VAROMA 9

1Ani ni womba ditshuri masoni ka Kristu, kha ni hembi, livhalo langu la ni fakazela, na li txi woningwa ngu Moya wo Sawuleka. 2Na pfa kuxaniseka ka hombe ni kupandiseka ko mbi guma mbiluni kwangu. 3Nguko ani ngu wutumbu wangu ni ndina tumela kuruketelwa ni kuhambaniswa ni Kristu, idiku eto ti ti vhuna va lixaka la ka kwathu, ava i ku vamwevo ni nani ngu kuvelekwa; 4i ku va ka Israyeli, ava va nga sawulwa ve mahwa vanana va Txizimu, va txi ningwa wudhumo, situmelelano, mlayo, wukhongeli, ni sithembiso; 5avava i ku lixaka la vakokwane vathu, avava hambi Kristu a nga velekelwa kwawe ngu ka wuthu, ene a ku txitimwi ka sotshe simaha, i ku Txizimu txi txi dhumiswako yotshe mbimo. Amen. 6Hi nga ti to dipswi da Txizimu di to txhipa. Ahim-him. Nguko hi nga votshe va va humako ngu ka Israyeli i ku Vaisrayeli va ditshuri; 7kambe hi nga votshe va va humako ngu ka Abrahamu i ku vanana vakwe, nguko ti bhatwe ti to: “Liveleko la Isaake ngu lona li no dhanwa ku liveleko lako.” 8Ati ti wombako ku hi nga vanana va mtumbuluko ava i ku vanana va Txizimu. Vanana va txithembiso txa Txizimu ngu vona i ku va txona va ditshuri. 9Nguko mapswi a txithembiso ngu awa: “Ni na wuya, seni koko Sara a na va a di ni mwanana wa txizambiana.” 10Atiya kha ta maheka kwakwe dwe, aniko nene Rabeka, a velekile vanana vambidi ngu ka wamwamna mmweyo, i ku Isaake, tate wathu. 11Se, na vanana vava va si nzi kuvelekwa, na kambe va si nzi kuziva ta tinene ni to biha, kufela kutsaniswa kusawula kuwa Txizimu txi nga ku maha ngu kuranda ka txona, 12i singa ngu mhaka ya mithumo, aniko ngu kuranda ka wule a dhanako, Rabeka a getwe ti ta ku: “Mkoma a na thumela mnanda.” 13Madingano ni ti ti nga bhalwa ta ku: “Ni randile Jakobe ni venga Esawu.” 14Se hi na khathu txani? Ina hi na khathu Txizimu kha txa lulama kani? Lambi! 15Txizimu txi wombile ka Mosi txi txi: “Ni na mahela wumbilu awu ni ti lavako ku m'mahela wumbilu, ni pfela wusiwana awu ni ti lavako ku m'pfela wusiwana.” 16Ngu toneto, kha ti yi ngu kuranda ka mthu mwendo ku ti karata kwakwe, aniko ti ta ngu ka Txizimu, atxi txi ku ni wumbilu. 17Ngu toneto, Mibhalo yi wombako ka Faro, yi txi: “Ni ku wusile kasiku ni komba mtamo wangu ngu kwako, ni kuva ditina dangu di txi pfaliswa ka dotshe ditiko.” 18Ngu toneto, Txizimu txi mahela wumbilu awule txi ti lavako ku m'mahela, txi bangisa mbilu ya wule txona txi ti lavako ku m'bangisa. 19Ti di ngeto, u na khawe kwangu: “Seni Txizimu txi solela txani? Nguko i mani a si kotako kulamba kuranda ka txona kani?” 20U mani awe mthu wa ku na kanetisana ni Txizimu kani? Ina txiya txo wumbwa txi nga wotisa ka muwumbi wa txona ku: “U to ni wumbisa tiya ngu ku txani kani?” 21Ina muwumbi kha nga ni mtamo wa kuwumba, ngu wona mraka wu wa wumwewo, txiya txo xonipheka ni tximwane txo mbi nyawula kani? 22Hi na khathu txani ngako Txizimu txi txi lava kukombisa kuhenya ka txona ni kuzivisa mtamo wa txona?! Txizimu txi vile ni kutimisela ngutu ka vale va nga ti fanela kuhenyelwa ngu txona, avale va nga ti lulamisetwe kufuviswa. 23Txizimu txi lavile kambe kukombisa kukula ka wudhumo wa txona ka vale txi nga va sawula ngu kale, ngu wumbilu wa txona, kasiku va na ya zumba kutsakani ka txona. 24Vathu vava ngu ngathu Txizimu txi nga hi dhana, athu hi humako i singa ngu ka lixaka la Vajudha tsena, aniko ni ka lixaka la vamatiko nivona. 25Ngu toneto Txizimu txi wombako amu ka dibhuku da Oseya, taku: “Ava i nga ti singa vathu vangu,ni na va dhana ku: ‘Vathu vangu’, ni ditiko diya di nga ti si randwi,ni na di dhana ku: ‘Txirandwa.’ 26Ni ka wukhalo wu ku nga ti wombilwe ku:‘Kha mi nga vathu vangu’,va na dhanwa ku: ‘Vanana va Txizimu txa kuhanya.’ ” 27Isaya nene wa huwelela ta Israyeli, a txi: “Hambiko mtengo wa vanana va Israyeli wu fanako ni mtxhefa wa linene,miboti yokha ngu yona yi no poniswa; 28Mkoma a na tatisa dipswi dakwe ha mafuni ngu kuhetiseka nikukuluveta.” 29Ngu toneto, Isaya a nga womba kambe, a txi khene: “Idiku Mkoma wa tiyimbi a sa hi siyela miboti ya vanana, nga hi di lovile kufana ni Sodhoma ni Gomora." 30Se hi na khathu txani kani? Hi khathu: Vamatiko va va nga ti si xoti kululama, va ku mani kululama ku i ku ka kukholwa. 31Kasi Vaisrayeli va va nga ti khutalela kutatisa mlayo wa Txizimu, va wu tandi. 32Ngu txani kani? Nguko kha va wu lava ngu kukholwa, aniko va to wu lava ngu mithumo. Va humbilwe ngu dirigwi da txikhuvekiso, 33nga ti ti nga bhalwa taku: “Ndiko na veka Siyoni dirigwi di di ku na va humba,txiwindi txi txi ku na va wisa;aniko awu a no kholwa ka dona dirigwi diya,kha na mbi wiswa tingana.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\