HECHOS 14

1Eseekite hn Pablo hn Bernabé shish otsanɨmɨrãha Porrosht ahwoso sinagoga aho, heke uje otaachĩ̵hɨ dɨt Iconio ich omasaha erze israel oso õr sinagoga ehet. Otatɨm õr Porrosht ahwoso ich ɨmeheeychpa heke uu israel oso ich okɨhniya ɨchii ye olotiis Jesuspe hn wɨr õr ɨtspo erze dihipo kɨnãho uje odechɨ ye olotiis Jesuspope. 2Per erze israel oso uje otsotiis Jesús ich ohno otĩ̵r erze dihipo kɨnãho yewo hn oshuu otsɨtak Porrosht aabo. 3Pablo hn Bernabé otsakahachɨ nehech osdeyo hn otsanɨmɨrãha Porrosht ahwoso otatɨm õr uje Jesús ɨshɨ õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨrkite. Ye otola õrpe. Uu Ɨrhĩch sehe duhu odɨraha uje Pablo hn Bernabé õr ahwoso shɨ tãra ɨre heke shuu oshiyokõr kuche uje ye latɨk pwele niyokõr par yara. 4Heke erze dɨt oso ich nos otsehek ɨre. Yewo ohno õya uu israel oso hn yewo ohno õya uu apostole Pablo hn Bernabé. 5Erze dihipo kɨnãho hn erze israel oso hn erze õr bahluwo ochɨbɨte par uje tyenɨj oloter Pablo hn Bernabé hn oshuu õr nehe oshuu otoy ochĩ̵ra õr kojano po. 6Per uje Pablo hn Bernabé ochunt uje wɨr sehe oloter õr ich oyuhwo ohno otĩ̵r wahacha dɨt Listra hn dɨt Derbe hn erze duwo ijaabo uje de ahɨr. Erze duwo dechɨ ese hnɨmich uje iich otsɨɨ Licaonia. 7Otsanɨmɨrãha Porrosht ahwoso otatɨm õr uje Jesús ɨshɨ õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨrkite. 8Eseekite hn hnakɨrbich yet dechɨ dɨt Listra uje shurhãni wopɨk, ye pwele dɨrkpe. 9Wɨchɨ tẽr uje Pablo sanɨmɨrãha Porrosht ahwoso. Pablo teychɨm pishɨ ɨre. Ɨmeheech uje wɨchɨ ye lotiis Jesuspe par uje wɨchɨ chukuta ɨre. 10Heke Pablo sɨhnew lahwoso tatɨm ɨre ɨm: —Alehet.— Wɨchɨ iyehet shɨchish ɨchii hno dɨrk. 11Erze Licaonia oso ich nos omo uje Pablo shiyokõr shuu ɨtsorz ich otɨbich hn otseẽt uu lahwoso otatɨmye otsɨɨ: —Uu õryok porrosht yewo ochisãha ɨre hnakɨrbo hn oyhnɨmich otĩ̵r õryok.— 12Õr pyensa otsɨɨ: —Bernabé wɨchɨ õryok porrosht Zeus hn Pablo wɨchɨ õryok porrosht Hermes.— Õr pyensa uje Pablo wɨchɨ Hermes pork chiilehet ma. 13Õr templo de wahacha ese dɨt ɨkɨch par ese Zeus. Heke õr saserdote tõhwa wɨr erze toro hn floro otseya dɨt ebich par uje erze oso oshuu erze toro hn otsẽru par uje oteeychãha Bernabé hn Pablo. 14Uje erze apóstole Bernabé hn Pablo ochɨraha uje erze dihipo kɨnãho sehe oniyokõr ɨchii oshiyãs nanerpe pɨkaabo shɨchish par yara pork õr dosdarak hn ohno ooshɨ omasaha oso õr ehet hn otɨbich otsɨɨ: 15—Hnakɨrbo watsaklo, ¿ɨnaapo heke sehe ahakorĩ̵hɨlo õryok wɨshɨ uje ɨtsorz? Keshɨ õryok hnakɨrbo toy ɨtso olak. Shɨ oyɨrẽtɨke par oyitɨm olak Porrosht ahwoso oomo uje tyenɨj moymlo erze kuche uje shish ahakõrlo pork wɨr ye jukur. Tyenɨj eeychãhalo Porrosht uje ɨka. Wɨchɨ shiyokõr poõrc hn shiyokõr hnɨmich hn shiyokõr onoot bahluta hn nos wɨr kuche uje de ehet. 16Antkite hn Porrosht nos iim wɨr oso par uje shɨ oshiyokõr uje otsahmũr. 