Psalm 120

1Sa akong kalisdanan mitu-aw ako kang Jehova, Ug iyang gitubag ako. 2Luwasa ang akong kalag, Oh Jehova, gikan sa mga ngabil nga bakakon, Ug gikan sa dila nga malimbongon 3Unsa ba ang igahatag kanimo, ug unsa ba ang dugang nga pagabuhaton kanimo, Ikaw dila nga malimbongon? 4Mga mahait nga udyong sa gamhanan, Nga adunay mga baga sa enebro. 5Alaut ako, nga milangyaw ako sa Mesech, Nga nagapuyo ako sa mga balong-balong sa Kedar! 6Dugay na nga nagpuyo ang akong kalag Uban kaniya nga nagadumot sa pakigdait. 7Ako uyon sa pakigdait: Apan kong ako mosulti, sila alang sa pakiggubat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\