1 CORINTIOS 9

1Sehe titɨm olak. Nĩhyok uje yeẽk pwele sontew yok par uje ye tiyokõr uje tɨkɨraha uje ich om. Yok apóstol. Tukumo eyok Ɨrhĩch Jesusni. Pɨbiyo shɨ uje tuu amsahaloni par Porrosht aabo. 2Kɨmɨjɨ yewo ye odɨrehepe uje yok apóstol mahn olak erahalo uje yok apóstol pork tuu amsahaloni par olak Porrosht aabo. 3Ahnũwo uje titɨm erze oso uje otsotiis uje yok apóstol. 4Õryok ye õryok kɨnãhope hn erze apóstole yewo ye õr kɨnãhope. Õryok ɨtsye. Heke õryok pwele oyapur Porrosht aabo par uje oshɨm õryok uje par oyahu hn par uje oyoho. 5Kɨmɨjɨ õryok ɨrẽhte chɨhɨ uje Porrosht eebe ich õryok pwele oyukwii õr ɨtso erze apóstole yewo uje ohnoy nerẽhte hn ɨtso uje erze eyok Ɨrhĩch Jesús ɨr leshɨbo ohnoy nerẽhte hn ɨtso uje Pedro hnoy toy. 6Bernabé hn yok ye õryok kɨnãhope hn erze apóstole yewo ye õr kɨnãhope. ¿Ɨnaapo tyenɨj oyishew obiyo par uje oyiya õryok poso? 7¿Yeẽkpo uje masaha par ohyerptos hn tyenɨj tiya kuche uje nesita? Nĩhyok. ¿Yeẽkpo uje chukwẽr uva hn ye dohope? Nĩhyok. ¿Yeẽkpo uje tɨbey erze obejɨ hn ye doho ishope uje chiyuhu? Nĩhyok. 8¿Je shɨ titɨm olak uje tãra yok peyuwo? Ye titɨm olakpe tuu ɨtsorz. Porrosht ahwoso tata shuu ɨtsorz 9pork Porrosht ahwoso uje Moisés chichewkite tata shuu ɨtsorz ɨm: —Uje weyt tarãha trigo hnɨmich par shuu yuhur tokole ich ye aharu ahwo par uje pwele taak.— Porrosht ye duhu deyuwo tɨsɨrĩ̵hɨ ese weytpe. 10Shɨ shuu deyuwo tɨsɨrĩ̵hɨ eyok. Shuu ochichew erze lahwoskite par uje yɨraha uje erze uje ochishew obiyo tyenɨj oshɨ õr uje otserz. Ese uje chukwẽr jõro tyenɨj somtɨs hnɨmich wap hnii chukwẽr hn iyem erze jõro ee uje ɨr yɨnsɨrc tyenɨj ɨshɨm ɨre pɨkaabɨt. Ich shɨ ɨtso ese yet uje chekushu erze jõro ee. Wɨchɨ tyenɨj iyem par uje ɨshɨm ɨre pɨkaabɨt toy. 11Heke uje oyitɨm olak Porrosht ahwoso ich shɨ ɨtso uje oyukwerĩ̵hɨ olak aho. Ich ye mɨhnĩ̵kpe uje asɨmɨhɨlo õryok olak kuche uje õryok nesita. 12Yewo ochɨraha uje ich om uje otsapur olak par uje akashɨmlo õr per ich ma om uje õryok uje oyakashɨm olak oyapur olak per ye oyapur olakpe. Shɨ õryok ewenta uje kuche nihyokĩ̵hɨ õryok ahɨr par uje ye Cristo ɨr ɨbiyo sehepe uje oyitɨm õr uje Cristo ɨshɨ õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨrkite. 13Erahalo erze uje ochishew obiyoho templo patikɨt ehet õr poso tãra erze uje oshɨmɨhɨ Porrosht, hn erze uje otɨbey ese altar uje otserũhu loshɨpo par oteeychãha Porrosht erze loshɨpo ẽro pɨkaabo wɨr par õr ɨre. 14Ele ahle ich ɨtso uje antni pork eyok Ɨrhĩch tata erze uje otsanɨmɨrãha ɨr ahwoso otatɨm oso uje ɨre ɨshɨ õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨrkite hn erze uje õr nesita tãra erze uje oshɨmɨhɨ Porrosht. 