17Per shish shuu ochɨraha uje ɨre de hn shish shiyokorĩ̵hɨ õr uje om. Shuu ɨbɨk hn terɨhɨ ɨshɨrĩt ich shuu wɨr õr jõro tokole. Ɨshɨm õr oposo par uje otew nehech otsatso hn ich shuu õr ayla.— 18Ahni Pablo hn Bernabé otatɨm õr oshuu ɨtsorz per shish sehe oduhu ese toro par oteeychãha õr. Per ich uhurc ich otsontew õr. 19Eseekite uje deeych yet hn erze israel oso nohmɨramo uje otsotiis Jesús otokolɨhɨ erze duuwo Antioquía hn Iconio. Ohno otĩ̵r ese dɨt uje Pablo hn Bernabé ode. Oshuu erze oso õr eyuwo kɨnãho heke erze oso oshuu Pablo lɨshɨ ochĩ̵ra kojano po nehech jelje topa hn ohnoy ochurz par otãra ochɨbɨte dɨt nẽr. 20Per uje erze Porrosht aabo otakɨsho lawich hn ochɨpeẽsa Pablo. Wɨchɨ iyehetɨhɨ õr ehet hn hno masaha dɨt ehetpo. Uje dechole hn Pablo hn Bernabé otokolɨhɨ ese dɨt Listra hn ohno otĩ̵r dɨt yet uje iich otsɨɨ Derbe. 21Otsanɨmɨrãha Porrosht ahwoso otatɨm oso uje odechɨ dɨt Derbe uje Jesús ɨshɨ õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨrkite. Heke erze oso ich okɨhniya ye olotiis Jesuspe hn omasaha par Porrosht aabo. Eseekite uje otsɨhna otsanɨmɨrãha Porrosht ahwosoho wahacha dɨt Derbe hn Pablo hn Bernabé ohno ocheeshpo otĩ̵r erze duuwo Listra hn Iconio hn Antioquía. 22Otsakɨt erze Porrosht aabo otatɨm õr par uje ma ochɨraha Jesús ɨr ɨluu hn ye olotiis ɨrpe. Otatɨm õr par uje ye odeeshpo hn onoym Jesús. Otatɨm õr otsɨɨ: —Eyok tyenɨj nos eyok ewenta uu kuche uje tĩ̵r eyok nehech yaachĩ̵hɨ Porrosht ahɨr.— 23Pablo hn Bernabé otĩ̵r nos wɨr Porrosht aabo or wee hn ochiihla nohmɨramo par õr bahluwo hn ochɨbɨte õr iiyo otsɨɨ anciano. Wɨr otɨbey uu Porrosht aabo. Pablo hn Bernabé oym labɨso hn õr orar otsapur Porrosht par uje shɨ tɨbey wɨr daabo par uje wɨr ye olotiis Jesuspe. 24Uje otsɨhna lahwoso hn otokole ohno ochɨkãha ese hnɨmich Pisidia nehech otaachĩ̵hɨ ese hnɨmich Panfilia. 25Uje otsɨhna otsanɨmɨrãha Porrosht ahwosoho wahacha dɨt Perge hn ohno otĩ̵r dɨt Atalia 26hn oyãha pohorrza hn otĩ̵r wahacha dɨt Antioquía uje dechɨ hnɨmich Siria. Antni erze Porrosht aabo õr bahluwo uje ode Antioquía õr orar otsapur Porrosht par uje takashɨm Pablo hn Bernabé hn oshuu ohno par uje oshiyokõr erze obiyo. Ochɨmɨtni erze obiyo heke ocheeshpo. 27Uje Pablo hn Bernabé otaachĩ̵hɨ dɨt Antioquía hn oshuu Porrosht aabo otakɨsho lawich. Otatɨm õr uje oshiyokõrni ochĩ̵ra Porrosht ukurbo. Otatɨm õr toy uje Porrosht shuu dihipo kɨnãho ye olotiis Jesuspe. 28Pablo hn Bernabé otsakahachɨs õr ahɨr nehech osdeyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\