HECHOS 19

1Eseekite uje ehn Apolos dechɨ Corinto hn Pablo hno chɨkãha ese dehet nehech taachĩ̵hɨ Efeso. Chish hnakɨrboho wahacha uje ye olotiis Porroshtpe. 2Pablo tatɨm õr ɨm: —¿Uu tenit uje ye otiislo Porrosht petɨkni sehe tɨkɨraha kɨmɨjɨ Porrosht Ɨchɨbich masaha olak aho?— Õr ɨre otatɨm Pablo otsɨɨ: —Nĩhyok, yelɨj oyunt uje Porrosht Ɨchɨbich de.— 3Tatɨm õr ɨm: —¿Par latɨkpo uhu otohɨrm olak?— Hn õr ɨre otatɨm otsɨɨ: —Juan lɨshɨ wɨchɨ je tohɨrm õryok.— 4Pablo tatɨm õr ɨm: —Juan shɨ tohɨrm õr uje oshuu laho chuuna uje oshiyokõr uje mɨhnũwo par sehe duhu oniyokõr uje Porrosht sahmũr. Ese Juan lɨshɨ tatɨm osoni ɨm: “Ye otiislo ese uje tɨrẽt iyehe piyẽr.”— Hn Pablo tatɨm õr ɨm: —Ese uje iyehe Juan nẽr wɨchɨ Jesús.— 5Uje nos ochunt uje shuu ɨtsorz hn nos otohɨrm õr ochĩ̵ra õr Jesús iich. 6Uje Pablo chɨbɨte nahme õr hu eyo ich sapur Porrosht hn Porrosht Ɨchɨbich masaha õr. Otseẽt õr ahwoso kɨnãho hn otata uu kuche uje Porrosht tatɨm õr. 7Erze hnakɨrbo wɨr õr dose. 8Eseekite hn Pablo masaha sinagoga ehet par sakɨt erze oso uje odechɨ. Ye tola õrpe. Shekurko tre uje shish sakɨt õr. Tatɨm õr uje Porrosht ich dich hn tɨbey daabo. Sanɨmɨrãha Porrosht ahwoso tatɨm õr ich shuu ɨmeheeych. 9Per nohmɨramo uje odechɨ oshuu dehe kata. Shish otsotiis Jesús. Oyehe oso õr ɨkɨch hn ochish majamichɨhɨ Jesús. Heke Pablo iim õr hn tokolɨhɨ sinagoga ehet. Hnoy uu Porrosht aabo seya õr wahacha Tirano ihyuch. Kal deeych shish sanɨmɨrãha uu Porrosht ahwoso tatɨm õr. 10Ãyo osiyer uje shish sakɨt õr shuu ɨtsorz heke nos wɨr israel oso hn erze griego yewo uje odebuhu ese hnɨmich Asia ochunt erze Ɨrhĩch Jesús ɨr ahwoso. 11Porrosht shuu Pablo shiyokõr kuche uje ich kɨnãho pisho uje nĩhyok ye latɨk pwele niyokõr. 12Wɨr uje otsakɨhɨr Pablo ochĩ̵ra wɨr peywẽr hn ohnoy oshɨm erze uje õr permo par uje chukuta õr hn oshɨm erze uje demonyo de õr aho par shuu tokole. Ohnoy toy erze shekɨpo uje oshiyeru dekɨch uje ochĩ̵ra obiyo par chukuta õr. 13Eseekite hn uu israel oso yewo ode uje shish odɨrkɨhɨ lekɨtiyohochɨs dɨt ehet par uje ochiyuhu demonyo. Sehe õr prowa odiyuhu demonyo onĩ̵ra Jesús iich. Okeytkẽrye sehe otatɨm wɨr demonyo otsɨɨ: —Oyĩ̵ra owa Jesús iich uje Pablo sanɨmɨrãha shuu ɨtsorz par atokolɨhɨ wɨchɨ ehet.