1 CORINTO 13

1Mahimo nga makasulti ako sa pinulongan sa mga tawo ug bisan sa mga anghel. Apan kon wala akoy gugma, sama ra ako sa saba nga agong ug sa piyangpiyang nga nagtagingting. 2Bisag may hiyas pa ako sa pagpadayag sa langitnong mensahe, makabaton sa tanang kahibalo ug makasabot sa tanang tinago; bisag may pagtuo ako nga makapabalhin sa mga bukid—apan kon wala akoy gugma, wala akoy kapuslanan. 3Bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga ania kanako ug ipasunog ang akong lawas apan kon wala akoy gugma, wala kini kapuslanan. 4Ang gugma mapailubon ug maluluy-on. Dili kini masinahon o tigpanghambog. 5Ang gugma dili mapahitas-on o bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustohan; ang gugma dili masuk-anon o madinumtanon. 6Ang gugma dili malipay sa daotan kondili sa kamatuoran. 7Ang gugma mopailub, motuo, molaom ug molahutay gayod. 8Ang mga pagpadayag sa langitnong mensahe lumalabay lamang. Ang mga hiyas sa pagsultig lahi nga pinulongan mawala ug ang kahibalo mahanaw. Apan ang gugma dili gayod matapos. 9Kay ang atong kaalam ug ang atong pagpadayag sa mga langitnong mensahe dili hingpit. 10Apan kon ang hingpit moabot na, kadtong dili hingpit mawala. 11Sa bata pa ako, ang akong sinultihan, pagbati ug panghunahuna binata; apan karon nga hamtong na ako, dili na ako magbinata. 12Ang atong nakita karon sama lamang sa hanap nga panagway diha sa salamin apan unya maklaro na gayod nato ang tanan. Ang nahibaloan ko karon tipik lamang apan mahingpit ra unya kini sama ka hingpit sa kahibalo sa Dios bahin kanako. 13Busa kining tulo magpabilin: pagtuo, paglaom ug gugma. Apan ang labing dako niini mao ang gugma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\