HECHOS 13

1Eseekite hn Porrosht aabo ode dɨt Antioquía. Õr bahluwo odechɨ toy. Wɨr õr profeta hn yewo õr maestro. Nos wɨr õr ɨre õr iiyo otsɨɨ Bernabé hn Simón. Ese Simón ɨr iich yet otsɨɨ Negro. Uu õr bahlut yet iich otsɨɨ Lucio uje tãra hnɨmich Cirene. Uu yet iich otsɨɨ Manaén. Uje ehn ijaapkite shish hõr rey Herodes õyye. Saulo wɨchɨ õr bahluwa toy. 2Uje erze õr bahluwo otakɨsho lawich hn oteeychãha Porrosht ich ye otaakpe par uje õr orar otsapur Porrosht hn Porrosht Ɨchɨbich tatɨm õr ɨm: —Moymlo wɨchɨ Bernabé hn Saulo par uje oniyokõr erze obiyo uje tokosɨm õr.— 3Ich uhurc uje oym labɨso hn õr orar hn ochɨbɨte nahme õr hu eeyo hn oshuu ohno par oshiyokõr erze obiyo uje Porrosht Ɨchɨbich shuu oshiyokõr. 4Eseekite hn uu Porrosht Ɨchɨbich shuu Saulo hn Bernabé ohno otĩ̵r dɨt Seleucia, oyãha pohorrza hn ohno otĩ̵r hnɨmich Chipre. 5Uje otaachĩ̵hɨchɨs ese dɨt Salamina hn omasaha uu israel oso õr sinagoga ehet ɨchii oshiyokorãha oso õr Porrosht ahwoso. Juan Marcos ĩya õr toy par uje takashɨm õr. 6Eseekite ich ohno odɨrkɨhɨ lekɨtiyo ese hnɨmich nehech otaachĩ̵hɨ wahacha dɨt Pafos. Ochish uu israel osht uje iich otsɨɨ Barjesús. Wɨchɨ magoya. Ese Barjesús shish tata uje ɨr profetya per shɨ ukushiĩ. 7Wɨchɨ shish takashɨm gobernador uje iich otsɨɨ Sergio Paulo. Ese gobernador ich eykdeyo. Wɨchɨ shuu otɨbii Bernabé hn Saulo pork sehe duhu otatɨm ɨre Porrosht ahwoso. 8Uje otaachĩ̵hɨ ɨr ahɨr hn ese mago yet dechɨ. Ɨr iich yet otsɨɨ Elimas uje otsɨɨ mago. Sehe prowa nontew õr pork wɨchɨ sahmũr uje gobernador sotiis Porrosht ahwoso. 9Saulo ɨr iich yet otsɨɨ Pablo. Porrosht Ɨchɨbich de ehet. Pablo teychɨm pishɨ wɨchɨ magɨt yet hn tatɨm ɨm: 10—Owa Satanás ɨr aap. Owa nos etak uu kuche uje om. Owa kushĩyak hn eyuwo mɨhnũwo. Shish uhu Porrosht ahwoso poshɨk uje titɨm gobernador. 11Porrosht tyenɨj sepyẽr owa hn shuu ele pata par daalo arhaabo nehe. Ich ye owa pwelpe par uje eychɨm uu deeych.— Shiyehe uje Pablo tatɨm ɨre shuu ɨtsorz ɨchii ɨle pata hn shɨ sakahɨr lekɨtiyo teyãha par uje yeẽk chishew hmata hn hnoy ɨre. 12Uje ese gobernador umo uje tokole ɨtsorz ich ye dotiis Porrosht ahwospe. Uje chunt uu Ɨrhĩch ɨr ahwoso ich shuu chishlabe. 13Eseekite hn Pablo hn erze ɨr ihyẽro ohno oyãha pohorrzɨhɨchɨs ese dɨt Pafos par uje otĩ̵r wahacha dɨt Perge. Ese dɨt dechɨ hnɨmich Panfilia. Uje otaachĩ̵hɨchɨs hn Juan hno cheeshpo tĩ̵r wahacha dɨt Jerusalén, 14per Pablo hn Bernabé otokolɨhɨchɨs dɨt Perge hn ohno odɨrkɨhɨ hnɨmich otĩ̵r dɨt Antioquía uje dechɨ hnɨmich Pisidia. Uje terɨhɨ sabta hn ohno omasaha sinagoga ehet hn otsakaha. 