhumiswa kumweko nayo kambe. 18Ngu konaho, ni pimisa ngu kutsanisa ti to sixaniso sa mbimo yiya hi nga sa txilo, futsi kha si fananiswi ni wudhumo wu hi no kombiswa. 19Kha ditshuri, sotshe si si nga vangwa sa rinzela ni kunavela ti to Txizimu txi txi wonekisa vanana va txona ha kubasani. 20Nguko sotshe si vekilwe hahatshi ka sixaniso sa ditiko, i singa ngu kuranda ka sona, aniko ngu mhaka ya wule a nga si veka hahatshi; hambi keto, txi ho txithembo txa ti to: 21sona si na poniswa ka wukhumbi wa lifo, kasiku si si kota kuwulela mfumoni ka wudhumo wa vanana va Txizimu. 22Ngukusa ha ti ziva ngu kutsanisa ti to, kala ditshiku da nyamsi, sotshe sivangwa sa keta ni kukuma, nga kule ka wamsikati wu a lumwako. 23Hi nga sona sokha, aniko hambi ni nathu hi nga amukela mihando yo khata ya Moya, ha kuma timbiluni kwathu, na hi txi rinzela kumahwa vanana va mafuyiwa i ku kuterulwa ka mmidi wathu. 24Kha ditshuri hi hanyisilwe, nguko hi ningilwe kuverela. Aniko kuverela txi hi txi wonako hi nga ngadi kuverela, ngukusa atxile mthu a txi wonako, kasi a nga va a txi txi verela kambe ka tihi? 25Ngako hi txi verela atxi hi si txi woniko, hi txi verela ngu kutimisela. 26Ngu mhaka ya toneto, Moya wo Sawuleka niwona wa ta wu ta hi vhunetela amu ka mikaralo yathu, nguko kha hi ti zivi ati hi fanelako ku khongelisa tona mikombeloni kwathu; ngu wona wupune wu hi kombelelako, ngu tingumo to mbi balwa. 27Se awule i ku ene a zivako ta mbiluni ka mthu, wa yi ziva minavelo ya Moya, nguko wona wu kombelela vasawuleki ka tiya ti tsimbilako ngu nzila ya kuranda ka Txizimu. 28Athu ha ti ziva ti to Txizimu txa tshanganisa sotshe si txi maha wunene ka vale va txi dhundako, avale txona txi nga va dhana ngu kuranda ka txona. 29Nguko avale Txizimu txi nga va ziva ngu kale, ngu vona txi nga va sikela ngu kale ti to ve fana ni Mwanana wa txona, i ku ene matiwula ka vananda vakwe vo tala. 30Avale txi nga va sikela ngu kale, ngu vona va txi nga va dhana; se avale txi nga va dhana, ngu vonavo txi nga va maha valulami; se avale txi nga va maha valulami ngu vona txi nga va ninga wudhumo. 31Ti di nga toneto, hi na khathu txani kani? Ngako Txizimu txi di kumweko ni nathu, i mani a no hi wukela kani? 32Txona txi nga mbi felela Mwanana wa txona, kambe txi nga m'ningela ngu mhaka yathu hotshethu, ina kha txi na mbi hi ninga silo sotshe kumweko nayo kani? 33I mani a no mangalela avale va nga sawulwa ngu Txizimu? Txizimu ngu txona txi lamulako ti to vona mbalulami! 34Se i mani a no ta va abanisa kani? Kristu Jesu, a nga fa, awu kambe a nga wuka a txi ya zumba txineneni ka Txizimu, ene ngene a hi kombelelako. 35I mani a no si kota ku hi hambanisa ni lirando la Kristu kani? Kumbe ngu sikarato, kumbe kuxupheka, kumbe kuxaniswa, kumbe tinzala, kumbe wusakato, kumbe tiphango, kumbe matxhari kani? 36Nga ti ti nga bhalwa ta ku: “Ha dawa ngu mhaka yako dotshe ditshiku.Hi wonwa nga tinvuta to emiselwa kuya dawa.” 37Aniko ka sotshelele siya, ha xula ka kupindisa ngu mtamo wa wule a nga hi randa. 38Nguko na themba ti to hambi lifo, hambi wutomi, hambi tingelozi, hambi mifumo, hambi timbimo ta nyamsi, hambi timbimo ti ti tako, hambi wukoma, 39hambi mitamo ya txitimwi, hambi kudemba ka nzuma, hambi kuhokoma, hambi txivangwa txihi ni txihi, kha txi na mbi si kota ku hi hambanisa ni lirando la Txizimu, li nga kombekiswa ngu Kristu Jesu Mkoma wathu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\