Psalm 121

1Iyahat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran: Diin ba magagikan ang akong tabang? 2Ang akong tabang nagagikan kang Jehova, Nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. 3Dili niya itugot nga mahidalin-as ang imong mga tiil: Siya nga nagabantay kanimo dili mahatagpilaw. 4Ania karon, siya nga nagabantay sa Israel Dili mahatagpilaw ni mahikatulog. 5Si Jehova mao ang imong magbalantay: Si Jehova mao ang imong salimbong sa imong toong kamot. 6Ang kainit sa adlaw dili moluya kanimo sa adlaw, Ni ang bulan sa kagabhion. 7Si Jehova magabantay kanimo gikan sa tanan nga kadautan; Siya magabantay sa imong kalag. 8Si Jehova magabantay sa imong paggula ug sa imong pagsulod Sukad karon ngadto sa umalabut ug sa walay katapusan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\