15Uje erze õr bahluwo uje otɨbey sinagoga otsɨhna uje õr ler Porrosht ahwoso hn oshuu otatɨm Pablo hn Bernabé omo õr otsɨɨ: —Õryok ɨhnapso watsaklo, kɨmɨjɨ kuchẽrk chɨhɨ par uje atɨmlo erze oso par akashɨmlo õr ich tyenɨj atɨmlo õr.— 16Pablo iyehet. Sem nahmɨta par uje ye odiilehetpe hn tatɨm õr ɨm: —Israel oso watsaklo hn nos wɨr dihipo kɨnãho uje shish eeychãhalo Porrosht, ẽrlo nãhu pahwoso uje titɨm olak. 17Uu israel oso õr Porrosht chiihla uu eyoklo poruwo wɨshɨ. Hn uje ehn ode wahachkite ese egipto oso õr hnɨmich ich shuu õr aabo okɨhniya. Ɨre shiyokõr kuche uje ye latɨk pwele niyokõr par uje chiyuhu orĩ̵hɨ ese egipto oso õr hnɨmich. 18Uje ode wahachni ese hnɨmich uje ɨsa nehech kwarenta ãyo ich õr ɨluu mɨhnũ per shish Porrosht ewenta õr hn ɨshɨm õr oposo.— 19Hn Pablo tatɨm õr ɨm: —Porrosht sɨhna syete nasyone uje ode ese hnɨmich Canaán par uje ɨshɨm wɨr israel oso õr hnɨmo par uje odebuhu. 20Wapkite hn eyok poruwo wɨshɨ otĩ̵r hnɨmich Canaan par odebuhu. Uje otãra ese egipto oso õr hnɨmich otɨr Canaanpo ich terɨhɨ kwatro syento sinkwenta ãyo. Uje otaachĩ̵hɨchɨspo hn Porrosht shish chɨbɨte õr bahluwo. Uu õr bahlut uhurzosht uje Porrosht chɨbɨtkite wɨchɨ uu profeta Samuel lɨshɨ. 21Uje wɨchɨ iim uje tɨbey õr hn erze oso otsapur ɨr rey. Heke Porrosht ɨshɨm õr rey uje iich otsɨɨ Saúl. Wɨchɨ ɨr deych iich otsɨɨ Cis. Wɨchɨ ɨr porokkite iich otsɨɨ Benjamín. Ese rey Saúl tɨbey nanapskite nehech terɨhɨ kwarenta ãyo. 22Per Porrosht chiyuhu rey Saúl hn chɨmchaha David owich pork Porrosht ɨm: “Tɨkɨraha uje David yelɨj noym yok hn shish shiyokõr uje tahmũr.” Rey David ɨr deych iich otsɨɨ Isaí.— 23Hn Pablo tatɨm õr ɨm: —Porrosht shuu Jesús tãra rey David lɨshɨ. Ese Jesús wɨchɨ israelya. Nos pwele ɨshɨ oso õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr. Porrosht chɨbɨte lahwoskite uje tyenɨj shuu Cristo taãcha nehe par shiyokõr shuu ɨtsorz heke shiyokõrni. 24Uje ehn ye Jesús nanɨmɨrãha Porrosht ahwoso petɨkni ɨchii Juan lɨshɨ sanɨmɨrãha Porrosht ahwoso tatɨm uu israel oso ɨm: “Uhu olak aho nuuna uje ahakõrlo mɨhnũwo. Moymlo wɨr olak ɨluu mɨhnũ. Ahakõrlo uje Porrosht sahmũr.” Uje oshiyokõr oshuu ɨtsorz hn Juan lɨshɨ tohɨrm õr. 25Uje Juan de par sɨhna uu debiyo ich tatɨm uu oso ɨm: “¿Par olak yok yeẽkpo? Yok ye yok Cristope. Cristo tyenɨj taãcha nehe iyehe pyẽr, per yok ye yok ɨlo ɨrpe pork wɨchɨ ich ma dich heke ye yok pwelpe par uje tihyu ɨr erihyo atshũro.”