HECHOS 2

1Eseekite uje terɨhɨ wɨchɨ õr ahamich uje iich otsɨɨ Pentecostés ich nos wɨr Porrosht aabo otakɨsho lawich. 2Wɨsɨk wɨsɨk ich ochunt kuchẽrk ich ihyokõrak dich uje tãra poõrc shɨ ɨtso uje myent data tɨbichu. Ese ihyokõrak dich masaha pwert ehet uje otsakaha. 3Omo kuchɨt uje ɨtso jwekɨta yokacha uje sehek ɨreke hn pɨkaabo nos sakaha õr hu eeyo. 4Heke nos wɨr õr ɨre Porrosht Ɨchɨbich masaha õr aho hn shuu ochiilehet otseẽt õr ahwoso kɨnãho uje ye õr ɨre odɨrehepe. Nos wɨr õr ɨre shɨ ochiilehet no ma pork Porrosht Ɨchɨbich shuu ochiilehet shuu ɨtsorz. 5Eseekite ich israel oso okɨhniya uje otola Porrosht odebuhuchɨ dɨt Jerusalén toy uje otãra ĩ̵rmo lekɨtiyo. 6Uje ochunt wɨchɨ ihyokõrt dich ich nos ohno ooshɨ par uje oteychɨm. Omo erze uje ye olotiis Jesuspe. Ochunt uje wɨr otseẽt õr ahwoso. Õr ahwoso ich kɨnãho kɨnãho pork otãra erze dihipo kɨnãho õr hnɨmo lekɨtiyo heke ich nos ochishlabe. 7Ochishlabpa heke omye otsɨɨ: —Erze hnakɨrbo uu hnɨmich galilea oso uje ochiilehet. 8Wɨr ochiilehet otseẽt uu eyok ahwoso. Eyok yara dihipo kɨnãho õr hnɨmo lekɨtiyo hn eyoklo ahwoso kɨnãho kɨnãho. 9Oso ode lɨka ele eyoklo ehet uje otãra wahacha hnɨmich Partia, hnɨmich Media, hnɨmich Elam, hnɨmich Mesopotamia, hnɨmich Judea, hnɨmich Capadocia, hnɨmich Ponto, hnɨmich Asia, 10hnɨmich Frigia, hnɨmich Panfilia, hnɨmich Egipto, hn wahacha dɨt Cirene ahɨr uje de hnɨmich Africa. Wɨr ode toy erze uje otekɨrɨhɨ Jerusalén uje otãra wahacha dɨt Roma. 11Wɨr israel yewo uje otola Porrosht hn dihipo kɨnãho yewo uje ɨchii oteeychãha Porrosht oshuu ɨre ɨtso uu israel oso. Wɨr uje ode lɨka Jerusalén toy erze uje otãra wahacha hnɨmich Creta hn uje otãra hnɨmich Arabia.— Omye otsɨɨ: —Nos yomɨlo wɨr uje ye odotiis Jesuspe uje ochiilehet otseẽt eyoklo ahwoso. Otata kuche uje Porrosht shiyokõr uje ye latɨk pwele niyokõr.— 12Ich ochishlabe hn ye odɨraha keshɨ latɨkpo. Omye otsɨɨ: —¿Nos wɨr kuche uje tokole kesh tata latɨkpo?— 13Per yewo ode uje shɨ oloter õr omye otsɨɨ: —Yɨkɨch sẽhi õr.— 14Eseekite hn Pedro hõr erze apostole yewo uje õr onse oyehetɨhɨchɨs. Hn Pedro ich sɨhnew lahwoso tatɨm õr ɨm: —Israel oso watsaklo uje ebuhulo lɨka dɨt Jerusalén, nos wɨr olak ẽrlo pishɨ nãhu pahwoso uje titɨm olak erze kuche uje yesh tokolɨhɨ lɨka. 15Olak yewo ochɨbɨte uje yɨkɨch sẽhi õryok per ye yɨkɨch nẽyhi oryõkpe, pork yesh dɨhɨrbakshɨp, je hnii a la nueve dɨhɨrbɨt. 16Ahnũwo kuche uje tokole ɨtsorz wɨchɨ uje ese profeta Joel lɨshɨ chichewkite ɨm: 17“Porrosht sole: Ante uje terɨhɨ uhurc nehe tyenɨj tuu nos Pɨchɨbich masaha oso. Uu õr aabo hn uu õr eebe wɨr uje tyenɨj otsanɨmɨrãha uje Porrosht tata shuu ɨtsorz. Hn nos wɨr hnakɨrbito Porrosht tyenɨj shuu omo kuche nehe uje tãra ɨre per ye yewo onomope. Hn erze hnakɨrbo ɨlaro tyenɨj ochukwẽra deruwo uje tãra Porrosht. 