15Yok pwele tapur olak tuu ɨtsorz per yelɨj tapur olak. Ahnũwo uje tichew tɨbɨte ana hutɨta ye par uje tapur olak kuchepe par uje tuu asɨmlo yok. Ich ma om uje tɨkɨtɨ je uje tapur olak poso uje tanɨmɨrãha Porrosht ahwoso pork kɨmɨjɨ tapur olak tuu ɨtsorz ich ye yok pwele titɨm oso uje nĩhyok pɨbahat uje tanɨmɨrãha Porrosht ahwoso. 16Uje titɨm oso uje Jesús ɨshɨ õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr ich ye ompe uje yok narim yok. Porrosht wɨchɨ uje tatɨm yok par tiyokõr erze ɨr ɨbiyo. Kɨmɨjɨ ye tiyokõr ich mɨhnĩ̵kpa par yok, 17per kɨmɨjɨ tahmũr tiyokõr uje Porrosht tatɨm yok ich yok premit de. Kɨmɨjɨ ye tahmũr tiyokõr uje ɨre tatɨm yok hn shɨ tiyokõr ich nĩhyok ye yok premitɨkɨsh. 18¿Latɨkpo uje yok premyo? Yok premyo wɨchɨ uje tanɨmɨrãha titɨm oso uje Jesús ɨshɨ õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨrkite hn nĩhyok ye ɨr bahatɨkɨsh. Ye tapur olakpe par uje tuu eshɨlo yok uje titɨm olak tuu ɨtsorz. 19Ye yok õr yɨlakpe per tɨbɨte tuu yok ɨtso uje oso õr yɨlak par uje tuu omasaha par Porrosht aabo ich ma okɨhniya. 20Uje yok de israel oso õr ahɨr ich tiyokõr tuu yok ɨtso uje oshiyokõr par uje tuu omasaha par Porrosht aabo. Hn erze yewo uje oshiyokõr asa ley waa je Moisés chichewkite ich tiyokõr tuu yok ɨtso õr. Ich ye par yokpe asa ley per shɨ tiyokõr teẽt õr par uje tuu omasaha ich okɨhniya par Porrosht aabo. 21Hn erze uje ye õr israel osope uje ye asa ley chɨhɨ õr ahɨrpe ich tiyokõr tuu yok ɨtso õr par uje tuu omasaha par Porrosht aabo. Shish tiyokõr erze ley uje tãra Porrosht uje Cristo chɨbɨte. 22Uje yok de wɨr õr ahɨr erze uje ich õr kaso yahpaa odɨraha latɨk ich shɨ tɨkɨnta õr tiyokõr tuu yok ɨtso õr par uje takashɨm õr par uje tuu omasaha par Porrosht aabo. Heke teẽt oso õr ɨluu uje kɨnẽhe kɨnẽhe par uje tuu sohmɨramo omasaha par Porrosht aabo. 23Tanɨmɨrãha Porrosht ahwoso par uje tuu ochɨraha uje Jesús ɨshɨ õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨrkite hn uje omasaha par Porrosht aabo ich õr ayla heke ich shuu yok ayla toy. 24Olak erahalo, erze uje sehe ochoshɨ ich nos ooshɨ per shɨ sohmɨra uje serz. Wɨchɨ uje oshɨm premyo. Olak shɨ olak ɨtso erze uje ooshɨ. Kɨmɨjɨ ahakõrlo Porrosht ɨbiyo uhulo tokole om ich erzlo erze premyo. 25Nos wɨr uje sehe ochoshɨ tyenɨj otɨbey ɨre par uje õr pwele otserz. Hn ese uje serz ich oshiyokõr wolt ochĩ̵ra ɨraho ĩhyo par uje ochɨmchaha huta, per wɨr shɨ sɨhna ɨre shɨchish. Eyok premyo uje Porrosht ɨshɨm eyok wɨr uje yelɨj nɨhna ɨre. 26Yok tɨbɨte uje shɨ tiyokõr pɨbiyo, ye tuu yok ɨlo yeẽk uje shɨ uushɨ dal lekɨtiyo, hnii ye yok ɨlope erze uje shɨ oshuu del ɨchɨbiyo. 27Tɨkɨbey pishɨ yok par uje ye tiyokõr uje mĩ̵hnɨk, pork uje yuwɨr uje tanɨmɨrãha Porrosht ahwoso titɨm oso ich yok premit de pork ye tiyokõrpe uje ich mĩ̵hnɨk.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\