— 26Hn Pablo tatɨm õr ɨm: —Pɨhnapso watsaklo, Abraham lɨshɨ wɨchɨ uu eyok porokkite. Olak hn nos wɨr dihipo kɨnãho uje shish eeychãhalo Porrosht, ahnũwo pahwoso uje titɨm olak wɨr uje Porrosht shuu yɨrahalo par uje eyoklo pwele yaachĩ̵hɨlo Porrosht ahɨr nehe. 27Nos wɨr uu israel oso hn uu õr bahluwo uje odechɨ dɨt Jerusalenni ye odɨrehepe yeẽkpo ese Jesús. Uje oshuu yewo oshuu Jesús oshuu toy ich oshuu yakaha Porrosht ahwoso uje uu profeta ochichewkite. Kal sabta shish ochunt uje õr ler wahacha erze sinagoga aho. 28Ye odish Jesús ɨluurakpe per shish sehe oduhu oduhu toy hn õr ɨre otsapur Pilato par uje shuu oshuu Jesús oshuu toy. 29Uje ehn nos oshiyokorĩ̵hɨ ɨre uje otsahmũr shɨ oshuu Porrosht ahwoso yakaha uje tata shuu ɨtsorz per õr ɨre ye odɨrehepe uje Porrosht ahwoso tata. Yewo uje otsahmũr Jesús ochɨrmas ɨrehe krus eeych hn ohnoy ochɨbɨte kojach onta hn otsajuwe ebich 30per Porrosht shuu ɨkpo. 31Ich daalo kɨhniya uje Jesús chowa ɨre erze oso uje ye olotiis ɨrpe. Wɨr uje õya ɨre uje tokolɨhɨ hnɨmich Galileani hn ohno otĩ̵r wahacha Jerusalén. Ele aahle ich erze oso uje omo Jesús uje ɨkponi ich otatɨm uu israel oso uje ode lekɨtiyo.— 32Hn Pablo tatɨm õr ɨm: —Oyaachĩ̵hɨ lɨka par uje oyitɨm olak erze õr ahwoso oomo uje Porrosht chɨbɨte ich shuu yakaha uje tatɨm uu eyok poruwo wɨshkite. 33Uje eyok de ich Porrosht shuu Jesús ɨkponi heke shuu lahwoso yakaha uje tatɨm eyoklo poruwo wɨshkite. Waa hutɨta iich otsɨɨ Salmo dos tata shuu ɨtsorz ɨm: “Porrosht sole: Ele aahle yok tuu owa shũrha heke owa yok pijɨt pisht.”— 34Hn Pablo tatɨm õr ɨm: —Ich ũrpa uje Porrosht shuu Jesús ɨkponi par uje ye yũhurrza taatpe pork Porrosht sole: “Tyenɨj tokosɨm owa erze kuche om uje titɨm uu rey David lɨshɨkite ich tuu ũrpa.” 35Hn Porrosht ahwoso tatpo uje rey David tatɨm Porrosht ɨm: “Ye moym eyjɨt waa yũhurrza shɨ taatɨhɨchɨs.” 36Per uje rey David chɨmɨt uje takashɨm uu nahnapso ɨtso uje Porrosht sahmũr ich toy, hn ɨr ɨchɨbich hno tĩ̵r wahacha ɨr poruwo wɨshɨ õr ahɨr per waa ɨr yũhurrza ich taatkite. 37Per Jesús wɨchɨ uje Porrosht shuu ɨkponi heke ye ɨr yũhurrza taatpe.— 38Hn Pablo tatɨm õr ɨm: —Pɨhnapso watsaklo, sehe tuu erahalo uje oyitɨm olak. Shɨ Jesús pwele perdonar olak erze kuche mɨhnũwo uje ahakõrlo. 39Nos wɨr oso uje ye olotiis ɨrpe wɨchɨ perdonar õr. Erze ley uje Moisés chichewkite ich ye pwele perdonar latɨk. 40Uu profeta poruwo wɨshɨ ochichew erze kuche mɨhnũwo uje tyenɨj tĩ̵r oso nehe. Abeylshɨp olak par uje ye tĩ̵r olak nehe. Erze uje ochichew tata shuu ɨtsorz otsɨɨ: 41“Porrosht sole: Olak uje entlo pahwoso per ye ahakõrlope, uje ehn olak ɨka ich tyenɨj tiyokorĩ̵hɨ olak kuche kɨnãho uje tuu aslo olak ɨbe hn tɨhna olak. Yelɨj olak eyuwo tɨsĩ̵r uje tiyokõr. Kɨmɨjɨ yeẽk tatɨm olak ich otiislo ɨre.”