2 CORINTIOS 12

1Ye jukur par yok uje titɨm olak erze kuche uje tĩ̵r yokni hn yok narim yok tuu ɨtsorz. Heke titɨm olak erze uje eyok Ɨrhĩch chowa yok hn erze uje tatɨm yok. 2Tɨkɨraha hnakɨrbich uje ye lotiis Cristope. Porrosht hnoy ɨre seya poõrc uje ɨre de par chowa kuchẽrk hn shuu cheeshpo. Ich terɨhɨ katorse ãyo hnii titɨm olak. Ye tɨkɨraha kɨmɨjɨ doy ɨr yũhurrza o kɨmɨjɨ shɨ doy ɨr ɨchɨbich. Porrosht wɨchɨ uje chɨraha. 3Tɨkɨraha uje Porrosht hnoy ese hnakɨrbich seya paraíso. Kɨmɨjɨ doy ɨr yũhurrza o kɨmɨjɨ doy ɨr ɨchɨbich, yok ye tɨkɨraha. Porrosht wɨchɨ uje chɨraha. 4Ese hnakɨrbich chunt ahwoso uje Porrosht ye nahmũr uje tatpe, hnii uje tatɨm yewo. 5Shɨ yok narim ese hnakɨrbich per ye yok narim yokpe. Shɨ yok narim yok uje titɨm olak erze uje shuu ɨmeheeych uje ye pukũrbɨrsh. 6Kɨmɨjɨ sehe yok narim yok ich ye tuu yok ɨlo totihlope pork shish tiita uje ich ũru. Per ye tahmũrpe uje yok narim yok par uje ye latɨk tata uje yok dichpa. Shɨ uje oteychɨm yok hn ochunt yok ich ochɨraha kɨmɨjɨ yok dich o kɨmɨjɨ ye yok dichpe. 7Porrosht shuu tɨkɨraha kuche ich kɨhniya per ye nahmũr uje tuu peyuwo tɨsĩ̵r uje yok ma dich je erze yewo. Heke ɨshɨm yok ese uje shɨ ɨtso wontɨ par uje chichew yok. Ese uje ɨtso wontɨ wɨchɨ Satanás ɨbɨk uje shuu tĩ̵r yok par shiyokos yok. Heke ye tuu peyuwo tɨsĩ̵rpe uje yok ma dich je erze yewo. 8Ich tre bese uje yok orar tapur eyok Ɨrhĩch par uje chiyuhu yokɨhɨ ese uje ich dospa 9per Porrosht tatɨm yok ɨm: —Tokosɨr owa par uje owa ewenta pork wɨchɨ uje ɨtso wontɨ de owa par shuu ɨmeheeych uje pukurbo de.— Heke yok ayla hn yok narim yok pork ese uje ɨtso wontɨ de yok par uje ye duhu pukũrbɨrsh per shuu ɨmeheeych uje Cristo ɨr ukurbo de hn shish takashɨm yok. 10Erze kuche mɨhnũwo uje ɨmehe yok shuu Cristo ich dich heke shish pehet kɨɨs uje ye pukũrbɨrsh. Kɨmɨjɨ oso otata uje ye yok jukur per shish pehet kɨɨs. Kɨmɨjɨ kuche nihyokĩ̵hɨ pahɨr ich shish pehet kɨɨs. Kɨmɨjɨ oniyokõr mɨhnɨkĩ̵hɨ yok ich shish pehet kɨɨs, hn kɨmɨjɨ kuche tĩ̵r yok par uje sehe duhu yok dosdarak ich shish pehet kɨɨs. Uje ye yok pwele tiyokõr kuche ich Cristo ɨshɨm yok pukurbo par uje tiyokõr. 11Titɨm olak. Tuu yok ɨtso totihlo pork olak uhulo yok narim yok. Olak tyenɨj olak narim yok, ye yokpe. Ich ye yok dichpe hn erze uje otsehnyẽr olak ochii ɨr apostolehe ye õr ma deyope je yok. 12Uje yok de olak ahɨrni ich tɨkɨnta olak uje tiyokõr erze kuche uje ye latɨk pwele niyokõr uje shuu as olak ɨbe. Erze uje tiyokõr chɨbɨte orhõta uje ich ũru uje yok Porrosht ɨr apóstol. 