— 14Õr syete hnakɨrbo uje sehe oniyokõr oduhu ɨlorz. Wɨr õr deych iich otsɨɨ Esceva. Wɨchɨ saserdote õr bahluwa per ye saserdote õr bahlut pishtpe. 15Uje õr prowa hn demonit tatɨm õr ɨm: —Tɨkɨraha Jesús hn tɨkɨraha Pablo. ¿Per olak yeniipo?— 16Ese hnakɨrbich uje demonit de ehet ukurbo deyo de. Dale õr. Shuu õr nehech otokole pwert ehet hn ooshɨ. Ich nos omehshɨp eeych hn õr armɨtsɨ tokole. 17Nos wɨr israel oso hn uu griego yewo uje odebuhuchɨs Efeso ochunt uje tokole ɨtsorz heke ochɨraha uje ye ompe oloter Jesús iich pork wɨchɨ dich. 18Okɨhniya uje ye olotiis Jesús otaachĩ̵hɨ erze Porrosht aabo yewo õr ɨkɨch hn otatɨm õr wɨr kuche mɨhnũwo uje oshiyokõrkite. 19Antni ich okɨhniya uje ochukuta õr ochĩ̵ra õr Satanás ukurbo hn otõhwa erze ɨr hute uje tata Satanás hn otserũhu oso õr ɨkɨch. Ich otɨskẽr erze hute ɨr bahat. Shɨ ɨtso uje hnakɨrbo õr dyes ochish obiyo nehech terɨhɨ dyes y seys ãyo. 20Shish oso ich ma okɨhniya uje ode lekɨtiyo ochunt uje Porrosht shiyokõr shuu ɨtsorz hn ochɨraha uje Porrosht ahwoso ukurbo deyo de. 21Eseekite hn Pablo chuuna uje Porrosht Ɨchɨbich sehe duhu do tĩ̵r erze hnɨmo Macedonia hn Acaya hn hnopo tĩ̵r Jerusalén. Pablo tatɨm õr ɨm: —Uje tekɨrɨhɨ Jerusalén nehe hn sehe tɨtĩ̵r dɨt Roma toy.— 22Pablo shuu Timoteo hn Erasto ohno wap otĩ̵r hnɨmich Macedonia. Wɨr uje shish otakashɨm ɨre. Shɨ Pablo sehe hap lakaha Asia duhu pɨkaap. 23Eseekite hn oso okɨhniya otɨbichɨhɨ wahacha Efeso pork ye onahmũr Jesús ɨluupe. 24Ese uje shuu otɨbich iich otsɨɨ Demetrio. Uu ɨr ɨbiyo shɨ shiyokõr pwert ijaabo chĩ̵ra plata pishɨ par ochɨbɨte erze kojano po uje oteeychãha waa je iich otsɨɨ Artemisa. Ese Demetrio shuu otserz hnote ich kɨhniya uje oshiyokõr pwert ijaabo ɨtso ɨre. 25Wɨchɨ shuu nos otakɨsho lawich erze uje õr ɨbiyo ɨtso ɨre. Tatɨm õr ɨm: —Hnakɨrbo watsaklo, nos wɨr eyoklo uje yishlo erze obiyo ich yerzlo hnote ich kɨhniya. 26Shish entlo uje Pablo shuu ɨtsorz ɨm: “Erze uje ahakõrlo wɨr ye Porroshtpe.” Hn amlo uje Pablo shuu oso okɨhniya õr eyuwo kɨnãho lɨka dɨt Efeso hn lekɨtiyo ele hnɨmich Asia heke oym asa Artemisa uje oteeychãhani. 27Ich ye ompe uje ɨtsorz. Yiyokõrlo latɨkpo kɨmɨjɨ ɨre ye duhu wɨr eyok ɨbiyo jukur. Ye shɨ ese uje Pablo shiyokõr. Wɨchɨ ye duhu asa eyok iglesya jukurpe waa je yeeychãha wate kojano po iich otsɨɨ Artemisa. Hn ɨtspo je ye jukur nehe asa Artemisa waa je oso oteeychãha lekɨtiyo Asia hn ĩ̵rmo lekɨtiyo.