— 42Eseekite uje Pablo hn Bernabé oyehet par otokolɨhɨ sinagoga ehet hn erze oso otsapur õr uje par sabta nehe hn ocheeshpo par uje otatɨm õr ma uje otatɨm õrkɨ. 43Uje ich yuwɨrke uje õr bahluwo otsakɨt õr hn nos oso otokolɨhɨ sinagoga ehet. Erze israel oso ich okɨhniya hn erze dihipo kɨnãho okɨhniya toy uje oteeychãha Porrosht ohno õya Pablo hn Bernabé. Pablo hn Bernabé otatɨm õr otsɨɨ: —Ye moymlo uje oyitɨm olak hn ye otiislo Jesús uje Porrosht shuu ɨshɨ olak hnɨtewɨhɨ dahɨrkite.— 44Eseekite uje terɨhɨ sabta yata hn kasi nos wɨr oso uje odechɨ dɨt ehet ohno omasaha sinagoga. Nos ohno par uje otẽr uu Ɨrhĩch ɨr ahwoso. 45Erze israel oso uje otsotiis uje Pablo tatɨm õr sinagoga ehethna ich omo wɨr oso uje otaachĩ̵hɨchɨs ich okɨhnipa. Opota õr heke uje Pablo sanɨmɨrãha Porrosht ahwoso ich wɨr otata oshuu kɨnaha pork sehe oduhu wɨr oso õr pyens uje Pablo shɨ tata lekushi. 46Pablo hn Bernabé ye otola õrpe. Otatɨm õr otsɨɨ: —Porrosht shuu oyɨrẽthna oyitɨm olak wap uu ɨr ahwoso pork olak israel oso per ye ahmũrlo ẽrlope. Par olak ich ye jukur ese ɨkɨrĩt uje yelɨj nɨhna ɨre. Ele aahle oyuko oyitɨm erze dihipo kɨnãho. 47Uu Ɨrhĩch tatɨm oryõkni par oyitɨm uu dihipo kɨnãho ɨr ahwoso. Ɨrhĩch sole: “Tɨbɨte olak shɨ olak ɨtso luu par uje chihit uu dihipo kɨnãho par uje uhulo ochɨraha pahwoso. Etĩ̵rlo ĩ̵rmo lekɨtiyo. Atɨmlo erze oso uje Jesús pwele ɨshɨ õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr.”— 48Uje erze dihipo kɨnãho ochunt uje Pablo hn Bernabé otatɨm erze israel oso par uje oym õr hn ohno otatɨm dihipo kɨnãho lekɨtiyo uu Porrosht ahwoso ich õr aylpa. Erze dihipo kɨnãho okeytkẽrye otsɨɨ: —Ese Ɨrhĩch ahwoso ich ɨhĩ̵rt pisho.— Porrosht chɨraha wapkite yeniipo uje ye olotiis ɨr petɨk nehe par uje ɨshɨm õr ɨkɨrĩt uje yelɨj nɨhna ɨre. Heke ye wɨr olotiis Jesuspe. 49Eseekite hn uu Ɨrhĩch ɨr ahwoso chũr lekɨtiyoho ese hnɨmich. 50Mahn erze israel oso uje otsotiis Jesús ich okẽytker erze tɨmcher uje ɨhĩ̵r late uje shish omasaha sinagoga ehet. Okeytkẽr toy erze õr bahluwo uje odechɨ ese dɨt ehet par uje oshuu oshiyokõr mɨhnuwõho Pablo hn Bernabé par uje oshuu otokolɨhɨ ese hnɨmich. 51Heke Pablo hn Bernabé ochishɨt der par uu hnɨmich ukult kay par yara par uje wɨr ochɨraha uje oshiyokõr mɨhnuwõho õr hn ohno otĩ̵r dɨt Iconio. 52Mahn erze Porrosht aabo uje odechɨ dɨt Antioquía ich õr ayla hn Porrosht Ɨchɨbich de õr aho.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\