2 TIMOTEO 1

1Yok Pablo. Yok Jesucristo ɨr apóstol. Porrosht chiihla yok par uje tomsaha erze obiyo par tanɨmɨrãha ɨr ahwoso. Chɨbɨte lahwoskite uje tyenɨj ɨshɨm õr ese ɨkɨrĩt uje de ɨre ahɨr uje ye olotiis Jesucristo. 2Timoteo, tichew ana hutɨta par tokosɨm owa. Ich tahmũr pishɨ owa. Shɨ owa ɨtso uje pijo. Sehe tuu eyok Deych Porrosht hn eyok Ɨrhĩch Jesucristo odosɨr owa hn onuuna uje owa losuhlaap hn otakashɨm owa hn oduhu ehet kɨɨs. 3Deeych hn dɨhlak shish yok orar tapur Porrosht hn peyucha owa. Tɨkɨna Porrosht par owa. Tiyokõr Porrosht ɨbiyo hn peyuwo om shɨ yok ɨtso uu yok poruwo wɨshɨ oshiyokõr Porrosht ɨbiyoni. 4Tukuucha uje tɨkitolɨhɨ ahɨrni hn eyerh. Sehe takachɨm owapo par uje pehet kɨɨs. 5Peyucha owa uje owa ye ehet yuhurãshpe uje ye otiis Cristope. Ekɨta wap Loida ye lotiis Jesús petɨkni, hn ata ɨtspo Eunice hn owa ɨtspo ye otiis toy. 6Heke titɨm owa par uje akucha uje tɨbɨte pɨhme eheta eeychni hn tapur Porrosht hn ɨshɨm owa akɨrbo par uje ahakõr erze ɨr ɨbiyo. Per ele ahle erze akɨrbo uje de owa shɨ ɨtso jwekɨta ich hũre pɨkaap. Sehe toy. Tyenɨj erhũ par uje uhu hũrepo 7pork Porrosht ɨshɨm eyok Dechɨbichni par uje ye yɨtɨla oso. Ɨshɨm eyok Dechɨbichni par uje shuu eyok ukurbo de, hn par shuu yahmũr oso hn par takashɨm eyok par uje ye yiyokõr uje ich mɨhnũwo. 8Abey owa par uje ye apook hn ye moym uje anɨmɨrãha eyok Ɨrhĩch Jesucristo ɨr ahwoso, hn ye apookpe uje oshiyeru yokɨhɨ ohyerpta shɨ pork tanɨmɨrãha eyok Ɨrhĩch ɨr ahwoso. Anɨmɨrãha Porrosht ahwoso hn kɨmɨjɨ kuche mɨhnũwo tĩ̵r owa uje ahakõr uhu ɨtsorz ich yukwiĩye pork kuche mɨhnũwo tĩ̵r eyok shɨ pork yanɨmɨrãha Porrosht ahwoso yitɨm õr uje Jesús ɨshɨ õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨrkite. Porrosht ukurbo deyo de hn takashɨm eyok. 9Wɨchɨ shuu Jesús ɨshɨ eyok hnɨtewɨhɨ dahɨr, hn wɨchɨ chiihla eyok par uje shish yiyokõr uje ɨre sahmũr. Ye diihla eyokpe pork yiyokõr uje om. Shɨ chiihla eyok pork sehe diihla. Takashɨm eyok shɨ pork sehe takashɨm pork ye yotiispe uje Cristo ɨshɨ eyok hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨrni. Uje ehn yahpaa niyokõr nãhu ĩ̵rmo petɨkkite ɨchii Porrosht sahmũr eyok. 10Ele ahle Porrosht shuu ɨmeheeych uje sahmũr eyok pork shuu Jesucristo tɨrẽtni par uje ɨshɨ eyok hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr. Jesús ye duhu yarhakpe uje oso otoy uje ye olotiis ɨre pork shuu ɨmeheeych uje õr ɨkɨrĩt de uje yelɨj nɨhna ɨre. 11Porrosht chiihla yok par uje tanɨmɨrãha ɨr ahwoso titɨm õr uje Jesús ɨshɨ õr hnɨtewɨhɨ ɨre ahɨrkite, hn shuu tɨtĩ̵r lekɨtiyo par uje titɨm õr pork yok ɨr apóstol par tiyokorãha õr ɨr ahwoso. 12Ye onahmũrpe uje tiyokorãha õr tuu ɨtsorz heke oshiyeru yokɨhɨ ohyerpta. Per ye tɨkɨpookpe uje yok dechɨ pork tɨkɨraha uje ye tokotiis Jesucristope, hn pehet kɨɨs uje tokosɨm ɨre pɨkɨrĩt par uje tɨbey pork tɨkɨraha uje terɨhɨ ese deeych uje taãcha nehe hn erze uje Jesús tata ich yakaha. 13Ye ekey erze Porrosht ahwoso uje titɨm oso. Eẽt yok par uje owa pwele anɨmɨrãha atɨm oso yewo. Ye otiis Jesucristope hn ahmũr erze oso yewopo. 14Abeyshɨp erze Porrosht ahwoso uje titɨm owani par uje anɨmɨrãha atɨm oso. Porrosht Ɨchɨbich de eyok aho heke wɨchɨ takashɨm owa uje abey erze ɨr ahwoso. 15Eraha uje erze hnakɨrbo uje otãra wahacha hnɨmich Asia uje õya yokni ich nos oym yok nehech Figelo hn Hermójenes oym yok toy. 16Sehe tuu eyok Ɨrhĩch dosɨr ese Onesíforo hn nos wɨr ɨr iiso. Wɨchɨ shish takashɨm yok hn shuu tukuurapo. Wɨchɨ ye poym yokpe uje kenena de pɨhmike, 17per uje tĩ̵r Roma ich wɨchɨ shish chukwi yokɨhɨ wahacha nehech chish yok. 18Ese deeych uje eyok Ɨrhĩch cheeshpo nehe hn sehe tuu eyok Ɨrhĩch dosɨr ɨre. Erahapa uje ehn yok de wahacha dɨt Efesoni hn wɨchɨ shish takashɨm yok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\