1 JUAN 1

1Nagsulat kami kaninyo mahitungod sa Pulong nga naghatag sa kinabuhi. Ang Pulong diha nang daan sa pagbuhat sa kalibotan. Nadungog namo kini, nakita ug nahikap gayod. 2Gipadayag na ang maong kinabuhi ug nakita namo kini. Busa nagmatuod kami niini ug gisangyaw namo kaninyo ang kinabuhing walay kataposan nga diha uban sa Amahan ug gipadayag kanato. 3Gisugilon usab namo kaninyo ang among nakita ug nadungog aron uban kanamo, mahiusa kamo sa Amahan ug sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo. 4Gisulat namo kini aron mahingpit gayod ang atong kalipay. 5Mao kini ang mensahe nga among nadungog gikan sa iyang Anak ug gisangyaw namo kaninyo nga ang Dios kahayag ug diha kaniya wala gayoy kangitngit. 6Kon moingon kita nga nahiusa na kita sa Dios apan nagpuyo diay gihapon diha sa kangitngit, namakak kita ug wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. 7Apan kon magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios anaa sa kahayag, magkahiusa kita ug ang dugo ni Jesus nga iyang Anak maghugas sa tanan natong kasal-anan. 8Kon moingon kita nga wala kitay sala, gilimbongan nato ang atong kaugalingon ug wala kanato ang kamatuoran. 9Apan kon isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad mopasaylo gayod sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. 10Kon moingon kita nga wala kita makasala, gipakabakakon nato ang Dios ug wala nato dawata ang iyang pulong.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\