18Uje terɨhɨ erze daalo nehe ich tyenɨj Pɨchɨbich masaha wɨr pakɨle hnakɨrbo hn tɨmcher õr aho pork wɨr uje tyenɨj otsanɨmɨrãha pahwoso uje titɨm õr. 19Tyenɨj tokowa oso kuche nehe wahacha poõrc uje ye latɨk pwele niyokõr, hn tyenɨj tokowa õr yar ele hnɨmich. Wɨr dɨkɨrmɨsta pork oteye ich jwertpa. Jwekɨta de hn ich kiibich dich de toy ele hnɨmich eeych. 20Hn Porrosht sole: Tyenɨj tuu ese deeych wɨs hn ese shekurko wɨhĩ̵rt shɨ ɨtso dɨkɨrmɨsta. Wɨr tyenɨj tokole wap ɨtsorz par yar uje terɨhɨ ese deeych uje Ɨrhĩch taãcha. Wɨchɨ deeych ich yarhakpa. 21Per nos wɨr oso uje otsapur Porrosht oshuu ũrpa wɨr uje tyenɨj Ɨrhĩch sosɨr õr par uje ye otĩ̵r urhuta bahluta ehetpe.”— 22Hn Pedro umo õr ɨm: —Israel oso watsaklo, ẽrlo nãhu pahwoso uje titɨm olak. Ese Jesús uu dɨt Nazaret osht wɨchɨ hnakɨrbich uje Porrosht chiihlani. Uje ehn ɨre de olak ahɨrni shuu shiyokõr kuche ich kɨhniya uje ye latɨk pwele niyokõr par uje erahalo uje Porrosht chiihla ɨre wapni. Erahaloni uje ɨtsorz. 23Porrosht chɨraha wapkite uje tyenɨj tokolɨhɨ Jesús hn chɨbɨtkite uje tyenɨj tokole nehe ɨtsorz. Heke Judas ɨshɨm Jesús olakni hn nos wɨr olak hn erze oso yewo uje ich õr ɨluu mɨhnũ asewlo ɨre hn owɨshɨlo ebɨtɨlo krus eeych hn aluwalo klabo hme hn uu ɨr hnɨte par uje toohochɨs. 24Per Porrosht shuu ɨkponi hn chiyuhu ɨrehe wahacha uje topo ode pork ese owich uje topo ode ich ye pwele nontew ɨrpe. Heke tokole. 25Eseekite hn rey David lɨshɨ chichew uje Cristo tatɨm ɨr Deych ɨm: “Owa Porrosht. Shish tokomo owaha pɨkɨch. Owa de paãchta heke ye tɨkɨtak latɨk. 26Heke shish pehet ayla hn tɨkeeychɨ. Tɨkɨraha uje tɨkɨtɨ nehe ich tyenɨj yok ɨkpo 27pork ye moym yokɨhɨ wahachpe ese uje topo ode, hn ye moym yokpe par uje shɨ pẽro taata pork shish tiyokõr uje ahmũr. 28Owa uje ahakorãha yok uje ahmũr shɨ ɨtso uje owa yok uu dehet uje tĩ̵r wahacha uje õr ɨkɨrĩt de uje yelɨj nɨhna ɨre. Uje takaachĩ̵hɨ ekɨch nehe tyenɨj uhu yok aylpa.”— 29Hn Pedro umo õr ɨm: —Pɨhnapso watsaklo, ich ũrpa uje titɨm olak. Uu rey David lɨshɨ uu eyok porokkite uje tokite hn ochihĩtsɨm. Waa ɨr dukuta shish de lɨka ele eyoklo ahɨr. 30Uu rey David lɨshɨ wɨchɨ profetya hn chɨraha uje Porrosht chɨbɨte lahwoskite ich shuu ũrpa uje tyenɨj ɨr ijɨt nohmet masaha rey nehe. 31Ese rey David lɨshɨ chɨraha uje tyenɨj tokole nehe heke tata uje ese Cristo je toy nehe hn tyenɨj ɨkpo pork ɨm: “Ese Cristo ye Porrosht noymɨhɨ wahachpe ese uje topo ode, hn waa ɨr yũhurrza ye taatpe.” 32Porrosht shuu Jesús ɨkponi hn oyumo ɨre heke õryok tyenɨj oyiita uje Jesús ɨkponi. 