Psalm 130

1Gikan sa mga kahiladman, nagtuaw ako kanimo, Oh Jehova. 2Ginoo, patalinghugi ang akong tingog: Papatalinghugi sa imong mga igdulungog Ang tingog sa akong mga pagpangaliyupo. 3Kong ikaw, Jehova, magatimaan pa unta sa mga kasal-anan, Oh Ginoo, kinsa ba ang arang makabarug? 4Apan adunay pagpasaylo diha kanimo, Aron ikaw takus gayud nga kahadlokan. 5Nagahulat ako kang Jehova, ang akong kalag nagahulat, Ug sa iyang pulong milaum ako. 6Ang akong kalag nagahulat sa Ginoo Labaw niadtong mga magbalantay nga nanagpaabut sa kabuntagon; Oo, labaw kay sa mga tawong-magbalantay nga nagapaabut sa kabuntagon. 7Oh Israel, lumaum ka kang Jehova; Kay kang Jehova anaa ang mahigugmaong-kalolot, Ug kaniya anaa ang madagayaong pagtubos. 8Ug siya magatubos sa Israel Gikan sa tanan niyang mga kasal-anan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\