2 CORINTIOS 6

1Õryok Porrosht ɨr ɨbiyo. Wɨchɨ takashɨm õryok, heke oyitɨm olak par uje ye uhulo olak ɨbiyo uje Porrosht ɨshɨm olak tokole uje ye jukur. 2Pork Porrosht tatɨm õrni ɨm: —Uje terɨhɨ uu deeych uje ich om hn takĩ̵r owa. Uje terɨhɨ ese deeych par uje amsaha par uje owa yok pijo ich takashɨm owa.— Ẽrlo õryok. Ele ahle ich terɨhɨ ese deeych uje ich om uje Porrosht tata. Ele ahle ich terɨhɨ ese deeych par uje yeẽk masaha par Porrosht aap. 3Ye oyiyokõr latɨk par uje oyontew yeẽk uje sehe masaha par Porrosht aap par uje nĩhyok uje yeẽk chiinehnɨm õryok ɨbiyo. 4Shish oyuhu ɨmeheeych uje õryok Porrosht ɨr ɨbiyo. Ich ɨmeheeych pork shish oyɨnta oso, hn õryok ewenta kuche mɨhnũwo uje tĩ̵r õryok, hn õryok ewenta uje kuche nihyokĩ̵hɨ õryok ahɨr, hn oshiyokõr mɨhnuwõho õryok. 5Otsepyẽr õryok ochĩ̵ra õryok shɨkote o kɨmɨjɨ phich, hn ochɨmchaha õryok karsel ehet, hn erze uje otsɨtak õryok oshuu dɨt oso otakɨsho lawich par sehe odishew õryok, hn õryok ɨbiyo ich dospa. Dɨhlak ich ye õryok pwele uje oyumope, hn õryok iyuwo sẽhi õryok. 6Ɨmeheeych uje õryok Porrosht ɨbiyo pork shish oyiyokõr uje ich om, hn oyɨraha Porrosht ɨr ɨluu, hn õryok ewenta erze kuche mɨhnũwo uje oso oshiyokorĩ̵hɨ õryok. Shish oyakashɨm yewo, hn Porrosht Ɨchɨbich de õryok aho, hn shish oyahmũr pɨsh yewo. 7Shish oyiita uje ich ũru, hn Porrosht takashɨm õryok chĩ̵ra lakɨrbo. Shish oyiyokõr uje ich om heke shɨ ɨtso uje kuche de õryok hme waãchta hn waachjãrrza par uje oyatsɨkɨr õryok ɨmãho. 8Ode uje onarim õryok, hn ode uje ye oduhu õryok jukur, hn ode uje ochiyuhu lahwoso mɨhnuwõho õryok, hn ode uje ochiyuhu lahwoso omoho õryok. Ode uje otata uje õryok shɨ oyehnyẽr oso per shish oyiita uje ich ũru. 9Erze oso uje ode nãhu ĩ̵rmo ye odɨraha õryok ɨluupe per Porrosht chɨraha. Shish sehe oduhu õryok oduhu oyɨtɨ per shish õryok ɨka. Oshiyokõr kuchehe õryok uje ich dospa per ye oyɨtpe. 10Sehe oduhu õryok dosdarak heke oshiyokõr kuche mɨhnuwõho õryok per shish õryok ayla. Õryok losuhlaabo per oyuhu oso okɨhniya ɨhĩ̵r deyo pork oyuhu õr owich de Porrosht ahɨr. Shɨ ɨtso uje ye õryok kushjãrɨrsh per nos kuche de par õryok. 11Olak uje olak dechɨ dɨt Corinto ich nos oyitɨm olak Porrosht ahwoso oyuhu ɨmeheeychni. Ich oyahmũr pɨshɨ olak. 12Ye oryõkpe uje oyontew olak. Shɨ olak uje ontewlo olak pork yẽrɨj ahmũrlo pɨshɨ õryok. 13Shɨ titɨm olak tuu olak ɨtso uje yok pijo. Sehe tuu ma ahmũrlo õryok ɨtso uje oyahmũr olak. 14Titɨm olak par uje ye etĩ̵rlo erze uje ye Porrosht aabope par eyãhalo olak ɨrẽhte hnii par eyãhalo olak abĩ̵rk pork ye olak ɨlo õrpe hnii uje akɨshlo olak kuche. Ye õr ɨlyepe erze uje otsahmũr oshiyokõr uje ich om hn erze uje otsahmũr oshiyokõr uje ich mɨhnũwo. Shɨ ɨtso luu hn dɨhlelta, ye pwele uje iĩyepe. 15Cristo hn Satanás ¿je õr eyuwo ɨlye? Ye õr eyuwo ɨlyepe. Hn Porrosht aabo hn erze uje ye Porrosht aabope ¿je õr eyuwo ɨlye? Ye õr eyuwo ɨlyepe. 16Porrosht ɨr aabo wɨr ɨr ihyuch. Wɨchɨ shish ɨka. Ye eyok ɨlope erze oso uje oteeychãha kojano po ochii ɨr porroshtɨhɨ. Ich ɨmeheeych uje eyok Porrosht ihyuch pork Porrosht ɨm: —Tyenɨj takabuhu olak aho nehe hn shish yok de olak ahɨr. Tyenɨj yok uu olak Porrosht hn olak yok paabo nehe.— 17Heke eyok Ɨrhĩch tatɨm õr ɨm: —Ye ahakõrlo erze mɨhnũwo uje õr ɨre oshiyokõr. Atokolɨhɨlo õr ahɨr hn eylo õr ɨsa, hn pehet kɨɨsɨhɨ olak 18hn yok uu olak Deych hn olak yok pijo hn olak yok pije.— Wɨr uje eyok Ɨrhĩch tata. Wɨchɨ ich ɨr ukurbo deyo de.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\