33Porrosht shuu Jesús dichpa heke shuu sakaha naãchta hn ɨshɨm ɨre Dechɨbich uje tatɨmkite ich shuu ũrpa. Jesús shuu Porrosht Ɨchɨbich masaha õryok aho heke nos wɨr olak amlo hn entlo uje tokole lɨka ele deeych. 34Ese rey David lɨshɨ ye tĩ̵r poõrc petɨkni per ɨre tata uje Porrosht tatɨm Cristo ɨm: “Porrosht umo wɨchɨ pɨnsɨrc sole: Akaha paãchta 35nehech nos tuu eerz wɨr amãho hn tyenɨj tuu ebɨte er uu amãho õr eeyo.”— 36Heke Pedro umo õr ɨm: —Nos wɨr olak olak israel oso, hn ich tyenɨj erahalo erze uje titɨm olak ich ũrpa. Ese Jesús uje owɨshɨloni ebɨtɨlo krus eeych par uje uhulo toy wɨchɨ Porrosht shuu masaha ich Ɨrhĩch dichpa hn chɨkẽra iich ɨm Cristo pork wɨchɨ uje ɨshɨ oso õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr.— 37Eseekite uje erze oso ochunt uu Pedro ahwoso uje tatɨm õr shuu ɨtsorz ich sehek õr ebe yesh. Heke erze oso omo Pedro hn erze apostole yewo otsɨɨ: —¿Oyiyokõr latɨkpo sham?— 38Pedro tatɨm õr ɨm: —Uhulo olak aho nuuna uje ahakõrlo mɨhnũwo. Moymlo wɨr olak ɨluu mɨhnũ. Ahakõrlo uu kuche oomo uje Porrosht sahmũr. Hn uhulo otohɨrm olak onĩ̵ra olak Jesucristo iich pork ye otiislo ɨrpe. Heke Porrosht perdonar olak uje ahakõrlo erze kuche uje wɨchɨ ye nahmũrpe hn wɨchɨ tyenɨj ɨshɨmɨhɨ olak Dechɨbich. 39Porrosht chɨbɨte lahwoskite ich shuu ũrpa uje tyenɨj ɨshɨmɨhɨ olak Dechɨbich nehe hn tyenɨj ɨshɨmɨhɨ wɨr toy erze olak aabo hn erze olak eebe toy hn tyenɨj nos ɨshɨmɨhɨ wɨr toy erze oso uje ode lekɨtiyo dukuhla. Nos wɨr erze uje Porrosht chiihla õr wɨr uje ɨshɨmɨhɨ õr Dechɨbich. Porrosht wɨchɨ uu õryok yɨnsɨrc.— 40Pedro tatɨm õr lahwoso ich kɨhniya. Tatɨm õr ɨm: —Moymlo wɨr oso uje ich õr ɨluu mɨhnũ. Deeych yet nehe hn omasaha urhuta bahluta ehet. Ich ye meylo õr.— 41Eseekite ich erze oso uje otsahmũr uu Pedro ahwoso uje sakɨt õr hn erze apostole oshuu otohɨrm õr. Ese deeychkite ich oso ode õr tre mil uje omasaha Porrosht aabo toy. 42Nos wɨr Porrosht aabo shish otẽr erze apostole yewo õr ahwoso uje oshiyokorãha õr. Shish otsahmũr otakɨsho lawich par uje oteeychãha Porrosht, hn ich otsahmũr otaakɨhɨye ahɨr. Hn ich otsahmũr toy uje õr orarɨhɨye ahɨr. 43Eseekite ich nos wɨr oso ochishlabe uje omo wɨr kuche ich kɨhniya uje erze apostole oshiyokõr uje ye latɨk pwele shiyokõr. 44Nos wɨr Porrosht aabo shish otakɨsho lawich hn otakɨshye kushjãro. 45Ochiwãha ɨr hnɨmo hn ochiwãha ɨr kuche uje de õr ahɨr hn oshɨm baho uu Porrosht aabo yewo uje kuche nihyokĩ̵hɨ õr ahɨr. 46Kal deeych shish otakɨsho lawichɨhɨ wahacha templo ehet par uje oteeychãha Porrosht. Oshuu ɨr wee wee hn otĩ̵r dahuwo par otaakɨhɨye ahɨr hn shish otsahmũrye hn ich õr ayla. 47Shish oteeychãha Porrosht hn nos wɨr oso otsahmũr õr. Kal deeych ich shish Porrosht shuu wɨr oso omasaha par ɨr aabo hn õya wɨr leshɨbo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\