13¿Latɨkpo erze uje tiyokõrni par erze Porrosht aabo uje otakasho lawichɨhɨ lekɨtiyo hn ye tiyokõr petɨkni par olak? Ese uje ye tiyokorĩ̵hɨ olak wɨchɨ uje ye tɨrok olakpe par uje tuu akashɨmlo yok. Kɨmɨjɨ mĩ̵hnɨk uje ye tapur olak par uje akashɨmlo yok ich sehe tuu olak perdonar yok. 14Do bese uje tekɨrɨhɨ olakni hn ele ahle ich tinshii yok par uje takaha tekɨrɨhɨ olakpo per ye tapur olak kushjãrope. Shɨ tukwi olak par uje tuu ahakõrlo uje Porrosht sahmũr. Olak erahalo uje pɨkɨhnino ye õr pwele odishew obiyope par uje otiya uje õr deych hn õr data õr nesita. Shɨ õr deych hn õr data ochishew obiyo par uje otiya uje õr aabo nesita. 15Shɨ yok ɨtso olak deych heke tahmũr tokosɨmɨhɨ yok olak par uje takashɨm olak hn tɨnaha yok par uje takashɨm olak par uje ma ahakõrlo uje Porrosht sahmũr. Uje shish ma tahmũr olak, ¿je om uje etaklo yok nehech yẽrɨj ahmũrlo yok? 16Ode uje otata uje shish tehnyẽr oso per ye tapur olak kushjãro petɨkni par tuu asɨmlo yok. ¿Je tiyokõr tuu ɨlorz par uje tehnyẽr olak? 17¿Je tuu erze hnakɨrbo odo otĩ̵r olak par uje otsehnyẽr olak? Ye tiyokõr tuu ɨlorzpe. 18Tuu Tito hno tekɨrɨhɨ olak hn tuu eyok leshɨbich ĩya ɨre toy. ¿Je Tito nehnyẽr olak? Ye nehnyẽr olakpe pork Tito hn yok õryok eyuwo ɨtsye. Wɨchɨ shiyokõr ɨtso yok. 19¿Je shish uhu olak eyuwo tɨsɨrĩ̵hɨ õryok uje oyehnyẽr olak hn sehe oyata? Ye oyiyokõr oyuhu ɨlorzpe. Õryok Cristo ɨr ɨbiyo heke nos oyitɨmɨhɨ olak Porrosht ɨle ɨkɨch erze kuche uje oyiyokõr. Pɨshɨbo watsaklo, oyahmũr olak heke oyitɨm olak par uje ma ahakõrlo uje Porrosht sahmũr. 20Titɨm olak tuu ɨtsorz pork tɨkɨtɨloho uje ye ahakõrlo uje tahmũr heke uje tekɨrɨhɨ olak nehe kɨmɨjɨ tish olak uje ye ahakõrlo uje Porrosht sahmũr ich tyenɨj tatsɨrãha pahwoso uje titɨm olak hn ye ahmũrlo uje ɨtsorz. Tuu peyuwo tɨsĩ̵r kɨmɨjɨ ahakosloye, o kɨmɨjɨ abɨtɨloye kuche, o kɨmɨjɨ etakloye, o kɨmɨjɨ ekutɨrãha olak kuche, o kɨmɨjɨ eyehnɨmloye, o kɨmɨjɨ athɨlo lare, o kɨmɨjɨ olak narim olak, o kɨmɨjɨ ye akɨshlo olak eyuwope. 21Tɨkɨtɨloho uje tekɨrɨhɨ olak nehe hn Porrosht shuu tɨkɨpookɨhɨ olak ɨkɨch uje olak kɨhniya uje ahakõrlo erze kuche mɨhnũwo hn ye moymlope. Heke uhulo tɨkiyerh kɨmɨjɨ ode olak ehet uje oshiyokõr erze kuche mɨhnũwo uje ye onõyhi pɨshye ahɨrpe hn shɨ omuhuye ahɨr, o kɨmɨjɨ hnakɨrbo ode uje oshiyokõr mɨhnuwõhoye par uje omuhuye ahɨr, o kɨmɨjɨ tɨmcher ode uje õhiyer ahɨrpo, o kɨmɨjɨ hnakɨrbo ode uje otsahat loshɨpo o kɨmɨjɨ tɨmcher õr ɨtspo, o kɨmɨjɨ pɨkɨhnino hn pɨkɨhnine oshiyokõr erze kuche mɨhnũwo oshuu ɨre ɨtso õr toy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\