3 JUAN 1

1Gikan sa Pangulo— Alang sa minahal kong higala nga si Gayo. 2Minahal kong higala, nag-ampo ako nga anaa ka sa maayong kahimtang ug maayong panglawas ingon nga maayo ka sa espirituhanong kinabuhi. 3Gikalipay ko pag-ayo ang pag-abot sa pipila ka mga igsoon nga nagbalita kanako sa imong pagkinabuhi sumala sa kamatuoran sama sa imong naandan. 4Wala nay labaw nga makalipay kanako kay sa balita nga ang mga anak ko nagkinabuhi sumala sa kamatuoran. 5Minahal kong higala, nagmatinumanon ka sa imong pag-alagad sa mga kaigsoonan bisan pa kon sila dili nimo kaila. 6Nagbalita sila atubangan sa iglesia diri mahitungod sa imong gugma. Tabangi intawon sila sa paagi nga makapahimuot sa Dios aron makapadayon sa ilang panaw. 7Kay ang tuyo sa ilang pagpanaw mao man ang pag-alagad kang Cristo ug wala sila modawat ug hinabang gikan sa dili magtutuo. 8Busa kinahanglan nga tabangan ta sila aron makaambit kita sa ilang buhat alang sa kamatuoran. 9Nagsulat ako sa iglesia apan si Diotrefes nga gustong ilhon nga pangulo diha wala magtagad sa akong gisulti. 10Busa inig-anha ko diha, hisgotan ko ang iyang gibuhat nga pagbutangbutang kanako. Ug dili kay kana ra. Dili usab siya moabiabi kon may moabot nga mga kaigsoonan. Gani, pugngan pa gayod niya kadtong buot moabiabi kanila ug hinginlan niya sila gikan sa iglesia. 11Minahal kong higala, ayaw sunda ang daotan kondili ang maayo. Ang nagbuhat sa maayo iya sa Dios ug ang nagbuhat sa daotan wala makakita sa Dios. 12Si Demetrio gidayeg sa tanan. Bisan gani ang kamatuoran saksi niini. Ug ako usab modason niini ug nahibalo ka nga matuod ang akong gisulti. 13Daghan pa unta akog isulti kanimo apan dili ko kini ipaagi sa sulat. 14Makigkita ako kanimo sa dili madugay aron magkasultihanay kita. 15Ang kalinaw mag-uban kanimo. Nangomusta kanimo ang tanan mong mga higala. Ipangomusta usab ako sa tanan tang mga higala diha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\