HECHOS 18

1Eseekite hn Pablo tokolɨhɨchɨs dɨt Atenas hn hno tĩ̵r wahacha dɨt yet uje iich otsɨɨ Corinto. 2Uje taachĩ̵hɨ wahachkite hn chish nahnapsɨt uje iich otsɨɨ Aquila. Wɨchɨ shurẽhe ese hnɨmich Pontokite. Waa ɨr ɨrãhta iich otsɨɨ Priscila. Wɨr otãra dɨt Roma hn otaachĩ̵hɨ dɨt Corintohna pork rey Claudio chɨbɨte leyni par shuu nos wɨr israel oso otokolɨhɨchɨs dɨt Roma uje dechɨ ese hnɨmich Italia. Pablo hno tekɨrɨhɨ õr. 3Uu ɨr ɨbiyo shɨ ɨtso wɨr õr ɨbiyo heke debuhu õr ahɨr par oshiyokõr õr ihyuwo ochɨra bortɨso. Uje chɨmɨt hn ochiwãha. 4Per kal terɨhɨ sabta ich Pablo hno tĩ̵r sinagoga ehet par sanɨmɨrãha Porrosht ahwoso tatɨm erze israel oso hn erze yewo uje odechɨ. Sehe ye duhu olotiis Jesuspe. 5Eseekite hn Silas hn Timoteo otokolɨhɨ Macedonia nehech otaachĩ̵hɨ Pablo ahɨr. Heke wɨchɨ iim erze obiyo uje hõr Aquila oshiyokõr par uje kal deeych shɨ sanɨmɨrãha Porrosht ahwoso. Tatɨm erze israel oso uje Jesús wɨchɨ uu Cristo uje ɨshɨ õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨrkite. 6Erze israel oso sehe onontew Pablo. Ochish majamichɨhɨ ɨre heke chishɨt lasuwo par yara pork sehe duhu odɨraha uje oshiyokõr mɨhnũwo. Tatɨm erze israel oso ɨm: —Kɨmɨjɨ etĩ̵rlo urhuta bahluta ehet ich shɨ olak. Ye yokpe uje tuu etĩ̵rlo wahacha pork ich titɨm olakɨke. Ele ahle ich takaha par tɨtĩ̵r wɨr dihipo kɨnãho par titɨm õr Porrosht ahwoso.— 7Uje tokolɨhɨ sinagoga ehet hn hno tĩ̵r wahacha Ticio Justo ɨr ihyuch. Wɨchɨ teeychãha Porrosht. Uu ɨr ihyuch de sinagoga ahɨr. 8Eseekite hn hnakɨrbich dechɨ uje iich otsɨɨ Crispo. Wɨchɨ õr bahluwa uje tɨbey wate sinagoga. Ɨre hn nos wɨr ɨr aabo hn ɨr iiso ye olotiis Jesuspe. Wɨr õr ɨtspo erze Corinto oso ich okɨhniya ochunt uje Pablo tata hn ye olotiis Jesuspe. Heke otohɨrm õr. 9Dɨlt yet hn Jesús shuu Pablo teychɨm kuchẽrk uje nĩhyok ye latɨk pwele teychɨm. Tatɨm Pablo ɨm: —Ye atɨla õr. Atɨm õr pahwoso. Ye moym uje atɨm õr 10pork shish yok de ahɨr. Nĩhyok yeẽk uje chish owa hn shuu owa. Oso okɨhniya ode uje tyenɨj ye olotiis yokpe ese dɨt ehet.— 11Uje Pablo chunt ɨtsorz hn sakahachɨs shuu ãyt nohmɨra hn pehet ĩya. Shish shiyokorãha õr Porrosht ahwoso. 12Eseekite uje ehn ese Galión gobernadorɨhɨchis hnɨmich Acaya hn erze Israel oso uje otsotiis Jesús otakɨsho lawich hn ochishew Pablo. Ohnoy otseya ese gobernador ɨkɨch. 13Otatɨm ese gobernador otsɨɨ: —Pablo shuu oso oteeychãha Porrosht per shuu oso oyuwe õryok ley.— 14Pablo sehe tatɨm ese gobernador uje ye ũrpe per ese gobernador tatɨm erze israel oso ɨm: —Kɨmɨjɨ atɨmlo yok uje ɨre shiyokõr uje ye gobierno ɨr ley nahmũrpe ich takĩ̵r olak 15per shɨ olak ye ahmũrlope uje wɨchɨ sanɨmɨrãha. Ye ahmũrlope uje wɨchɨ tata uu olak poruwo wɨshɨ hn tata uu olak ley. Uu gobierno ɨr ley ye dɨtakpe erze uje atɨmlo yok heke shɨ olak enshiilo. Ye tahmũr tinshiipe.