— 28Uje ochunt ɨtsorz ich ochesdelo hn otɨbich otsɨɨ: —Artemisa waa je de lɨka Efeso ich ɨlɨ om.— 29Wɨsɨk wɨsɨk hn nos wɨr dɨt oso otakɨsho lawich hn õya Demetrio. Ochishew Gayo hn Aristarco. Wɨr Macedonia oso. Shɨ õya Pablo. Nos ohnoy õr otseya õr wahacha kanshɨt. 30Pablo sehe do tĩ̵r wahacha kanshɨt ehet par keytkẽr wɨr oso per Porrosht aabo otsontew ɨre. 31Politik yewo uje ochish gobierno ɨbiyo odechɨ hnɨmich Asia. Ich otsahmũr Pablo hn oshuu otatɨm ɨre otsɨɨ: —Ye amsaha ese kanshɨt ehet.— 32Nos wɨr oso uje odechɨ kanshɨt ehet ye otakɨsho lahwostpe. Heke yewo otɨbich ich kɨnãho hn yewo otɨbich ich kɨnãho. Kasi nos wɨr õr ɨre ye odɨrehepe keshɨ ɨnaapo heke otakɨsho lawich. 33Eseekite hn uu israel oso ochukus Alejandro otseya oso õr ɨkɨch. Yewo otɨbich otatɨm Alejandro uje tyenɨj tatɨm õr. Alejandro sem nahmta par uje ye duhu odiilehetpe par uje pwele tatɨm wɨr oso uje erze israel oso ye oniyokõr latɨk. 34Uje oteychɨm Alejandro ich ochɨraha uje wɨchɨ israelya. Heke otɨbich nos õr ɨtsye otsɨɨ: —Artemisa waa je de lɨka Efeso ich ɨlɨ om.— Otɨbich oshuu ɨtsorz nehech do hora. 35Ese õr bahlut uje tɨbey ese dɨt tatɨm wɨr oso par ye duhu odiilehetpe. Tatɨm õr ɨm: —Hnakɨrbo watsaklo, nos oso uje ode ĩ̵rmo lekɨtiyo ochɨraha uje eyok Efeso oso yɨbey asa Artemisa ihyuch hn uu kojach pɨt uje tãra poõrzkite. 36Nos oso ochɨraha uje ɨtsorz ese uje titɨm olakɨke, heke ich ma om uhulo olak aho kɨs par uje ye ahakõrlo uje mĩ̵hnɨk.— 37Hn ese õr bahlut tatɨm õr ɨm: —Erze hnakɨrbo uje ohwĩ̵lo õrkɨ ye otorha Artemisa ɨr kushjarõho ihyuch ehetpe hn ye odish majamichɨhɨ Artemisape. 38Kɨmɨjɨ Demetrio hn erze uje õr ɨbiyo ɨtso ɨre sehe õr denunsya yeẽk uje shiyokõr mĩ̵hnɨk ich tyenɨj otĩ̵r jwe ɨkɨch wap par uje oshuu jwe tɨbi wɨchɨ. 39Kɨmɨjɨ sehe atɨmlo õr kuchẽrk yet ich tyenɨj anemlo uje õr bahluwo otakɨsho lawich. 40Erze uje ahakõrlo ele deeych ich ye ompe. Shɨ ahakõrlo pehebɨt data. Je gobernador nunt hn dapur hn ¿yuhu ɨnaapo? Nĩhyok ye eyok pwele yitɨm latɨk.— 41Uje ese õr bahlut tatɨm õr shuu ɨtsorzɨke ich shuu ohno otseyhi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\