1 CORINTIOS 6

1Sehe titɨm olak. Uje olak yeẽk dihokos deshɨbich yehe wɨchɨ Porrosht aap ¿ɨnaapo heke ye apooklope uje etĩ̵rlo jwe ɨkɨch uje ye Porrosht aappe? Tyenɨj apurlo erze Porrosht aabo par uje onɨshii. 2¿Olak je ye erahalope uje deeych yet nehe hn erze Porrosht aabo tyenɨj omasaha par õr jwe par oteychɨm erze ĩ̵rmo oso uje oshiyokõr kuche mɨhnũwo? Olak tyenɨj enshiilo erze kuche uje ich kwestpa nehe. ¿Ɨnaapo heke ye olak pwele enshiilope ese uje ye kwestpe? 3¿Olak je ye erahalope uje deeych yet nehe hn eyok jwe par yeychɨmlo erze anjele uje oshiyokõr mɨhnũwo? Heke tyenɨj enshiilo erze kuche uje tĩ̵r eyok uje eyok de nãhu ĩ̵rmo. Wɨr ye kwestpe par enshiilo. 4Kɨmɨjɨ olak yeniyo odihokosye ¿ɨnaapo heke etĩ̵rlo jwe ɨkɨch uje ye Porrosht aappe? 5Shɨ titɨm olak tuu ɨtsorz par uje tuu apooklo. ¿Je ye olak yeẽk chɨhɨ olak ehetpe uje ich eykdeyo par nɨshii erze kuche uje olak leshɨbo oshiyokosye? 6Porrosht aap hnoy duhut Porrosht aap seya jwe ɨkɨch uje ye dɨraha Porroshtpe. 7Uje Porrosht aabo oshiyokosye ich oshuu ɨmeheeych uje ye oniyokõrpe uje Porrosht Ɨchɨbich tata. Uje yeẽk niyokõr mɨhnɨkĩ̵hɨ owa ich ma om uje shɨ owa ewenta. Kɨmɨjɨ yeẽk torha olak kuchẽrk ich ma om shɨ moymlo, 8per ahakõrlo mɨhnuwõho yewo hn ohɨrlo yewo õr kushjãro uje wɨr Porrosht aabo toy. 9¿Je ye erahalo erze oso uje ich õr ɨluu mɨhnũ wɨr nĩhyok õr owich Porrosht ahɨr? Ye ehnyẽrlo olak. Erze uje ye onõyhi pishye ahɨrpe nĩhyok õr owich Porrosht ahɨr, hnii par erze uje oteeychãha kojano po ochii ɨr porroshtɨhɨ, hnii par erze uje otorãhaye, hnii erze hnakɨrbo uje oshiyokõr mɨhnuwõhoye hn õhiye ahɨr. Wɨr ye õr owich chɨhɨ Porrosht ahɨrpe, 10hnii erze uje õr echɨko, hnii erze uje otsahmũr ochukutɨrãha ɨre kuche, hnii erze uje otsahmũr oshuu yɨkɨch sẽhi ɨre, hn erze oso uje otĩ̵r oso yewo hn otatɨm õr par uje oshuu otsɨtak yewo, hnii erze uje oshuu oso par uje sehe otorha õr kushjãro. Wɨr ye õr owich chɨhɨ Porrosht ahɨrpe. 11Olak yewo antni ahakõrlo uhulo ɨtsorz per Jesús chiyuhu erze kuche mɨhnuwõho olak ahoni shɨ ɨtso uje churhũ olak aho, hn amsahalo par Porrosht aabo pork eyok Ɨrhĩch Jesucristo ɨshɨ eyok hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨrkite. Heke Porrosht Ɨchɨbich de olak aho hn nɨshii olak aho. 12Sehe titɨm olak. Yok pwele nos tiyokõr uje shɨ yok tahmũr hn ye tɨkiyuwe leype per ye tahmũrpe pork ye nos wɨr kuche takashɨm yokpe par uje shuu tiyokõr uje ich om. Yok pwele nos tiyokõr uje shɨ yok tahmũr per ye tahmũrpe uje tiyokõr hn tuu erze kuche yakaha yok. 13Oposo de par uje yahulo hn tĩ̵r eyok ɨjɨta hn eyok ɨjɨta de shɨ par erze oposo, per deeych yet nehe hn Porrosht tyenɨj sɨhna erze kuche osiyer, eyok ɨjɨta hn erze oposo. Eyok ɨkiyo de per ye par uje yiyokõrlo erze kuche mɨhnũwo uje tɨmcher hn hnakɨrbo oshiyokorĩ̵hɨye uje ye onõyhi pishye ahɨrpe. Eyok ɨkiyo shɨ par yiyokõrlo eyok Ɨrhĩch ɨr ɨbiyo hn eyok Ɨrhĩch wɨchɨ uje tɨbey eyok ɨkiyo. 14Porrosht shuu eyok Ɨrhĩch ɨkpokite heke tyenɨj shuu eyoklo ɨkpo nehe chĩ̵ra lakɨrbo. 15¿Je ye erahalo uje Porrosht ɨr aabo wɨr Cristo ɨr ɨkiyo? Ye ompe uje tɨtĩ̵r tɨmcharrza waa je yɨtoro shɨ ɨtso uje tiyuhu Cristo ɨkiyo pɨkaabɨt par uje tuu chishew asa tɨmcharrza pork nos wɨr Porrosht aabo wɨr Cristo ɨkiyo. 16¿Je ye erahalo uje hnakɨrbich uje chishew asa tɨmcharrza waa je yɨtoro ich tokole shɨ õr sohmɨra? Porrosht ahwoso tata shuu ɨtsorz ɨm: —Erze uje õr osiyer otokole shɨ õr nohmɨra.— 17Per uje yeẽk ɨshɨmɨhɨ ɨre eyok Ɨrhĩch ich ɨr ɨchɨbich ĩya eyok Ɨrhĩch hn õr ɨre wɨr shɨ õr sohmɨra. 18Heke titɨm olak. Ahamlo par uje ye ahakõrlo erze kuche mɨhnũwo uje oso oshiyokõr uje ye onõyhi pishye ahɨrpe. Nos wɨr kuche mɨhnũwo uje yeẽk shiyokõr kɨmɨjɨ tohɨr o kɨmɨjɨ kuche yetpo ich shiyokõr mɨhnɨkĩ̵hɨ yet, per uje yeẽk shiyokõr erze uje ich mɨhnũwo uje hnakɨrbo hn tɨmcher oshiyokorĩ̵hɨye ich wɨchɨ shiyokõr mɨhnɨkĩ̵hɨ ɨre. 19¿Je ye erahalo uje olak ɨkiyo wɨr Porrosht Ɨchɨbich ɨr ihyuch? Porrosht ɨshɨm olak Dechɨbich par uje shuu debuhu olak aho. Olak yɨnsɨrc wɨchɨ Porrosht uje tɨbey olak 20pork Jesús tooho krus eeych par tiya olak uje ɨshɨ olak hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨrkite, heke tyenɨj ahakõrlo uje Porrosht sahmũr par uje uhulo ɨre dich.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\