— 16Ese gobernador shuu ochiyuhu orĩ̵hɨchɨs dahuch ehet. 17Uje Sóstenes tokolɨhɨ gobernador ihyuch hn oso ochishew ɨre hn otsepyer ɨrehe ese gobernador ihyuch ɨkɨch. Ese Galión ye nahmũr dale ɨkɨchpe. Ese Sóstenes wɨchɨ uje tɨbey sinagoga. 18Eseekite ich daalo kɨhniya uje Pablo sakaha Corinto. Wɨchɨ seta Porrosht aabo pork sehe do tĩ̵r Siria. Priscila hn Aquila õya ɨre ohno odɨrkɨhɨ hnɨmich. Uje otaachĩ̵hɨ wahacha dɨt Cencrea hn Pablo shuu otuhu deheta par yara pork chɨbɨte lahwoshna par shiyokõr kuchẽrk. Oyãha pohorrza par otĩ̵r Siria yɨt. 19Uje oyehechɨs dehet pehet hn oyhnɨmich par ohno otĩ̵r wahacha Efeso par otekɨrɨhɨ Porrosht aabo. Pablo tatɨm Priscila hn Aquila par odebuhu Efeso hn wɨchɨ hno tĩ̵r sinagoga ehet hn sakɨt wɨr israel oso uje otakɨsho lawichɨhɨchɨs. 20Õr ɨre otsapur Pablo par sehe oduhu hap lakahachɨs Efeso per ɨre ye nahmũrpe. 21Uje ehn yahpaa do tokole ich tatɨm õr ɨm: —Kɨmɨjɨ Porrosht nahmũr ich tekɨrɨhɨ olakpo.— Pablo tokolɨhɨ dɨt Efeso hn iyãha pohorrza hno tĩ̵r Siria yɨt. 22Uje asa pohorrza iyehechɨs dɨt Cesarea hn Pablo ihnɨmichɨhɨ hno tɨr dɨt Jerusalén. Uje seta wɨr Porrosht aabo wahacha hn tokolɨhɨ Jerusalén. Hno tĩ̵r Antioquía. 23Ich daalo kɨhniya uje Pablo sakaha Antioquiani hn tokolpo hno tĩ̵r lekɨtiyoho erze hnɨmo uje iiyo otsɨɨ Galacia hn Frigia. Hno tekɨrɨhɨ wɨr Porrosht aabo yewo hn nos sãkɨt õr par shuu ma otsahmũr Porrosht. 24Eseekite uje Pablo tekɨrɨhɨ Porrosht aaboho lekɨtiyo hn hnakɨrbich yet taachĩ̵hɨ dɨt Efeso. Wɨchɨ israel ya. Ɨr iich otsɨɨ Apolos. Wɨchɨ tãra dɨt Alejandría. Ɨre ich chɨrahapa uje chilehet hn chɨraha Porrosht ahwoso toy. 25Yeẽk de uje shiyokorãha ɨre Ɨrhĩch ɨluu heke shish shiyokorãha oso lekɨtiyo ich sɨhnew tatɨm õr uu Ɨrhĩch ɨr ɨluu ich shuu ũrpa per ɨre ye yẽrɨj dɨraha yeẽkpo Jesús. Shɨ chunt uje Juan uu tohɨrm oso tata. 26Ɨchii Apolos iyehetɨhɨ sinagoga ehet hn shiyokorãha õr. Ye tola õrpe. Uje Priscila hn Aquila ochunt ɨr ahwoso ich ohnoy ɨre otseya ejwert. Oshiyokorãha ɨre Jesús ɨluu ich oshuu ɨmeheech. 27Eseekite hn Apolos sehe do tĩ̵r wahacha ese hnɨmich uje iich otsɨɨ Acaya. Heke erze Porrosht aabo otatɨm otsɨɨ: —Ẽhe, bo.— Ochichew hutɨta par hnoy ɨshɨm erze Porrosht aabo uje ode wahacha par uje ochɨraha ɨre. Uje taachĩ̵hɨ wahacha Acaya ich takashɨm õrpa. Wɨr uje Porrosht sosɨr õrni par uje ye odotiis Jesuspe. 28Apolos hn erze israel oso uje otsotiis Jesús okeytkeryẽhe erze oso õr ɨkɨch. Apolos shiyokorãha õr Porrosht ahwoso ich shuu ũrpa par shuu ochɨraha uje Jesús wɨchɨ Cristo uje ɨshɨ õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨrkite. Shish tatɨm õr nehech ye odɨraha uje otata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\