2 CORINTO 9

1Dili na kinahanglan nga sulatan ko pa kamo mahitungod sa hinabang nga gipadala ngadto sa katawhan sa Dios sa Judea. 2Nasayod ako nga andam kamo sa pagtabang ug gipasigarbo ko kamo sa katawhan sa Macedonia. Giingnan ko sila nga ang mga kaigsoonan sa Acaya andam sa pagtabang sukad pa sa miaging tuig ug ang kasibot ninyo nakadasig sa kadaghanan nila. 3Karon gipadala ko kining mga kaigsoonan aron dili makawang ang among pagpasigarbo mahitungod kaninyo niining bahina kondili andam kamo sa pagtabang sa gikaingon ko na. 4Kay kon mokuyog kanako ang mga taga-Macedonia ug mahibaloan nila nga dili diay kamo andam, maulawan gayod kami pag-ayo tungod sa dako namong pagsalig kaninyo ug bisan kamo maulawan usab. 5Busa nahunahunaan ko nga gikinahanglang hangyoon ko kining kaigsoonan nga mouna pag-anha kaninyo aron andamon nilang daan ang gasa nga inyong gisaad. Unya inig-abot ko diha, andam na ang tanan. Magpaila kini nga kamo naghatag tungod sa gugma ug dili tungod kay napugos kamo. 6Timan-i nga ang nagpugas ug diyutay, mag-anig diyutay. Apan ang nagpugas ug daghan, mag-anig daghan. 7Busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto, ug dili magsubo o maghunahuna nga gipugos siya, kay ang Dios nahigugma sa malipayong naghatag. 8Ug ang Dios makahimo pagbubo sa tanang grasya nganha kaninyo aron kahatagan ug katagbawan ang tanan ninyong panginahanglan ug makahatag kamo nga madagayaon alang sa tanang maayong buhat. 9Sumala sa giingon sa kasulatan, "Siya mahinatagon kaayo sa mga kabos ug walay kataposan ang iyang kaluoy." 10Ug ang Dios, nga maoy naghatag ug binhi ngadto sa magpupugas ingon man sa pan aron kan-on, maghatag usab kaninyo sa binhi nga inyong gikinahanglan. Patubuon niya kini aron makaani kamo ug dako gikan sa inyong pagkamahinatagon. 11Himoon kamo niya nga madagayaon sa tanang butang aron magmahinatagon kamo sa tanang panahon ug daghan unya ang magpasalamat sa Dios sa inyong gasa nga ilang madawat pinaagi kanamo. 12Kay kining pag-alagad nga gihimo ninyo dili lamang magsangkap sa mga kinahanglan sa katawhan sa Dios kondili mosangpot usab sa madagayaong pagpasalamat ngadto sa Dios. 13Ug tungod sa kamatinud-anon sa inyong pag-alagad, daghan ang magpasidungog sa Dios gumikan sa inyong pagtuman sa Maayong Balita mahitungod kang Cristo ug sa inyong pagkamahinatagon kanila ug sa uban pa. 14Busa, uban sa dakong paghigugma, mag-ampo sila alang kaninyo tungod sa talagsaong grasya nga gipakita sa Dios kaninyo. 15Pasalamatan nato ang Dios niining bililhon kaayong gasa!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\