Psalm 124

1Kong dili pa si Jehova maoy kakapig namo, Ipasulti sa Israel karon, 2Kong dili pa si Jehova maoy kadapig namo, Sa diha nga ming-alsa ang mga tawo batok kanamo; 3Nan sila minglamoy na unta kanamo nga mga buhi, Sa diha nga misilaub ang ilang kaligutgut batok kanamo: 4Nan minglunop na unta kanamo ang mga tubig, Ang baha mibanlas na unta ibabaw sa among kalag; 5Nan mingsalanap na unta sa ibabaw sa among kalag ang mga tubig nga palabilabihon. 6Dalayegon si Jehova, Nga wala magtugyan kanamo ingon nga tulokbonon ngadto sa ilang mga ngipon. 7Ang among kalag giluwas ingon sa langgam nga gikan sa lit-ag sa mga mangangayam: Ang lit-ag nabungkag, ug kami gipalingkawas. 8Ang among tabang anaa sa ngalan ni Jehova, Nga nagbuhat sa langit ug sa yuta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\