1 TIMOTEO 3

1Ahnũwo uje sehe titɨm owa ich ũru. Uje yeẽk sehe masaha par Porrosht aabo õr bahluwa, wɨchɨ sehe dishew erze obiyo uje ich ɨhĩ̵rtso. 2Heke hnakɨrbich uje masaha par Porrosht aabo õr bahluwa tyenɨj ɨr ɨluuta om par uje nĩhyok yet pwele tata uje wɨchɨ shiyokõr uje mĩ̵hnɨk. Wɨchɨ shɨ shuu nerãhta nohmɨra, hn shish kemɨhɨ kuche. Shuu deyuwo tɨsɨr wap par uje ɨr ɨbiyo tokole om. Ich nos ochɨraha uje wɨchɨ ɨluuta om heke otola ɨre. Shish tyenɨj sahmũr oso uje otekɨrɨhɨ ɨre, hn tyenɨj chɨraha uje sanɨmɨrãha Porrosht ahwoso. 3Ye duhu yɨkɨch nẽhi ɨre, hn ye disdelo per shish tyenɨj duhu dehet kɨɨs. Yelɨj dihokos oso hn ye pota hnote. 4Shish tɨbey deyso uje ode ihyuch par uje ye oniyokõr uje mĩ̵hnɨk, hn tɨbey daabo par uje ye oniyokõr uje mɨhnũwo, hn ɨr aabo otola ɨre hn oshiyokõr uje tatɨm õr. 5Kɨmɨjɨ yeẽk chɨhɨ uje ye dɨraha tɨbey nerãhta hn daabo hn deyso uje odebuhu ihyuch, ¿ich duhu ɨnaapo par uje tɨbey Porrosht aabo? 6Uje yeẽk hnii masaha par Porrosht aap ich ye ompe uje ochɨbɨte ɨre par õr bahluwa. Uje ochɨbɨte shɨchish kɨmɨjɨ ich narim ɨre hn shiyokõr erze uje ich mɨhnũwo shuu ɨtso uje dyablo shiyokõrkite. 7Ese uje Porrosht aabo õr bahluwa tyenɨj ɨr ɨluuta om heke erze uje ye õr Porrosht aabope otola ɨre. Kɨmɨjɨ ye ɨr ɨluuta om ich shiyokõr uje mĩ̵hnɨk hn nos ochɨraha hn ochinehnɨm erze Porrosht aabo pork dyablo sehnyẽr ɨre. 8Porrosht aabo õr bahluwo yewo uje õr iiyo otsɨɨ diácono wɨr hnakɨrbo uje õr ɨluu om toy, heke oso otola õr. Yelɨj otsehi lahwoso, hn ye oduhu yɨkɨch nẽhi ɨre. Ye ompe uje opota hnote. 9Ye nos oso odɨraha Porrosht ahwospe per wɨr ochɨraha hn ye olotiispe. Uje oshiyokõr uje mɨhnũwo ich ochuuna heke onɨshii shɨchish. 10Wap tyenɨj oteychɨm erze uje sehe omasaha par diácono kɨmɨjɨ õr ɨluu om o kɨmɨjɨ ye õr ɨluu ompe. Kɨmɨjɨ õr ɨluu om ich om par uje omasaha par diácono. 11Wɨr õr ɨtspo erze tɨmcher. Tyenɨj õr ɨluu om par uje oso otola õr. Ye ompe uje otata lare, hn ye ompe uje oshuu yɨkɨch sẽhi ɨre. Tyenɨj ye otsehi lahwoso. 12Ese hnakɨrbich uje sehe masaha par diácono shɨ tyenɨj shuu nerãhta nohmɨra, hn tɨbey daabo par uje shish oshiyokõr uje om. Hn tɨbey toy erze uje odebuhu ɨr ihyuch 13pork erze diácono uje oshiyokõr debiyo hn tokole om ich nos otola õr. Ye otola osope par uje otatɨm õr Jesucristo ɨr ahwoso. 14Sehe tɨtĩ̵r owa shɨchish par uje tekɨrɨhɨ owa. Tichew ana hutɨta wap par owa. 15Kɨmɨjɨ ye yok pwele tɨtĩ̵r owa shɨchish ich eraha uje uhu erze Porrosht aabo oshiyokõr pork wɨr Porrosht ɨr ihyuch. Porrosht wɨchɨ ɨka hn ɨr ihyuch ye pwertpe. Wɨr ɨr aabo wɨchɨ ɨr ihyuch. Porrosht aabo tyenɨj oshuu Porrosht ahwoso ɨmeheeych uje otsanɨmɨrãha otatɨm oso. Porrosht ahwoso ich ũru hn wɨr tyenɨj otɨbey. 16Ich ɨmeheeych par eyok erze uje Porrosht shiyokõr par eyok per ye ɨmeheeychpe par erze yewo. Ich ɨhĩ̵rtpa uje shiyokõrkite par shuu yomsaha par eyok ɨr aabo. Shuu Cristo taachĩ̵hɨ ele ɨrmõkite hn shuu ɨre shũrha. Porrosht Ɨchɨbich shuu ɨmeheeych uje wɨchɨ uu Cristo, hn Porrosht ɨr anjele oteychɨm ɨre. Porrosht aabo otsanɨmɨrãha ɨrmõho lekɨtiyo uje wɨchɨ uu Cristo. Oso lekɨtiyo ye olotiispe, hn Porrosht hnoy ɨre seya poõrc.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\